Vacature ZZP Opdracht: Programmamanager Leiderschapsontwikkeling – 32 / 36 uren per week – gemeente Amsterdam – 12 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Programmamanager Leiderschapsontwikkeling – 32 / 36 uren per week – gemeente Amsterdam – 12 maanden – Freelance

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Mast Nederland een Programmamanager Leiderschapsontwikkeling. Reageren op deze vacature kan tot zondag 05 februari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:

Code 9382
Datum vacature 25/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Mast Nederland een Programmamanager Leiderschapsontwikkeling. Reageren op deze vacature kan tot zondag 05 februari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:

 • Startdatum: 20-02-2023
 • Einddatum: 19-02-2024
 • Aantal uren gemiddeld per week: 32-36
 • Aantal kandidaten op interview:3
 • Planning interviews: z.s.m na sluiting aanvraag
 • Optie tot verlenging: Dat is op dit moment niet de verwachting. Indien er verlengd wordt, is dit onder dezelfde condities
 • Maximale inhuur: 36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 100,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers.
Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties.
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
De Amsterdamse School is het expertisecentrum op het gebied van leren en ontwikkelen binnen de directie Personeel en Organisatie. Onze belangrijkste taken zijn het bedenken van,adviseren over en realiseren van leer- en ontwikkelinterventies op basis van de vraag vanuit de gemeente Amsterdam. Voor individuele leer- en ontwikkelvragen werkt de Amsterdamse School samen met het Carrièrecentrum. Bij de Amsterdamse school werken ongeveer 75 diverse mensen, onderverdeeld in het management en 2 teams: het team leren en ontwikkelen en het team ondersteuning leren en ontwikkeling. In deze functie maak je onderdeel uit van het nieuwe team leren en ontwikkelen. Dit team moet nog meer dan nu flexibel kunnen inspelen op de gestelde leer- en ontwikkelvragen. Daarom werk je samen diverse collega’s met ieder hun eigen expertise op het gebied van leren en ontwikkelen in één team. Tegelijk werk je veel samen met het team ondersteuning leren en ontwikkelen. Aan het hoofd van het team leren en ontwikkelen staan twee teamleiders die samen een duo vormen.

Opdrachtomschrijving
Bij de gemeente Amsterdam is een nieuwe visie op leiderschap en leiderschapsprofiel goedgekeurd. Vanuit P&O is gestart met de implementatie hiervan. De Amsterdamse School heeft de opdracht gekregen om een aantal nieuwe leerlijnen uit te zetten voor de verschillende leidinggevende doelgroepen binnen de stad. De gemeente telt circa 700 leidinggevenden die zich inzetten op veel verschillende vakgebieden: van groenvoorziening tot Economische lobby bij de EU. Met de visie als leidraad, gaat de Amsterdamse School programma’s en leeroplossingen ontwikkelen voor teamleiders, Hoger Management en de Directeuren (eindverantwoordelijken) zodat zij maximaal kunnen leren en ontwikkelen in hun werk. We verwachten dat zij na het volgen van een programma de competenties uit het profiel goed kunnen vertalen naar hun teams en er impact wordt gegenereerd op de werkvloer. Tevens willen we dat relevante maatschappelijke thema’s en organisatieprioriteiten terugkomen in de leerlijnen.

Hiervoor zijn we op zoek naar een Programmamanager Leiderschapsontwikkeling. De Programmamanager Leiderschapsontwikkeling is verantwoordelijk voor het in 2023 opleveren van een aantrekkelijk leiderschapsaanbod voor alle leidinggevenden binnen de stad. Het aanbod spitst zich toe op generieke competenties, maar de programmamanager zorgt er ook voor dat deze competenties goed vertaald kunnen worden naar de specifieke context waarbinnen de leidinggevenden resultaten willen behalen.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Bestanddelen van de opdracht
Het vormgeven en uitvoeren van leerprogramma’s voor leidinggevenden die bijdragen aan het realiseren van de Amsterdamse Visie op leiderschap en op het verbeteren van de prestatie van onze leidinggevenden.

 • Om de leerinterventies te borgen, wordt er een combinatie gemaakt van het inzetten van interne expertise en het inhuren van externe expertise.

De opdracht betreft het vormgeven van interventies voor alle leidinggevenden in de stad,van teamleider tot directeur, maar ook Programmamanagers (functionele aansturing).We verwachten dat leidinggevenden na het volgen van een programma de competenties uit het profiel goed kunnen vertalen naar hun teams en er impact wordt gegenereerd op de werkvloer.
Tevens willen we dat relevante maatschappelijke thema’s en organisatieprioriteiten terugkomen in de leerlijnen.

Op te leveren resultaat

 • Het opzetten van leerlijnen voor de diverse doelgroepen leidinggevenden in Amsterdam conform nieuwe visie op leiderschap en leiderschapsprofiel. Realisatie: Q2 2023.
 • Het ontsluiten en waar nodig aanvullen en herijken van het bestaande aanbod op leiderschap ism het team vanuit de Amsterdamse School; Realisatie Q2 2023
 • Maximaal aansluiten bij de programmamanager “implementatie visie op leiderschap” die verantwoordelijk is voor het implementeren van de visie in alle instrumenten binnen de HR kolom.
 • Het zijn van de linking-pin tussen het P&O-team dat verantwoordelijk is voor de gehele implementatie en de Amsterdamse School. Gedurende hele opdracht.
 • Als dit nodig blijkt, het aansturen van een klein programmateam Gedurende hele opdracht.

We zullen samen met de programmamanager een impactmap maken om de verwachte opbrengsten van leerlijnen vooraf in kaart te brengen

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Vormeis van de gemeente Amsterdam – referenties. U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon, eventueel mailadres. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Vormeis van de gemeente Amsterdam: De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Vormeis van de gemeente Amsterdam: U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

Je beschikt minimaal over aantoonbaar wo werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk geel gearceerd te blijken uit het cv en kan beoordeeld worden door de opdrachtgever tijdens het interview, indien uitgenodigd.

Vormeis van de gemeente Amsterdam – verplichte motivatiebrief: Geef in maximaal 1 A4 aan waarom u als kandidaat de meest geschikte bent voor deze opdracht. In de motivatie graag expliciet het volgende beschrijven: “ervaring dan wel kennis/kunde aangeven met de implementatie van een veranderende opgave binnen een team.” Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het opzetten en uitrollen van leiderschapsprogramma’s (voor verschillende doelgroepen) in een overheidsomgeving. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als gesprekspartner en opdrachtnemer voor opdrachtgevers vanuit het Hoger Management. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring met hoe je echt impact creëert door middel van leiderschapsontwikkeling. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als programmamanager. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring heeft in het inkopen van passend leeraanbod, conform de eisen die horen bij een publieke organisatie (onafhankelijk). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief van € 77,50 / € 92,50. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur recent inspanningen gedaan om kennis over recente ontwikkelingen binnen het vakgebied van Leren en Ontwikkelen tot zich te nemen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

De aangeboden kandidaat is bij voorkeur eerder werkzaam geweest in de publieke sector. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van innovatieve opdrachten. Graag een beschrijving van deze opdrachten toevoegen aan motivatie of cv.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.