Vacature ZZP Opdracht: Beleidsmedewerker Ruimte – 28 / 32 uren per week – provincie Overijssel – 5 / 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Beleidsmedewerker Ruimte – 28 / 32 uren per week – provincie Overijssel – 5 / 36 maanden – Freelance

Voor de provincie Overijssel zoekt Mast Nederland een Beleidsmedewerker Ruimte. Reageren op deze vacature kan tot zondag 05 februari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Beleidsmedewerker

Code 9384
Datum vacature 25/01/2023

De opdrachtgever

Voor de provincie Overijssel zoekt Mast Nederland een Beleidsmedewerker Ruimte. Reageren op deze vacature kan tot zondag 05 februari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Beleidsmedewerker Ruimte
Standplaats
Zwolle
Startdatum
27-02-2023
Einddatum
31-07-2023
Optie tot verlenging
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden.
Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 52,50 – € 85,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Team realisatie bestaat uit ca. 30 collega’s die met elkaar op een prettige en constructieve wijze zorgdragen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het landelijk gebied binnen Overijssel. De oprechte interesse in elkaar, behulpzame collega’s en informele manier van samenwerken zorgt in dit team voor een uitstekende werksfeer. Het eenheidsbreed systeem van werken met buddy’s en duo’s levert hieraan een grote bijdrage, met name ook voor nieuwe medewerkers. Buiten je eigen team werk je ook veel samen met de teams Beleidsvorming (Fysiek) en Strategie, verschillende provinciale programma’s en andere beleidseenheden zoals Natuur & Milieu en Economie & Cultuur. Je bouwt hiermee nog steviger aan je netwerk.

Project
Met name ter vervanging van een huidige medewerker die met tijdelijk verlof gaat hebben we ondersteuning nodig op het lopende ruimtelijke trajecten.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Als beleidsuitvoerder ruimte adviseer je over ruimtelijke ontwikkelingen binnen de provincie en ben je een belangrijk aanspreekpunt voor collega’s en gemeenten. Je brengt provinciale ambities en lokale ruimtelijke ontwikkelingen bij elkaar en borgt het provinciale beleid in lokale plannen. Je denkt vanuit mogelijkheden en vindt het leuk om mee te denken en adviseren. Regisseren en verbinden zijn daarbij sleutelwoorden. Tegelijkertijd durf je kritisch te zijn en heb je overtuigingskracht. Je schakelt snel en denkt aan de voorkant van ruimtelijke processen en binnen provinciale programma’s en projecten mee over inhoudelijke mogelijkheden. Je bent hiervoor zowel intern als extern gesprekspartner en werkt daarbij nauw samen met onze accounthouders voor gemeenten en (ruimtelijke) specialisten.

Verantwoordelijkheden / Resultaten – De Beleidsmedewerker Ruimte is verantwoordelijk voor:
adviseren ruimtelijke ontwikkelingen;
verbinden van mensen en inhoud;
is aanspreekpunt voor de ruimtelijke onderdelen van dossiers.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 27 februari 2023 tot en met 31 juli 2023 voor 28 tot 32 uur per week, met opties tot verlengen onder dezelfde condities.

U voegt een CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Kandidaat beschikt aantoonbaar over een afgeronde hbo-opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

De Kandidaat beschikbaar aantoonbaar over ten minste 5 jaar werkervaring als beleidsmedewerker, -adviseur of projectleider in het ruimtelijk domein, in de periode 2012 tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

30%
De Kandidaat heeft verschillende opdrachten gedaan binnen het ruimtelijk domein bij de provincie, gemeenten en/of waterschap.
Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


30 %
De Kandidaat heeft enige kennis van en/of affiniteit met het ruimtelijk beleid van provincie Overijssel.
Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


40 %
Kandidaat heeft gedegen kennis van ruimtelijke procedures, de omgevingswet en de actuele ruimtelijke opgaven in het landelijk- en stedelijke gebied. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
De competenties waar de Kandidaat in het interview op wordt getoetst zijn:

sociaal vaardig;
resultaatgericht;
zelfstartend vermogen.

De Kandidaat wordt per competentie beoordeeld. Indien de Kandidaat aan de competentie voldoet, krijgt de Kandidaat de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie wordt de volgende beoordelingsopties aangehouden:

  • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie – 10 punten
  • Voldoet voldoende aan competentie – 5 punten
  • Voldoet (bijna) niet aan competentie – 0 punten

In totaal zijn er 3 competenties. De Kandidaat kan op deze vraag daardoor maximaal 30 punten scoren.


Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.


Gesprekken staan gepland op vrijdag 10 februari 2023 tussen 09.00 en 12.00 uur. Het interview vindt plaats in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist.


Voorbehoud

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen en zonder enige verplichting tot betalen van welke vergoeding dan ook, een uitgebrachte offerteaanvraag in te trekken en behoudt zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan.

Opleidingen en diploma’s

Indien bij de (sub) gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen Kandidaten (op het moment dat hierom wordt gevraagd) bij gunning een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. Kunnen Kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

(Introductie)trainingen
De provincie Overijssel als opdrachtgever acht het noodzakelijk dat Kandidaten zich conformeren aan relevante (werk)processen, werkwijzen, huisregels et cetera van opdrachtgever. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om het beveiligings- en integriteitsbeleid. Zodra Opdrachtgever de Kandidaat in dat kader uitnodigt voor (een) (introductie)training(en) is de Kandidaat verplicht om hieraan deel te nemen. Sommige trainingen worden als e-learning module aangeboden. De benodigde tijd hiervoor maakt geen onderdeel uit van de Opdracht en is niet declarabel, behoudens de situatie dat Partijen hierover separaat een schriftelijke afspraak over maken. Het niet deelnemen en/of het niet halen van een (eventueel benodigd) certificaat kan reden zijn voor ontbinding van de Overeenkomst.

Geheimhoudingsverklaring

Van de Opdrachtnemer en de Kandidaat kan, in de meeste gevallen zal, gevraagd worden om een Geheimhoudingsverklaring in te dienen, conform het door Opdrachtgever beschikbaar te stellen model. Deze geheimhoudingsverklaring dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden ingediend te zijn bij de Inzetdesk. Niet of te laat indien kan reden zijn voor ontbinding van de Overeenkomst

Verklaring omtrent gedrag

Voor deze offerteaanvraag is een screeningseis van toepassing. Zo spoedig mogelijk na gunning dient er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd.

Identificatie

De Kandidaat dient zich op de eerste werkdag persoonlijk te identificeren met een geldig paspoort of een geldige ID kaart (dus niet rijbewijs o.i.d.) bij een medewerker van Recruitment (provinciehuis, locatie 5a).

BYOD van toepassing.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.