Vacature ZZP Opdracht: Senior Beleidsmedewerker Milieu / Klimaat / Duurzaamheid – 28 / 36 uren per week – gemeente Huizen – 6 / 36 maand

ZZP Opdracht: Senior Beleidsmedewerker Milieu / Klimaat / Duurzaamheid – 28 / 36 uren per week – gemeente Huizen – 6 / 36 maand

Voor de gemeente Huizen zoekt Mast Nederland een Senior Beleidsmedewerker Milieu / Klimaat / Duurzaamheid. Reageren op deze vacature kan tot 01 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende

Code 9381
Datum vacature 25/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Huizen zoekt Mast Nederland een Senior Beleidsmedewerker Milieu / Klimaat / Duurzaamheid. Reageren op deze vacature kan tot 01 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
6 maanden
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
28 tot 36 uur

Start
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Noord-Holland
Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij: Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren. Ter indicatie, de opdrachtgever heeft deze functie ingeschaald in schaal: 10 / 11. Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling.

Functiebeschrijving

Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht
De focus is gericht op:

Verduurzamen bebouwde omgeving en bedrijven;
Communiceren met en betrekken inwoners en bedrijven door:
1. het creëren en bewaken van draagvlak onder bewoners, bedrijven en gebruikers binnen de regio;
2. het aanzetten en bewaken van de versnelling van de energietransitie onder de hierboven genoemde doelgroepen.

Huizen bereidt zich voor op de energietransitie. We staan op het punt dat een programma/opgave wordt opgesteld voor de periode tot 2030-2050. Deze opdracht wordt uitbesteed, waarbij jij aanspreekpunt bent vanuit de gemeente. Daarnaast lopen er verschillende projecten rondom duurzaamheid, milieu en klimaatdoelstellingen. We werken graag planmatig, dus op basis van jaarplan, begroting, coalitieakkoord, enz. Uiteraard leggen we daar ook verantwoording voor af. Denk hierbij onder andere aan milieujaarrapportages en de jaarrekening.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Regionaal werken we samen. Dat betekent dat je namens de gemeente Huizen deelneemt aan de regionale ‘tafel’ van de Regionale Energie Strategie (RES) en zo samen met de collega’s uit de regio werkt aan de uitwerking van deze gemeentegrensoverschrijdende toekomstplannen.

Jij adviseert en informeert de organisatie over de energietransitie, energiebesparing, de andere ambities op het terrein van milieu/klimaat/duurzaamheid en circulariteit en levert samen met je collega’s een aanzienlijke bijdrage aan het opstellen van nieuw beleid, de implementatie en de evaluatie daarvan. Je bent een stevige sparringpartner voor collega’s en externe partners op het gebied van de energietransitie in brede zin. Jij zorgt dat beleid wordt geborgd door regie te voeren op de uitvoering, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Om dit effectief te doen werk je samen met andere gemeenten en andere publieke en private partijen op het gebied van energie.

Je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving. Daarom stem je in deze functie voortdurend af met de portefeuillehouder en het college, niet alleen mondeling, maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je bent aanwezig bij alle relevante (regio) vergaderingen en zorgt voor annotaties voor de portefeuillehouder bij bestuurlijke overleggen.

Bij deze taakinvulling geldt natuurlijk dat het gaat om waarneming, gedurende niet-inzetbaarheid van de vaste collega. Dat betekent dat we in goed overleg een prioritering van werkzaamheden bepalen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

0. Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager/strategisch beleidsmedewerker op het gebied van energie, duurzaamheid en/of klimaatadaptatie;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
3. Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief van € 75,= / € 100,=. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling (20 punten);
4. Aantoonbare kennis van bestuurlijke processen en besluitvorming in een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van milieu, klimaat of soortgelijk (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager/strategisch beleidsmedewerker op het gebied van energie, duurzaamheid en/of klimaatadaptatie (35 punten);
7. Uiterlijk per 1 maart 2023 beschikbaar voor minimaal 28 uur per week (5 punten).

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Samenwerken;
politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
resultaatgericht;
communicatief sterk en onderhoudt makkelijk contacten binnen en buiten de organisatie;
enthousiasmerend;
vlotte schrijver, waarbij de inhoud is afgestemd op de doelgroep.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.