Vacature ZZP Opdracht: Strategisch projectleider Intern dienstverleningsconcept – 30 / 36 uur – gemeente Amersfoort – 2 jaar – Freelance

ZZP Opdracht: Strategisch projectleider Intern dienstverleningsconcept – 30 / 36 uur – gemeente Amersfoort – 2 jaar – Freelance

Voor de gemeente Amersfoort zoekt Mast Nederland een Strategisch projectleider Intern dienstverleningsconcept. Reageren op deze vacature kan tot 25 januari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van

Code 9371
Regio midden
Datum vacature 25/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amersfoort zoekt Mast Nederland een Strategisch projectleider Intern dienstverleningsconcept. Reageren op deze vacature kan tot 25 januari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-3-2023 t/m 1-3-2024 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: Amersfoort |
Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 82,50 – € 125,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. | Dienstverlening & Facilitair | Uren: 32 per week | Maximale inhuur: 36 maanden

Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling door de gemeente Amersfoort.

Functiebeschrijving

Amersfoort is een bruisende stad met ruim 157.000 inwoners. Het is een stad die zich ontwikkelt en groeit, vol projecten en initiatieven. Dit vraagt ook iets van de bedrijfsvoering en de wijze waarop we onze organisatie faciliteren. Voor de door te ontwikkelen organisatie ligt er voor de komende jaren een grote ontwikkelopgave, waaronder de integratie van verschillende bedrijfsvoeringsonderdelen, het verbeteren van de kwaliteit van de interne dienstverlening en het ontwikkelen van de interne organisatie.

Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan de realisatie van een nieuw stadhuis dat eind 2025 in gebruik moet worden genomen. Ook dit vraagt om een nieuwe kijk op dienstverlening en hospitality.

De afgelopen periode hebben de afdelingen die betrokken zijn bij de realisatie van het nieuwe stadhuis in samenwerking met een extern adviseur de nota “Toekomstbestendige beheerorganisatie voor het stadhuis” opgesteld.

Als afgeleide van de ambities voor het toekomstige stadhuis zijn strategische doelstellingen geformuleerd die uitgangspunt zijn voor de toekomstige beheerorganisatie.

  • Het leveren van continue verbeterende dienstverlening uitgevoerd volgens afspraak óf zelfs beter
  • Klant- en gebruikerstevredenheid en ontzorging
  • Heldere afspraken met Gebruiker/Directie/Dienstverlener
  • De dienstverlening is afgestemd op de vraag van de gebruiker (de klantreis)
  • Gezonde en veilige werkomgeving
  • Optimale bezetting van het gebouw
  • Duurzame exploitatie
  • Doelmatig en flexibel besteden van middelen

Dit resulteert in de volgende integrale doelstelling voor het toekomstig stadhuis:
“We werken aan een gezond, veilig en duurzaam huis voor de stad en realiseren klant- en gebruikerstevredenheid door het efficiënt leveren van continue verbeterende dienstverlening”.

Deze opgave vraagt om een integrale (project)aanpak, zowel op het niveau van de sturing (hoge of lage knip) als in een hands on en organiserende functie.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

”Wil jij leiding geven aan de realisatie van het nieuwe dienstverleningsconcept? Vind je het belangrijk daarmee een grote bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van onze hospitality van onze organisatie? En kun je ons daar inhoudelijk over adviseren? Dan zoeken wij jou!”

Als strategisch projectleider Intern Dienstverleningsconcept ben je de gesprekspartner voor de verantwoordelijke dienstverlenende afdelingen en directie (in de vorm van een coördinerend overleg) als het gaat om het ontwikkelen van het nieuwe concept en de verantwoordelijkheid voor het opzetten én realiseren van een nieuw Intern Dienstverleningsconcept.

