Vacature ZZP Opdracht: Manager Projectbeheersing – 36 uren per week – Hoogheemraadschap Delfland – 10 / 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Manager Projectbeheersing – 36 uren per week – Hoogheemraadschap Delfland – 10 / 36 maanden – Freelance

Voor Hoogheemraadschap Delfland zoekt Mast Nederland een Manager Projectbeheersing. Reageren op deze vacature kan tot 02 februari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie:

Code 9360
Datum vacature 24/01/2023

De opdrachtgever

Voor Hoogheemraadschap Delfland zoekt Mast Nederland een Manager Projectbeheersing. Reageren op deze vacature kan tot 02 februari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie: Manager Projectbeheersing
Plaats tewerkstelling: Delft
Startdatum: 01 maart 2023
Aantal uren per week: gemiddeld 36
Looptijd overeenkomst: tot het einde van 2023
Optie tot verlenging: Bij gebleken geschiktheid, wens en budget. 2 maal 12 maanden.
Afhankelijk van de Wet DBA.

De aanvangsdatum voor de Overeenkomst is zo snel mogelijk na de gunning. Naar verwachting zullen de werkzaamheden 1 maart 2023 aanvangen. De looptijd van de Overeenkomst bedraagt tien (10) maanden. Daarna kan de Delfland eenzijdig besluiten de Overeenkomst tweemaal (2) te verlengen met twaalf (12) maanden.

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 82,50 – € 115,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

We zoeken meerdere collega’s voor het Hoogheemraadschap, zie hiervoor onze andere aanvragen op: www.mastnederland.nl/vacatures

Functiebeschrijving

Delfland
In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Als Manager Projectbeheersing ben je lid van het Integraal Projectmanagement Team (IPM- team) en ondersteun je de Projectmanager met uitvoeringsprojecten. De projecten behelzen werkzaamheden van definitie- tot en met de nazorgfase. In deze fases zorg je in samenwerking met overige leden van het IPM-team voor een adequate beheersing van de projecten van het team Waterveiligheid.

Algemeen als lid van het IPM-team Waterveiligheid:

 • Is verantwoordelijk voor het team van projectbeheersing binnen Waterveiligheid en wil samen verder ontwikkelen;
 • Begeleidt junior en medior adviseurs projectbeheersing in hun werkzaamheden;
 • Toetst of er intern gewerkt wordt conform afgesproken procedures;
 • Bewaakt de baseline en beheert wijzigingen op het gebied van scope en tijd en geld;

Signaleert tijdig afwijkingen en bijsturingsmogelijkheden en adviseert de het IPM- team hierover;

 • Implementeert en beheerst het kwaliteitssysteem;
 • Stuurt het risicomanagement;
 • Zorgt voor actuele planningen en ramingen;
 • Weegt kosten en rendement goed tegen elkaar af;
 • Verzorgt het tijdig opstellen van projectvoortgangsrapportages, begroting en meerjarenraming en rapporteert aan de projectmanager en lijnmanager;
 • Houdt voortgangsgesprekken met rolhouders m.b.t. financiën, planning, risico’s en capaciteit en zorgt voor de verwerking van de uitkomsten in de diverse systemen (o.a. ProSa, Primavera).

Werkzaamheden met betrekking tot het verder ontwikkelen van de discipline Projectbeheersing Projectenbureau breed in de vakgroep Projectbeheersing, te weten:

 • Bijdragen aan de implementatie van de onlangs opgestelde visie Projectbeheersing, met de vakgroep en in afstemming met MT en projectmanagers;
 • Het verder vorm geven van de ingezette weg op het gebied van risicomanagement in het ontwikkeltraject met RiskChallenger en managers en adviseurs projectbeheersing, daarbij evaluatie van de visie risicomanagement;
 • Bijdragen aan en meedenken bij overige vakgroep-acties waarbij de input van manager projectbeheersing nodig is, actieve deelname aan en inbreng in de vakgroep- overleggen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

CV Vorm EIS: Het CV moet uit maximaal drie (3) pagina’s te bestaan en moet voorzien zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Delfland houdt het recht om deze referentie daadwerkelijk na te gaan;

De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor 36 uur per week vanaf 1 maart 2023;

