Vacature ZZP Opdracht: Projectleider sociaal wijkteam – 20 uren per week – gemeente Zwolle – 8 / 24 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Projectleider sociaal wijkteam – 20 uren per week – gemeente Zwolle – 8 / 24 maanden – Freelance

Voor de gemeente Zwolle zoekt Mast Nederland een Projectleider sociaal wijkteam. Reageren op deze vacature kan tot 02 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Opdrachtgever:

Code 9350
Datum vacature 24/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Zwolle zoekt Mast Nederland een Projectleider sociaal wijkteam. Reageren op deze vacature kan tot 02 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Opdrachtgever: gemeente Zwolle
Functie: Projectleider sociaal wijkteam
Startdatum 01-03-2023
Einddatum 31-08-2023
Optie tot verlenging Ja, 6 maanden
Aantal uur per week 20,00
Maximale inhuur: 36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij: Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren. Ter indicatie, de opdrachtgever heeft deze functie ingeschaald in schaal: 10 / 11. Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling.

Functiebeschrijving

Zwolle, de stad en de organisatie
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.
We maken een schaalsprong naar 160.000 inwoners, waarbij we de kwaliteit van leven en brede welvaart voor alle Zwollenaren op het huidige, hoge peil willen houden.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad.

Afdeling Sociaal Wijkteam (SWT)
De afdeling SWT bestaat uit vijf wijkteams, één backoffice en een team Leerplicht/RMC. De wijkteams vormen een laagdrempelige plek in de wijk, waar bewoners terecht kunnen met vragen over zorg of ondersteuning. De vijf teams voeren de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet uit.
Vanuit een integrale aanpak kijken we wat nodig is aan zorg en ondersteuning voor bewoners in de wijk, maar ook wat bewoners zelf kunnen doen. We brengen hulpvragen of signalen bij elkaar om te komen tot een preventieve of collectieve aanpak. Vaak bieden we hulp via eigen inzet.
We werken intensief samen aan onze opgaven met (keten)partners in de stad, zoals onderwijs, zorgaanbieders, wijkverpleegkundigen, wijkagenten en vrijwilligers- en bewonersorganisaties.

Het project
Onze vijf wijkteams leveren kwalitatief hoogwaardige diensten aan inwoners. Als het nodig is, kleuren we buiten de lijntjes. En dat blijven we doen, want inwoners zijn tevreden over onze dienstverlening.
Wat we wel willen veranderen, zijn onze werkprocessen. Deze zijn op dit moment niet uniform ingevuld. Denk aan de termijn, waar binnen een vraag van een cliënt of aanbieder wordt beantwoord of de manier waarop wordt gecommuniceerd (bijvoorbeeld wel of geen bevestiging per mail).

Door deze procedures eenduidig in te richten, krijgt het SWT een herkenbare, professionele signatuur. We worden als meer betrouwbaar ervaren door cliënten en er is minder kans om fouten te maken bij de overdracht.
Naast het uniformeren van werkprocessen, willen we meer output uit systemen halen. Door data-gedreven te werken, kunnen we dan scherper sturen op caseload en kwaliteit.
Voor deze doorontwikkeling, moet de administratieve basis op orde zijn. Met een goed fundament bouw je een sterk huis.

Functie: Projectleider Sociaal Wijkteam
Dienstverband: 20 uur voor een periode van een half jaar (met optie op verlenging)
Werk- denkniveau: Hbo/academisch
Afdeling: Sociaal Wijkteam (SWT), team backoffice

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Dit doe jij
Jij leidt het project dat de administratieve SWT-organisatie toekomstbestendig maakt. Waar staan we nu en waar willen we naartoe? Er is al een inventarisatie gemaakt van de huidige (IST)situatie en een blauwdruk van de gewenste (SOLL)situatie. Maar je frisse blik wordt zeker gewaardeerd.

Hoe komen we van a naar b?
Je maakt een projectplan met SMART-geformuleerde doelen. Om van a naar b te komen, definieer je deelprojecten- en taken, bepaal je randvoorwaarden, stel je prioriteiten en maak je een reële planning. Daarbij houd je rekening met collega’s die je bij dit project betrekt om zaken (in) te regelen, af te stemmen, te klankborden of enthousiast te maken voor je plan.
Want je weet dat een gedragen projectplan en een verwacht projectresultaat belangrijke succesfactoren zijn. En je weet ook dat verandering van werkwijze en -processen moeten landen binnen een organisatie. Het is fijn dat je daar aandacht voor hebt en onvermoeibaar bent om keuzen te beargumenteren.

Hoe blijven we goed bezig?
Als de administratie futureproof is, steken we de vlag uit. Maar jij neemt alweer de volgende stap. We beginnen ‘opnieuw’ en moeten niet terugvallen in oude patronen. Je stuurt met kracht op het beheren en beheersen van afspraken over werkwijzen, werkprocessen, registratie en het borgen van nieuwe taken en activiteiten in het primaire proces van de backoffice.

Wanneer ben jij tevreden? Als alles structureel is belegd. Collega’s en management precies weten wat er van hen wordt verwacht. En teammanagers van de wijkteams prioriteit geven aan de uitvoering van dit project.

Dit ben jij
Je hebt een Hbo of academische opleiding en ervaring met het leiden van projecten /verandertrajecten gericht op bedrijfsvoering en met behulp van digitalisering. Misschien heb je al eens eerder gezorgd dat meerdere teams of afdelingen eenzelfde werkwijze omarmen. En heb je de juiste managementinformatie uit systemen ontsloten om organisaties verder te brengen.

Je bent analytisch, doorziet processen snel en vindt het leuk om met veel collega’s te schakelen. Daarnaast heb je een grote menskant. Je begrijpt en voelt mensen, snapt wat hen raakt, breekt door muren, maakt dingen los en zet deuren open. Niet iedereen kan zijn zin krijgen, maar iedereen kan wel worden gezien en gehoord.

Het is je doel om je projectresultaat te behalen, maar je vindt borgen net zo belangrijk. Je denkt verder dan morgen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

De kandidaat heeft op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring met het leiden van project/verandertrajecten. Dit blijkt duidelijk uit het CV.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief van € 67,50 / € 95,=. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring met het leiden van project/verandertrajecten. Dit blijkt duidelijk uit het CV.
Ja, 5 jaar of meer ervaring (5 Punten)
Ja, 3-4 jaar ervaring. (3 Punten)
Ja, 2 jaar ervaring (1 Punten)
Nee, minder dan 2 jaar ervaring. (0 Punten)

Kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring met het leiden van project/verandertrajecten gericht op bedrijfsvoering en met behulp van digitalisering.
Ja (5 Punten)
Nee (0 Punten)

Kandidaat heeft minimaal 1 relevante referentie toegevoegd aan het CV.
Ja (1 Punten)
Nee (0 Punten)

Kandidaat heeft een zelfgeschreven motivatie toegevoegd aan het CV.
Ja (1 Punten)
Nee (0 Punten)

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
De competenties worden getoetst tijdens het gesprek:

  • analytisch
  • processen doorzien
  • schakelen met (veel) collega’s
  • mensgericht
  • resultaatgericht

Uitstekend (30 Punten)Goed (10 Punten)
Voldoende (5 Punten)
Onvoldoende (0 Punten)

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

De gesprekken vinden plaats op 8 februari 2023 tussen 13:00 en 17:00 uur.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.