Doel daarvan is dat dat we in 2025 kunnen verhuizen naar een “werkend” stadhuis. Je verbindt daartoe verschillende disciplines, start alle noodzakelijke projecten of proces- of contractwijzigingen op en bewaakt die projecten op efficiëntie, zorgt ervoor dat ze binnen de kaders worden uitgevoerd en dat het doel niet uit het oog wordt verloren.

Je werkt samen met de afdelingsmanager Interne Dienstverlening & Advies (als opdrachtgever) en bent gesprekpartner voor het zogenoemde Coördinatieoverleg met daarin ook de managers verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en IV/ICT en de directeur bedrijfsvoering. Standaardisatie en maatwerk staan hierbij centraal.


Kandidaatomschrijving
Jij bent een ervaren projectmanager met kennis op het gebied van interne dienstverlening waarbij kennis op het terrein van facilitair, vastgoed, informatievoorziening en ICT (deels) door jou kan worden ingebracht. Naast dat je verantwoordelijk bent als projectleider voor het behalen van de resultaten, verwachten we ook dat je vanuit je ervaring met dergelijke trajecten, een inhoudelijke bijdrage levert aan de te realiseren producten. Jij staat stevig in je schoenen en durft patronen te doorbreken en standaarden ter discussie te stellen wanneer jij inziet dat dit beter is voor de organisatie. Met jouw ervaring weet je wat nodig is om een dienstverleningsconcept neer te zetten en te implementeren. Je bent een verandermanager en weet mensen mee te nemen. Mensen krijgen energie van jouw stijl/ manier van werken. Jij hebt een scherp oog voor de verschillende belangen van de eindgebruikers en weet uitstekend te schakelen op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie. Met jouw overtuigingskracht en kennis weet jij anderen mee te krijgen in jouw gepresenteerde adviezen. In je mondelinge en schriftelijke communicatie ben je overtuigend, effectief en enthousiast. Bovendien heb je een klantgerichte houding en voel je aan hoe tactvol te handelen. Plannen en organiseren gaan jou goed af en je krijgt energie van projectmatig werken. Samenwerken vind jij belangrijk, maar jij bent daarnaast ook uitstekend in staat zelfstandig belangrijke taken op te pakken. Je bent organisatiesensitief, stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je eigen werk en dat van anderen, bent positief kritisch en streeft voortdurend verbeteringen na.

Wat vragen we?
Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding (bachelor) in de richting Facility Management of een soortgelijke richting en hebt minimaal 5 jaar ervaring met vergelijkbare functies. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied dienstverlening en hospitality bij overheidsorganisaties maar ook bij commerciële bedrijven (ervaring bij gemeentelijke organisaties is een pre).
Met jouw enthousiasme krijg je mensen in beweging en laat je je niet makkelijk uit het veld slaan. Verder leg je gemakkelijk contacten en ben je goed in het schrijven van adviezen (voor de directie).

Interviewplanning
De interviews worden in week 7 gepland en live afgenomen

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

De gemeente Amersfoort heeft het opgeven van minimaal 1 referentie verplicht gesteld. Zonder referentie gelieve niet te reageren.

Opleiding
De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding (bachelor) in de richting Facility Management of een soortgelijke richting

Werkervaring
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar recente ervaring met vergelijkbare functies.
Referentie vereist

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Weging prijsdeel: 25 %

Werkervaring
De kandidaat is op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied dienstverlening en hospitality bij overheidsorganisaties maar ook bij commerciële bedrijven (ervaring bij gemeentelijke organisaties is een pre).
Weging: 25 %

Werkervaring 2
Kandidaat heeft meer dan 3 jaar relevante werkervaring als projectleider voor het vormgeven en implementeren van een intern dienstverleningsconcept.
Weging: 25 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
geschiktheid op de functie, hierbij beoordelen wij:

  • diversiteit en relevantie van de werkervaring
  • persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat (overtuigingskracht, pro-activiteit, flexibel, onderhandelingsvaardigheden, creatief, zelfstandigheid).

Weging: 25 %
Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.