Vacature ZZP Opdracht: Beleidsadviseur Maatschappelijk Vastgoed – 20 / 24 uren per week – gemeente Baarn – 12 / 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Beleidsadviseur Maatschappelijk Vastgoed – 20 / 24 uren per week – gemeente Baarn – 12 / 36 maanden – Freelance

Voor de gemeente Baarn zoekt Mast Nederland een Beleidsadviseur Maatschappelijk Vastgoed. Reageren op deze vacature kan tot 31 januari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
4 maanden
Optie

Code 9352
Datum vacature 24/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Baarn zoekt Mast Nederland een Beleidsadviseur Maatschappelijk Vastgoed. Reageren op deze vacature kan tot 31 januari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
4 maanden
Optie tot verlenging
2 maal 4 maanden
Uren per week
20 tot 24 uur

Start
Zo spoedig mogelijk
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij: Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren. Ter indicatie, de opdrachtgever heeft deze functie ingeschaald in schaal: 09 / 10. Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling.

Functiebeschrijving

Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Binnen de afdeling Ontwikkeling Samenleving, de beleidsafdeling van de gemeente Baarn, zijn we op zoek naar een beleidsadviseur Maatschappelijk Vastgoed voor 20 tot 24 uur per week. Een groot deel van de opgave binnen het team wordt gevormd door de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dat gaat over de uitvoering van de Jeugdwet, WMO en de Participatiewet. Ook is het team verantwoordelijk voor het programma wonen, economische zaken, recreatie, cultuur, onderwijs en sport. Wij geloven in een samenhangende aanpak.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Als beleidsadviseur lever jij een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling, waarbij het accent voor deze functie ligt op Maatschappelijk Vastgoed. Je bent ambtelijk portefeuillehouder van diverse dossiers, bewaakt de samenhang, onderhoudt het netwerk en adviseert het bestuur en de organisatie over vraagstukken en ontwikkelingen. Je bent contactpersoon voor de samenwerkingspartners.

De gemeente Baarn heeft een vastgoedportefeuille van ruim 50 objecten. De portefeuille is zeer divers en bevat onder meer een bibliotheek, theater, sportcomplex met zwembad, welzijnsgebouwen, woningen, een kerktoren en een begraafplaats. In november 2021 heeft de gemeenteraad van Baarn het plan Maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Hiermee heeft zij ook de ontwikkelopgave voor de vastgoedportefeuille de komende jaren vastgesteld. Belangrijk onderdeel van de functie is de doorontwikkeling en uitvoering van het plan Maatschappelijk Vastgoed.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

0. Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Aantoonbaar werkervaring met beleidsadvisering en beleidsontwikkeling op het gebied van maatschappelijk vastgoed;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 of eerder;

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als adviseur Maatschappelijk Vastgoed (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als beleidsmedewerker bij een gemeente (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met begroting- en budgetcyclus (15 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (15 punten)
8. Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief van € 57,50 / € 80,=. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Verbindend vermogen;
Analytisch en procesmatig sterk;
Je beweegt je makkelijk in een dynamische werkomgeving en kan goed schakelen tussen verschillende dossiers en vraagstukken;
Goede schriftelijke vaardigheden;
Helicopterview;
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
Je onderkent en speelt in op signalen binnen de politieke en maatschappelijke verhoudingen;

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.