Vacature ZZP Opdracht: CAPEX Project inkoper CO2 afvanginstallatie – 32 / 38 uren per week – AEB Amsterdam – 12 / 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: CAPEX Project inkoper CO2 afvanginstallatie – 32 / 38 uren per week – AEB Amsterdam – 12 / 36 maanden – Freelance

Voor AEB Amsterdam zoekt Mast Nederland een CAPEX Project inkoper CO2 afvanginstallatie. Reageren op deze vacature kan tot 03 februari 2023 om 08:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie: CAPEX Project inkoper

Code 9342
Datum vacature 23/01/2023

De opdrachtgever

Voor AEB Amsterdam zoekt Mast Nederland een CAPEX Project inkoper CO2 afvanginstallatie. Reageren op deze vacature kan tot 03 februari 2023 om 08:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie: CAPEX Project inkoper CO2 afvanginstallatie
Opdrachtgever: AEB Amsterdam
Hybride werken mogelijk: Ja, 2 verplichte dagen op kantoor (maandag en dinsdag)
Uren per week: 32 / 38 (geef je beschikbaarheid aan)
Looptijd: 2023 met diverse verlengingsopties
Maximale inhuur: 36 maanden. Verlenging hierna afhankelijk van Wet DBA en ureninzet op projecten.

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij: Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren.

Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling door het AEB.

Samenvatting aanvraag:
AEB heeft eind 2022 een subsidie ontvangen voor de bouw van een CO2 afvanginstallatie. Investeringsomvang meer dan 100 mio Euro. AEB is voornemens de installatie in 2027 in bedrijf te nemen. Voor het opstellen en begeleiden van de aanbesteding hiervoor zoekt AEB een CAPEX project inkoper (0,8 – 1 fte) met Europees aanbestedingskennis, die deel gaat nemen in het projectteam CO2 afvang.

AEB Amsterdam is op zoek naar een CAPEX Project inkoper CO2 Afvanginstallatie voor 32/38 uur per week.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 11 maanden (per direct tot en met 31 december 2023). AEB Amsterdam kan de overeenkomst telkenmale met één (1) maand verlengen. Wanneer AEB Amsterdam gebruik maakt van één of meerdere verlengingen zal zij dit uiterlijk drie (3) weken voor het verstrijken van de expiratiedatum schriftelijk bekend maken. Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af.

Functiebeschrijving

Wie is AEB Amsterdam?
Wij zijn een Amsterdams afvalverwerkingsbedrijf. Onze taak is om zo duurzaam en schoon mogelijk energie te maken van afval. Bij AEB werken we met ruim 300 medewerkers aan de verwerking van restafval van gemeenten en bedrijven. Uit het afval worden zoveel mogelijk waardevolle materialen gehaald. Wat overblijft verbranden wij efficiënt en daarmee leveren we elektriciteit en warmte voor steeds meer huishoudens en bedrijven.

AEB heeft eind 2022 een subsidie ontvangen voor de bouw van een CO2 afvanginstallatie. Investeringsomvang meer dan 100 mio Euro. AEB is voornemens de installatie in 2027 in bedrijf te nemen. Voor het opstellen en begeleiden van de aanbesteding hiervoor zoekt AEB een capex project inkoper (0,8 – 1 fte) met Europees aanbestedingskennis, die deel gaat nemen in het projectteam CO2 afvang.

Algemeen
In de haalbaarheidsfase van het project is een marktconsultatie uitgevoerd om te onderzoeken hoe de markt het beste benaderd kan worden.
De voorkeur van de markt is het project op te delen in ten minste twee percelen:
1. Installatie
2. Civiel

Er wordt nog onderzocht of het project in meer dan twee percelen opgedeeld moet worden. Dit wordt in Q1-2023 vastgesteld. AEB heeft reeds een partij geselecteerd voor het opstellen van de vraagspecificaties.

Het voorkeurscontract voor de bouw van de installatie is een twee fase EPC-contract (fase 1- FEED; fase 2: detailengineering en realisatie), mogelijk Fidic of een gelijksoortig internationaal contract. Voor de overige percelen is dit nog niet vastgesteld en is afhankelijk van de opdeling.

