Vacature ZZP Opdracht: Strategisch adviseur Woningbouwprogramma – 24 / 32 uren per week – gemeente Nieuwegein – 15 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Strategisch adviseur Woningbouwprogramma – 24 / 32 uren per week – gemeente Nieuwegein – 15 maanden – Freelance

Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Mast Nederland een Strategisch adviseur Woningbouwprogramma. Reageren op deze vacature kan tot 02 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
6 maanden
Optie

Code 9356
Datum vacature 24/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Mast Nederland een Strategisch adviseur Woningbouwprogramma. Reageren op deze vacature kan tot 02 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
3 maal 3 maanden
Uren per week
24 – 32

Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
WO
Regio
Utrecht
Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij: Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren. Ter indicatie, de opdrachtgever heeft deze functie ingeschaald in schaal: 11 / 12. Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling.

Functiebeschrijving

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen met aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht.

Opdracht
Nieuwegein is een groeiende stad. Verstedelijking vanuit gezond stedelijk leven vraagt om meer dan bouwen: groen, voorzieningen en bereikbaarheid met daarbij passende (beleids)keuzes en-instrumenten. We ontwikkelen vanuit een integrale Omgevingsvisie.

Er ligt een opgave om in het Woonprogramma, bij lopende en nog startende projecten, bij te sturen en beleidskeuzes te maken om toekomstbestendig, duurzaam en betaalbaar te bouwen. Daarnaast zien we vanuit het Rijk wensen en eisen komen ten aanzien van betaalbaarheid en doelgroepen.

Uit de onlangs geactualiseerde woningbouwmonitor (december 2022) komt naar voren dat de stad vraagt om meer betaalbare woningen. Eén van de instrumenten om sociale woningbouw te stimuleren ontwikkelen we op dit moment (een vereveningsfonds). Mogelijk vraagt bijsturing ook om andere instrumenten, waaronder aanscherping van het bestaande grondbeleidsinstrumenten.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Taken/opdracht

1. Ontwikkelen en invulling geven aan de woningbouwopgave: inventariseren kansen, inzicht in lopende en nog startende bouwtrajecten
(door)Ontwikkelen en bijhouden woningbouwmonitor
Inzicht in voortgang programma: aantallen, segmenten, doelgroepen, jaarschijven.
Inzicht voortgang ambities en voorstellen en instrumentarium uitwerken om bij te sturen
In kaart brengen knelpunten bij lopende woningbouwinitiatieven: vertraging, knelpunten, belemmerende of bevorderende condities, onrendabele toppen etc.
Adviseren over mogelijkheden dan wel partners om condities op orde te krijgen die bijdrage aan onze ambities
Bestuurlijke advisering over kansen op lange termijn, herontwikkeling, potentie
Vertaling ambities t.b.v. potentiële nieuwe projecten

2. Instrumentontwikkeling t.b.v. gerichte beleidsontwikkeling en bijsturen knelpunten en vertragingen
Strategische instrumentontwikkeling waaronder op korte termijn ‘Vereveningsfonds’
Voorstellen ten behoeve andere instrumenten die betaalbaar groeien stimuleren.
Instrumentontwikkeling om betaalbaar en kwalitatief bouwen mogelijk te maken.

3. (bij)Sturing nieuwe initiatieven: eerste aanspreekpunt loketfunctie nieuwe woningbouwinitiatieven
Initiatiefnemers ontvangen, verwachtingen managen, ambities overbrengen.
Eerste scan haalbaarheid en wenselijkheid van initiatief.
(gevraagd en ongevraagde) bestuurlijke advisering.

Relatie met thema’s, gebiedsontwikkelingen, groeiende stad en subsidiemogelijkheden.
Woondeal;
Inzet instrumentarium groeiende stad;
Relatie met mobiliteitstransitie;
Subsidies/proposities.
Bestendigen in de organisatie, meedenken in projectprocessen

Gevraagde vaardigheden en kwaliteiten

Aanjager, initiërend;
Politiek sensitief; schriftelijk en mondeling;
Strategisch en praktisch Denker en doener;
Snel zicht op speelveld;
Ervaring met woningbouw in bredere context, project overstijgend.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

0. Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.
1. Aantoonbare ervaring met Woningbouwprojecten én woningbouwprogrammering;
2. Aantoonbare werkervaring als Strategisch adviseur;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Planologie, Sociale geografie, Ruimtelijke ordening en/of Gebiedsontwikkeling.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij of in opdracht van een gemeentelijke overheid met projecten in de fysieke leefomgeving (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de ontwikkeling van woningbouwlocaties in samenwerking met woningbouwcorporaties (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met participatie en interactie met stakeholders in projecten in de fysieke leefomgeving (15 punten);
7. Aantoonbare ervaring met het aansturen van / functioneel leiding geven én regie voeren op projecten én initiatieven in het ruimtelijke domein (30 punten).
8. Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Wat we nodig hebben, is een topper, een ervaren strateeg die een proces en instrument van woningbouwprogrammering opzet, en verantwoordelijkheid neemt op de monitoring, analyse en sturing. Iemand met brede kennis van woningbouw en met overzicht en visie op alle niveaus kan schakelen om te adviseren, te versnellen en resultaten te laten zien. De persoon gelooft in de ambitie en is bereid om met zijn/haar voeten in de modder te staan. Iemand die zowel de taal van de markt als de taal van de overheid spreekt. Iemand die oog heeft voor de omgeving en op een open manier de verbinding zoekt. Iemand die niet bang is om de regels ter discussie te stellen.

De woningbouwprogrammering is een uitkomst van een samenwerking/participatie tussen gemeente, corporaties en marktpartijen. Waarbij iedereen een bijdrage levert die hoort bij haar positie.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.