Eisen aan de kandidaat (zorg dat deze in je CV staan) zoals gevraagd door HHRS Delfland:
Uit de door u ingediende motivatie, het CV (en indien uitgenodigd het matchgesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar, middels opleidingen, cursussen, werkervaring en voorbeeldprojecten, beschikt over:
1. Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding;
2. Heeft ervaring met projectmatig werken;
3. Minimaal 5 jaar ervaring in het aansturen van een team;
4. Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare ervaring met planningsmanagement. Onder
planningsmanagement wordt verstaan: het opzetten en actualiseren van planningen, houden van gesprekken met interne medewerkers die input leveren voor de planning, maandelijkse voortgangsgesprekken en planningssessie;
5. Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare ervaring met risicomanagement. Onder risicomanagement wordt verstaan: het opzetten en actualiseren van risicoanalyses en -dossiers, houden van gesprekken met interne medewerkers ten aan zien van de opvolging van de beheersmaatregelen, maandelijkse voortgangsgesprekken en risicosessies faciliteren en uitwerken.
In totaal 05 eisen. Zorg dat deze expliciet in het CV en de verplichte motivatiebrief terug te vinden zijn.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
50%
Aantoonbare werkervaring als verantwoordelijke voor het gehele domein projectbeheersing binnen een project.
Ja, meer dan vijf (5) jaar = 100 punten

 • Ja, vier (4) tot vijf (5) jaar = 80 punten
 • Ja, drie (3) tot vier (4) jaar = 60 punten
 • Ja, twee (2) tot drie (3) jaar = 40 punten
 • Ja, één (1) tot twee (2) jaar = 20 punten
 • Ja, tot één (1) jaar = 10 punten
 • Nee, geen aantoonbare werkervaring= 0 punten

30%
Aantoonbare ervaring met het werken in een IPM-team.

Ja, meer dan vijf (5) jaar = 100 punten
Ja, vier (4) tot vijf (5) jaar = 80 punten
Ja, drie (3) tot vier (4) jaar = 60 punten
Ja, twee (2) tot drie (3) jaar = 40 punten
Tot twee (2) jaar = 0 punten


20%
Ervaring met realiseren van uitvoeringsprojecten bij een (semi)overheid.

Ja, meer dan vijf (5) jaar = 100 punten
Ja, vier (4) tot vijf (5) jaar = 80 punten
Ja, drie (3) tot vier (4) jaar = 60 punten
Ja, twee (2) tot drie (3) jaar = 40 punten
Ja, één (1) tot twee (2) jaar = 20 punten
Ja, tot één (1) jaar = 10 punten Nee, geen aantoonbare werkervaring = 0 punten


Motivatiebrief van 1 A4.
Toelichting op de aanbieding door middel van een brief waarin de kandidaat zijn of haar visie en aanpak van deze opdracht toelicht.
Sluit uitstekend aan en heeft aantoonbare meerwaarde = 100 punten
Sluit goed aan = 75 punten
Sluit voldoende aan = 50 punten
Sluit in enige mate aan= 25 punten Sluit vrijwel niet aan = 0 punten


Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Het uurtarief (de prijsstelling) moet “all-in” zijn. De volgende kosten zijn hierbij in ieder geval inbegrepen: de salariskosten, de overheadkosten, telefoonkosten / online kosten, de kosten voor ondersteunend werk, de kosten voor het gebruik van apparatuur, software, parkeer-, reisuren, reis-, installatie- en afleverkosten en logistieke kosten. Ook alle eventueel verdere bijkomende kosten moeten inbegrepen zijn.


Je voldoet aan de competenties.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Competenties: Uit de door u ingediende motivatie (en het matchgesprek) blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als belangrijk zijn:
o Resultaatgerichtheid: Is gericht op het behalen van concrete resultaten, binnen de grenzen van tijd, budget en inzet van mensen en middelen.
o Coaching: Is in staat de begeleiding van medewerkers af te stemmen op wat ieder individu afzonderlijk nodig heeft om zijn of haar doelen te bereiken.
o Samenwerkingsvermogen (werken in team/groepsverband): Is in staat om samen met personen van verschillende disciplines en achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken.
o Zelfstandigheid: Zonder hulp van anderen taken verrichten, proberen op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden of handelen volgens eigen overtuiging.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

Interviews
op locatie in Delft

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

De aanvangsdatum voor de Overeenkomst is zo snel mogelijk na de gunning. Naar verwachting zullen de werkzaamheden 7 februari 2023 aanvangen. De looptijd van de Overeenkomst bedraagt zes (6) maanden. Daarna kan de Delfland eenzijdig besluiten de Overeenkomst acht (8) maal te verlengen met drie (3) maanden. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op 7 augustus 2023 zonder dat hiervoor schriftelijke opzegging door Opdrachtgever is vereist.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.