AEB wil voor de aanbesteding voor van de installatie een niet openbare aanbestedingsprocedure volgen zodat een beperkt aantal partijen (3-5) een offerte kunnen uitbrengen.

Milestones
Q1-2023: Percelen vaststellen
Q2-2023: Vraagspecificatie(s) gereed Q2-2023: Selectie partijen voor aanbesteding Q3-2023: Start aanbesteding(en)
Q4-2023: Voorlopige gunning(en)
De verwachting is dit een full time functie is, mogelijk uit te breiden met ondersteuning mocht dit noodzakelijk zijn.

Projectteam
Het projectteam waar je onderdeel van wordt is zich nog aan het vormen. Het projectteam uit de haalbaarheidsfase blijft betrokken maar wordt verder versterkt.

Het projectteam zal nauw samenwerken met zowel AEB als de partij die verantwoordelijk is voor de vraagspecificatie.
De voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding(en) wordt jouw verantwoordelijkheid. Je legt verantwoording af aan de projectdirecteur.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Taak/verantwoordelijkheid
Je wordt direct ingezet op de Europese aanbesteding van het project bouw CO2 afvanginstallatie Dit houdt in o.a.:

 • het opstellen en publiceren van de aanbesteding,
 • het (mede) opstellen van selectie en gunningscriteria
 • het (mede)opstellen van de conceptcontracten
 • het begeleiden van de schouw vanuit inkoop
 • het begeleiden, mede opstellen, controleren/redigeren en versturen van de Q&A
 • het begeleiden van de selectie en gunning
 • het opstellen van het selectievoorstel en het gunningsvoorstel
 • het voorbereiden, opstellen Tenderboardstukken
 • het begeleiden en organiseren consensusmeetings
 • het opstellen, versturen selectie, gunnings- en afwijzingsbrieven
 • bewaken van planning van de aanbesteding en compliancy Aanbestedingswet,
 • het bewaken van de Alcatel periode en behandelen van evt. bezwaren
 • het (mede)opstellen van de definitieve contracten

Mogelijk zal gevraagd worden of je bij de uitvoering van de contracten op gebied van contractmanagement gaat ondersteunen of zelfs het contractmanagement gaat uitvoeren.

Wat breng je mee?
Je bent een echte relatiemanager, je kan anderen meenemen en uitleggen waarom we de dingen (gaan) doen zoals we ze doen. Je bent dus in staat om te verbinden en tegelijkertijd in staat om de interne en externe relaties te houden aan geldende wettelijke en contractuele bepalingen, voorschriften, termijnen, procedures, processen etc. Dat wringt soms, zeker als de business of het projectteam haast heeft. Jij houdt je hoofd koel en weet zo te laveren dat de business of projectteam tevreden is én zich committeert aan hoe we inkoop en contractmanagement uitvoeren.
Vanwege de internationale interesse zal veelal in het Engels gecommuniceerd worden. Van belang is met name de ervaring op gebied van (bouw)technische terminologie en contractuele termen in het Engels.
Contracten worden door jou veelal in het Engels opgesteld evenals aanbestedingen en offerteaanvragen. Je hebt affiniteit met techniek en je maakt je dit snel eigen, zodat je snel begrip hebt van terminologie en processen.

Verder beschik je over:

 • Afgeronde HBO/WO aangevuld met opleidingen/trainingen op het gebied van inkoop en/of contract/leverancier-management
 • Minstens 5 jaar aantoonbaar ervaring als (strategisch) inkoper of projectinkoper of inkoper Capex in de kapitaal -en arbeidsintensieve industriële omgeving
 • Ervaring met Europees aanbesteden van Capex projecten
 • Bij voorkeur ervaring met digitaal aanbesteden in Negometrix 3, Mercell S2C of Tenderned
 • Ervaren met het opstellen van bij voorkeur EPC(M) contracten, eventueel UAV-gc of Fidic Yellow/Silverbook of NEC3/4 of andere design-construct-maintain contractvormen
 • Goede (technische) beheersing van het Engels in woord en geschrift
 • Je herkent je in competenties als: samenwerken, overtuigingskracht, resultaatgerichtheid en analytisch vermogen.

