Vacature ZZP Opdracht: Projectleider RIO / PGA doorgroeiers in criminaliteit – 20 uren per week – gemeente Utrecht – 2 jaar – Freelance

ZZP Opdracht: Projectleider RIO / PGA doorgroeiers in criminaliteit – 20 uren per week – gemeente Utrecht – 2 jaar – Freelance

Voor de gemeente Utrecht zoekt Mast Nederland een Projectleider RIO / PGA doorgroeiers in criminaliteit. Reageren op deze vacature kan tot 01 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende

Code 9385
Datum vacature 25/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Utrecht zoekt Mast Nederland een Projectleider RIO / PGA doorgroeiers in criminaliteit. Reageren op deze vacature kan tot 01 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie: Projectleider RIO/ PGA doorgroeiers in criminaliteit
Opdrachtgever: gemeente Utrecht
Periode: Van 13 februari 2023 tot 13 februari 2025
Belasting: 20 uur per week gemiddeld
Maximale inhuur: 36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 52,50 – € 85,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Op grond van de door de raad vastgestelde nota Grenzen Stellen Perspectief bieden, ontwikkelen we binnen de pijler Doorbreken Criminele Carrières nieuwe interventies en werkwijzen. Vertrekpunt is de Persoonsgerichte Aanpak met centraal de leefwereld van jonge aanwas of doorgroeiers in ondermijnende drugscriminaliteit en zijn/haar motivatie voor positieve gedragsverandering.
De kerntaak van deze rol richt zich op het implementeren van de functie Re-integratieofficier (RIO) binnen de gemeente Utrecht en het programma GSPB. Deze nieuwe functie is gericht op het voorkomen dat deze jongeren en jongvolwassenen, die vanwege een High Impact Crime (HIC) of drugsgerelateerde criminaliteit in aanraking zijn gekomen met politie en Justitie, doorgroeien in de criminaliteit door het voeren van stevige regie en het bieden van perspectief. Het gaat hierbij veelal om personen met complexe problematiek waar de reguliere aanpak onvoldoende voor werkt. In de praktijk zijn dit meestal jongeren en jongvolwassenen die geen hulpvraag stellen, waar moeilijk contact mee kan worden gelegd maar wel een groot risico op recidive hebben. Ook wordt hier de PGA voor voetbal supporters die zich misdragen bij betrokken.

Indien spoed:
Vanwege de ernst van de problematiek en de continuïteit van de aanpak zoeken wij met spoed en tijdelijk een ervaren gespecialiseerde projectleider om deze interventie nader uit te werken en uit te voeren.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Je taken zijn:

RIO:
Je stelt een helder plan van aanpak op en monitort de planning en mijlpalen.
Je draagt zorg voor de implementatie en uitvoering van de functies van RIO’s.
Je creëert breed draagvlak binnen de gemeente Utrecht en bij stakeholders voor de implementatie van de nieuwe rollen.
Je stemt in- en extern af met stakeholders.
Je wordt betrokken bij de werving en selectie van RIO’s.
Je onderhoud contacten met het Ministerie van Justitie en Veiligheid over kwaliteitsbewaking, opleiding en intervisie.
Je bent het aanspreekpunt binnen het landelijk netwerk van projectleiders voor de gemeente.
Je ziet toe op een correctie registratie en monitoring van de trajecten van de RIO’s voor breed wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit.
Je zorgt dat doelstellingen worden behaald en stuurt bij waar nodig.
Je bent aanspreekpunt voor de partners v.w.b. de voortgang van gemeentelijke acties.

PGA doorgroeiers:
Definiëring en uiteenzetting van doelgroep Buitencategorie cliënten.
Het opstellen van een plan van aanpak en uitvoeringsplan.
Het betrekken van samenwerkingspartners en het creëren van draagvlak, dan wel een eenduidige visie.
Het onderzoeken en creëren van een passende werkwijze met samenwerkingspartners.
Het opzetten van een passende overlegstructuur binnen het Zorg- en Veiligheidshuis.
Het realiseren van een goede informatievoorziening en samenwerkingsafspraken met partners.
Het monitoren van de trajecten met Buitencategorie cliënten.
De verantwoordelijkheid dat doelen worden gerealiseerd en bijgesteld.

PGA Voetbal:
Het analyseren en beschrijven van de problematiek rondom de supporters binnen de context van FC Utrecht.
Het integraal beeld van de problematiek vaststellen met stakeholders, hiervoor draagvlak creëren en hen betrekken bij vervolgstappen.
Het opstellen van een advies voor een oplossingsrichting, opmaat naar een plan van aanpak.
Het opstellen van een helder plan van aanpak om een persoonsgerichte aanpak binnen de context van FC Utrecht te implementeren.
Het bieden van ondersteuning (co-driver) bij het implementeren van de persoonsgerichte aanpak.
Het afronden van het project met een duidelijke overdracht.

Jij bent/ hebt:
HBO werk- en denk niveau
Aantoonbare ervaring met minimaal 3 projecten in de afgelopen 5 jaar gericht op de persoonsgerichte aanpak van de zwaardere doelgroepen (ook in detentie)
Ervaring en expertise met nieuwe aanpakken en interventies in het Veiligheids- en zorgdomein
Relevante ervaring in een G4 stad en netwerk op landelijk, regionaal en lokaal niveau, in ieder geval aantoonbaar bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere bij deze pilot betrokken lokale partners.
Ervaring binnen het ZVH is een absolute pre
Een professional met senioriteit die zich thuis voelt binnen de dynamiek van Openbare Orde en Veiligheid en zijn/haar weg weet te vinden in de wereld van straf, zorg en veiligheid.
Flexibel, collegiaal, ingesteld op samenwerking (verbindend) en op integraal werken aan een gezamenlijke opgave.

Goed om te weten:
De gesprekken zijn gepland op 6 februari

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Je CV is max 3 pagina’s enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver. Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit. Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten. Je CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.

Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten. Geef de volgende informatie op:
1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld
2. Contactpersoon
3. Afdeling
4. Telefoonnummer contactpersoon

Je beschikt aantoonbaar over hbo werkervaring en denkniveau.

Je beschikt over aantoonbare ervaring met minimaal 3 projecten in de afgelopen 5 jaar gericht op de persoonsgerichte aanpak van de zwaardere doelgroepen (ook in detentie).

Je beschikt aantoonbaar over een netwerk op landelijk, regionaal en lokaal niveau, in ieder geval aantoonbaar bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4).

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Relevante ervaring, bij zeer grote voorkeur, in een G4 stad, Rijksoverheid, gemeente of Semi-Overheid. Benoem.

Ervaring binnen het ZVH is een absolute pré. Benoem en omschrijf je ervaring(en).

Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4).

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.