Vacature ZZP Opdracht: Ervaren teammanager Handhaving Werk & Inkomen – 32 / 36 uren per week – gemeente Amsterdam – Freelance

ZZP Opdracht: Ervaren teammanager Handhaving Werk & Inkomen – 32 / 36 uren per week – gemeente Amsterdam – Freelance

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Mast Nederland een Ervaren teammanager Handhaving Werk & Inkomen. Reageren op deze vacature kan tot 14 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
• Functie:

Code 9369
Datum vacature 25/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Mast Nederland een Ervaren teammanager Handhaving Werk & Inkomen. Reageren op deze vacature kan tot 14 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:

  • Functie: Ervaren teammanager Handhaving Werk & Inkomen
  • Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
  • Startdatum: 01-04-2023
  • Einddatum: 31-08-2023
  • Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: ja
  • Aantal uren gemiddeld per week: 32 – 36
  • werklocatie: Jan van Galenstraat, 323, 1056CH, AMSTERDAM
  • Planning interviews: in week 8 of 9
  • Maximale inhuur: 36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 105,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. ZZP tarief weegt voor 20% mee in de beoordeling door de gemeente Amsterdam.

Functiebeschrijving

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers.
Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties.
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
De afdeling Handhaving Werk en Inkomen telt circa 150 medewerkers verdeeld over 3 teams die gebiedsgericht werken en 3 teams die specifieke taken uitvoeren zoals Terugvordering en Verhaal. In 2022 is de directie gereorganiseerd om nog
slagvaardiger en dichter bij de klant de dienstverlening te verrichten. Dit gebeurt multidisciplinair en opgave gericht. Voor de medewerkers is dit uitdagend te noemen. Een ervaren en gedreven manager kan hen daarin goed ondersteunen.

Opdrachtomschrijving
Wegens het vertrek van een teammanager is behoefte aan de inzet van een interim manager. De interim manager zal vanuit ervaring snel en adequaat de taken overnemen waaronder de
uitvoering van een uitdagende veranderopdracht. Op termijn zal de interimmanager een nieuwe manager inwerken.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Je formuleert je opdracht in de vorm met meetbare resultaten en een planning die nauwkeurige monitoring mogelijk maakt. Na het akkoord op je plan ga je zelfstandig aan de slag.

Je besteedt extra aandacht aan het vastleggen van gemaakte afspraken en koppelt pro-actief en tenminste elke twee/drie weken terug aan het managementteam over je bevindingen. Onder jouw bezielende leiding transformeert het team tot een plek waar de medewerkers graag deel van uitmaken, waar pro-activiteit wordt gestimuleerd en dat doordrongen is van de Amsterdamse werkwijze. Mogelijk ondersteun je bij het uitvragen en inwerken/coachen van een nieuwe vaste teammanager in combinatie met een zorgvuldige overdracht.

Afstemming
1) maak een duidelijk rapport een over jouw bevindingen en vul dit aan met een verbeterplan/advies over de volgende stappen ten aanzien van teamontwikkeling en versterking
van de opgave van Handhaving W&I in de specifieke gebieden.
2) het verbeterplan is zo gedetailleerd dat tenminste maandelijks de voortgang gemeten/gerapporteerd kan worden.
3) Rapporteer pro-actief tenminste elke 2/3 weken over de voortgang, maak duidelijk welke uitdagingen en valkuilen je tegenkomt en wat je verwacht van het zittende management.
1 t/m 3: is afgerond na max 3 maanden in de vorm van een verbeterplan waaruit tegelijkertijd jouw deskundigheid als verandermanager blijkt en aangevuld met een financieel plaatje.

Na akkoord op jouw plan worden afspraken gemaakt over een vervolg. Jij zorgt ervoor dat deze afspraken zorgvuldig worden vastgelegd aangevuld met meetbare resultaten en een planning.

Rapportage:
Regelmatige rapportages, een gedetailleerd verbeterplan en een financieel plaatje.
De manager handelt zelfstandig en proactief, met respect voor de gebruiken bij de directie Inkomen en de afdeling Handhaving.
De manager rapporteert aan het afdelingshoofd en het MT.
De manager voert voortgangsgesprekken met de medewerkers uit het team.

Op te leveren resultaat:
De opdrachtnemende interimmanager neemt in de voornoemde rapportages op welke zaken door de opdrachtgever gefaciliteerd moeten worden teneinde de succesvolle uitvoering van de opdracht te waarborgen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Vormeis van de gemeente Amsterdam – referenties. U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon, eventueel mailadres. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Vormeis van de gemeente Amsterdam: De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Vormeis van de gemeente Amsterdam: U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

Je beschikt minimaal over aantoonbaar wo werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk geel gearceerd te blijken uit het cv en kan beoordeeld worden door de opdrachtgever tijdens het interview, indien uitgenodigd.

Vormeis van de gemeente Amsterdam – verplichte motivatiebrief: Geef in maximaal 1 A4 aan waarom u als kandidaat de meest geschikte bent voor deze opdracht. In de motivatie graag expliciet het volgende beschrijven: “ervaring dan wel kennis/kunde aangeven met de implementatie van een veranderende opgave binnen een team.” Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

De aangeboden kandidaat heeft tenminste vijf jaar ervaring als teammanager/afdelingsmanager in het Sociaal domein. Dit dient duidelijk geel gearceerd te blijken uit het cv.

De aangeboden kandidaat heeft tenminste vijf jaar werkervaring als teammanager/afdelingsmanager bij een grote gemeente (minimaal 100.000 inwoners). Dit dient duidelijk geel gearceerd te blijken uit het cv.

De aangeboden kandidaat heeft recente ervaring (3 jaar van de afgelopen vijf jaren) als manager belast met transitie van een team/afdeling. Dit dient duidelijk geel gearceerd te blijken uit het cv.

De aangeboden kandidaat heeft recente ervaring (3 jaar van de afgelopen vijf jaren) als teammanager van/in een multiculturele/diverse organisatie. Dit dient duidelijk te worden aangegeven in de motivatie brief.

De aangeboden kandidaat is minimaal 2,5 dagen per week aanwezig op locatie van het team in Amsterdam. Dit dient duidelijk te worden aangegeven in de motivatie brief.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief van € 70,= / € 99,=. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

De aangeboden kandidaat heeft tenminste twee jaar werkervaring als manager binnen een uitvoeringsorganisatie. Dit dient duidelijk te worden aangegeven in de motivatie brief.

De aangeboden kandidaat heeft minimaal twee jaar werkervaring als manager van een team waarin Toezicht en Handhaving centraal stond. Dit dient duidelijk te worden aangegeven in de motivatie brief.

De aangeboden kandidaat heeft minimaal twee jaar recente ervaring met opgave gericht werken en hiervoor in bezit van certificaten. Dit dient duidelijk te worden aangegeven in de motivatie brief.

De aangeboden kandidaat heeft minimaal twee jaar ervaring als teammanager van een team waarbij gewerkt wordt volgens het principe van Continu Leren & Verbeteren. Dit dient duidelijk te worden aangegeven in de motivatie brief.

Indien de kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan zal deze in week 8 beschikbaar (maandag, dinsdag, woensdag) moeten zijn. Dit dient duidelijk in de motivatiebrief worden aangegeven

De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met/kennis van complexe ICT vraagstukken. Dit dient duidelijk in de motivatiebrief worden aangegeven.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.