Thuiswerken
Het projectteam is vooralsnog op maandag en dinsdag op kantoor. Zolang de werkzaamheden dit toelaten kan vooralsnog op de overige dagen thuisgewerkt worden.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Je voldoet aan het gestelde onder Kandiaatomschrijving en Functietaken en kan deze opdracht uitvoeren. Onderbouw.

 • Afgeronde HBO/WO aangevuld met opleidingen/trainingen op het gebied van inkoop en/of contract/leverancier-management
 • Minstens 5 jaar aantoonbaar ervaring als (strategisch) inkoper of projectinkoper of inkoper Capex in de kapitaal -en arbeidsintensieve industriële omgeving
 • Ervaring met Europees aanbesteden van Capex projecten
 • Bij voorkeur ervaring met digitaal aanbesteden in Negometrix 3, Mercell S2C of Tenderned
 • Ervaren met het opstellen van bij voorkeur EPC(M) contracten, eventueel UAV-gc of Fidic Yellow/Silverbook of NEC3/4 of andere design-construct-maintain contractvormen
 • Goede (technische) beheersing van het Engels in woord en geschrift
 • Je herkent je in competenties als: samenwerken, overtuigingskracht, resultaatgerichtheid en analytisch vermogen.

CV Eis vanuit AEB: Op het CV mag geen pasfoto staan.

Verplichte motivatiebrief met daar in elk geval aantoonbaar JA en onderbouwing op de volgende eisen:
Wat is de hoogst afgeronde opleiding van de kandidaat?
Hoeveel werkervaring heeft de kandidaat als project-, CAPEX en/of strategisch inkoper in een kapitaal- en arbeidsintensieve industriële omgeving?
Wanneer is de kandidaat beschikbaar voor AEB Amsterdam?
Heeft de kandidaat een technische achtergrond binnen kapitaal intensieve proces industrie?
Heeft de kandidaat een voor deze functie relevante vakinhoudelijke opleiding genoten? Optioneel zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Heeft de kandidaat een goede (technische) beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift?
Heeft de kandidaat ervaring met het opstellen van EPC(M) contracten? Of UAV-GC of Fidic Yellow/Silverbook of NEC3/4 of andere design-construct-maintain contractvormen?
Heeft de kandidaat ervaring met digitale aanbestedingsprogramma’s voor het doen van digitale (Europese) aanbestedingen?
Heeft de kandidaat ervaring met het Europees aanbesteden van CAPEX projecten?

Knock Out: Referenties.
Lever ten minste twee relevante referenties die aansluiten op het gevraagde functieprofiel.
Onder ‘relevant’ wordt ervaring op het gevraagde niveau, binnen het gevraagde vakgebied en binnen de kapitaal intensieve proces industrie verstaan.
Op eerste verzoek van AEB Amsterdam dient ZZPer, binnen een termijn van 10 kalenderdagen, de bewijsstukken, te weten een (tevredenheids)verklaring van de ondernemer, in. AEB Amsterdam houdt zich bovendien het recht voor de opgegeven referenties te controleren bij de betreffende ondernemers. Daarvoor dient door Inschrijver het telefoonnummer en de naam van de contactpersoon van de referentie op te geven in de tabel.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

In je motivatiebrief ga je in op de eisen:

 • Afgeronde HBO/WO aangevuld met opleidingen/trainingen op het gebied van inkoop en/of contract/leverancier-management
 • Minstens 5 jaar aantoonbaar ervaring als (strategisch) inkoper of projectinkoper of inkoper Capex in de kapitaal -en arbeidsintensieve industriële omgeving
 • Ervaring met Europees aanbesteden van Capex projecten
 • Bij voorkeur ervaring met digitaal aanbesteden in Negometrix 3, Mercell S2C of Tenderned
 • Ervaren met het opstellen van bij voorkeur EPC(M) contracten, eventueel UAV-gc of Fidic Yellow/Silverbook of NEC3/4 of andere design-construct-maintain contractvormen
 • Goede (technische) beheersing van het Engels in woord en geschrift
 • Je herkent je in competenties als: samenwerken, overtuigingskracht, resultaatgerichtheid en analytisch vermogen.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.