Vacature ZZP Opdracht: Erfgoedmanager – 24 / 28 uren per week – gemeente Zutphen – 11 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Erfgoedmanager – 24 / 28 uren per week – gemeente Zutphen – 11 maanden – Freelance

Voor de gemeente Zutphen zoekt Mast Nederland een Erfgoedmanager. Reageren op deze vacature kan tot 10 februari 2023 om 06:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9372
Datum vacature 25/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Zutphen zoekt Mast Nederland een Erfgoedmanager. Reageren op deze vacature kan tot 10 februari 2023 om 06:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Erfgoedmanager
Standplaats
Zutphen
Startdatum
01-03-2023
Einddatum
01-02-2024
Optie tot verlenging
Waarschijnlijk niet
Uren per week
24-28
Maximale inhuur:
In eerste aanleg is er geen optie tot verlengen. Anders maximaal 36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij: Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren.

Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling door de gemeente Zutphen.

Functiebeschrijving

Het Erfgoedcentrum Zutphen staat voor de gezamenlijke uitvoering en communicatieprogramma voor erfgoed in de gemeente Zutphen. Je stapt op de rijdende trein van het uitvoeringsprogramma 2020/2023 met daarin zeer diverse projecten. Je bent verantwoordelijk voor de inzet van de beschikbare financiële middelen en voor het verwerven van externe middelen via subsidies en fondsen.

Daarnaast denk je mee en heb je inbreng in het tot stand brengen van het nieuwe erfgoedbeleid en de rol die het Erfgoedcentrum daarin moet gaan vervullen vanaf 2024. De

Wie ben jij

Je hebt een afgeronde academische opleiding waarbij gemeentelijke ervaring en kennis en ervaring op het terrein van erfgoed een pré zijn. Dat geldt ook voor binding met Zutphen. Je bent een verbinder pur sang. Jij kan makkelijk vertrouwen geven aan je netwerkpartners en de vrijwilligers. Je beseft dat jouw aandacht voor collega’s, vrijwilligers en partners belangrijk is om doelen te bereiken. Je bent gul maar staat daarbij wel stevig in je schoenen, je bent communicatief vaardig, kunt dus goed samenwerken. Je bent een vriendelijk en resultaatgericht persoon.

Wat kan jij

Je bent organisatorisch sterk waarbij ervaring met projectmatig werken gewenst is. Je bent communicatief (mondeling en schriftelijk) sterk en een gesprekspartner op niveau. Je bent een snelle schakelaar, je springt gemakkelijk van het ene abstractieniveau naar het andere. Je ben een toegankelijk persoon en kan luisteren en bent niet te beroerd om, wanneer nodig, de handen uit de mouwen te steken. Je kan overtuigen en snel beslissingen maken waarbij je zorgt dat jouw team zich hierin gehoord voelt. Je kunt vooral onze plannen en ideeën (laten) uitwerken tot het gewenste, meetbare resultaat binnen de gestelde kaders en kunt hiervan een aantal aansprekende voorbeelden voorleggen. Verder ben je een netwerker pur sang.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Als programmamanager Erfgoed ben je het extern gezicht van de uitvoerende erfgoeddiensten van de gemeente Zutphen, maar ook in de regio. De onderzoekers, restauratoren, adviseurs, vrijwilligers en dienstverleners op het gebied van Monumentenzorg, Archeologie en het Regionaal Archief Zutphen werken samen met de Stichting Musea Zutphen aan het behouden van de bijzondere regionale erfgoedcollecties.


Dit ga je doen

In 2023 liggen er een aantal kerntaken die prioriteit hebben.

Allereerst ga je aan de slag met de organisatie van het regionaal Hanzejaar 2023. Jouw voorganger heeft hiervoor een projectplan achtergelaten en het netwerk staat te springen om met jou aan de slag te gaan. De realisatie van het Historisch Informatiepunt ‘de Hanzeaat’ in de Bourgonjetoren staat hierin centraal. De voorbereiding voor het themajaar 2024 zet je ook in gang;
Daarnaast ga je verder met het organiseren van de openstelling van onze erfgoedlocaties.
Je gaat aan de slag om de samenwerking met educatie, onderwijspartners en universiteiten te verduurzamen en bestendigen met concrete en meerjarige afspraken;
Je geeft verder vorm aan het Erfgoedcentrum als centraal platform voor erfgoed in Zutphen en zorgt voor meer centrale afspraken met de partners en organisatoren van de erfgoedevenementen in de gemeente
2023 is het jaar waarin door een collega gewerkt wordt aan een nieuwe erfgoednota. Je geeft vanuit jouw functie input aan de verankering en vernieuwing van ons vernieuwende brede erfgoedbeleid (Archief, archeologie, monumentenzorg en de zorg voor de gemeentelijke cultuurhistorische collectie). Je bent daarbij de schakel naar de externe partners voor jouw collega beleidsmedewerker en de beleidsuitvoerders;
2023 is ook het jaar waarin de rol en functie van het Erfgoedcentrum wordt herijkt. De nog op te stellen erfgoednota vormt hiervoor het kader. Jij geeft daar samen met de senior beleidsmedewerker de belangrijkste input aan vanuit de gemeente.


Jouw werkplek

De programmamanager Erfgoed is organisatorisch ondergebracht bij het team Regionaal Archief. Het team Regionaal Archief is gehuisvest in de Spiegelstraat en bestaat, inclusief de teamleider, uit 8 medewerkers. De vier erfgoedpartners bestaan gezamenlijk uit 22,5 fte vaste medewerkers en worden ondersteund door een kleine 150 vrijwilligers.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 maart 2023 tot 1 februari 2024 voor 24-28 uur per week.De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure.

In je CV is in elk geval aangetoond:
Je hebt een academische opleiding afgerond.
Je hebt een brede interesse en bij voorkeur ervaring met de diverse erfgoedterreinen en bewezen expertise op tenminste één van deze terreinen. Je hebt bij voorkeur gemeentelijke ervaring.
Je bent in bezit van een VOG of deze kan bij gunning opgevraagd worden.

De gemeente Zutphen heeft het meesturen van een motivatiebrief verplicht gesteld. Zie hieronder voor informatie over de gewenste inhoud.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

20%
Het voldoen aan de competenties blijkt uit de motivatiebrief:
Je bent een verbinder pur sang. Jij kan makkelijk vertrouwen geven aan je netwerkpartners en de vrijwilligers. Je beseft dat jouw aandacht voor collega’s, vrijwilligers en partners belangrijk is om doelen te bereiken.


20 %
Het voldoen aan de competenties blijkt uit de motivatiebrief:
De mate waarin je in het team past. Wij zoeken een teamspeler. Iemand die goed kan samenwerken en hulp biedt aan collega’s indien nodig.


20 %
Het voldoen aan de competenties blijkt uit de motivatiebrief:
Je bent organisatorisch sterk en hebt ervaring met projectmatig werken.


20 %
Het voldoen aan de competenties blijkt uit de motivatiebrief:
Je ben een toegankelijk persoon en kan luisteren en bent niet te beroerd om, wanneer nodig, de handen uit de mouwen te steken.


20 %
Het voldoen aan de competenties blijkt uit de motivatiebrief:
Je kan overtuigen en snel beslissingen maken waarbij je zorgt dat jouw team zich hierin gehoord voelt. Je kunt vooral onze plannen en ideeën (laten) uitwerken tot het gewenste, meetbare resultaat binnen de gestelde kaders en kunt hiervan een aantal aansprekende voorbeelden voorleggen.

De interviews zullen plaatsvinden in week 7 2023. Gelieve hier rekening mee te houden.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.