Vacature ZZP Opdracht: Kwartiermaker werkprocessen RO en vergunningen – 24 uren per week – gemeente Kaag en Braassem – Freelance

ZZP Opdracht: Kwartiermaker werkprocessen RO en vergunningen – 24 uren per week – gemeente Kaag en Braassem – Freelance

Voor de gemeente Kaag en Braassem zoekt Mast Nederland een Kwartiermaker werkprocessen RO en vergunningen. Reageren op deze vacature kan tot 01 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende

Code 9365
Datum vacature 25/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Kaag en Braassem zoekt Mast Nederland een Kwartiermaker werkprocessen RO en vergunningen. Reageren op deze vacature kan tot 01 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
3 maanden
Optie tot verlenging
1 maal 3 maanden
Uren per week
24 uur

Start
Zo spoedig mogelijk
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij: Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren. Ter indicatie, de opdrachtgever heeft deze functie ingeschaald in schaal: 10 / 11. Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling.

Functiebeschrijving

Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners.

Context/opdracht
In de opdracht van kwartiermaker RO ga je aanslag om adviezen en aanbevelingen te schrijven met betrekking tot de werkprocessen en kwaliteitsborging op het gebied van vergunningverlening.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

In de achterliggende periode is er het nodige gebeurd op de kwaliteit van de vergunningverlening. Er zijn een aantal kwetsbaarheden geconstateerd in de werkprocessen. Dit soort signalen raken de kwaliteitsborging. De kwartiermaker bereidt ook stappen voor om deze zaken beter af te stemmen in het kader van de Omgevingswet.

Het zit zeker in de kwetsbaarheid van het vergunningentraject en borging van de genoemde aspecten, maar ook in het beleid. Als we bijvoorbeeld kijken naar het Afwijkingenbeleid en de lokale Schepenverordening dan is mijn waarneming (intern en externe signalen) dan is dit beleid complex voor de toepassing in de uitvoering. Deze aanhaking tussen beleid en uitvoering is nadrukkelijk ook onderdeel van de opdracht. Versimpeling kan daarbij ondersteunen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

0. Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van vergunningverlening binnen een gemeentelijke instelling;
2. Aantoonbare werkervaring met het optimaliseren én wijzigen van werkprocessen;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de Omgevingswet;

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
4.Minimaal 2 jaar aantoonbare werkerving als kwartiermaker/projectleider advisering op en implementatie van nieuwe werkprocessen op het gebied van vergunningverlening (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het vertalen van processen naar uitvoerbaar beleid (Licht dit duidelijk toe in het cv) (50 punten).
6. Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Innovatief;
Sensitief;
Communicatiefvaardig;
Sterk in werkprocessen;
Overtuigingskracht in zoeken nieuwe oplossingen;
Kennis van processen WABO en RO;
Ervaring met organisatie ontwikkelingsprocessen;
Flexibel.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.