Vacature ZZP Opdracht: Data Scientist (SPARQL en GeoSPARQL expert) – 36 uren per week – Kadaster – 24 / 36 maanden – Apeldoorn Freelance

ZZP Opdracht: Data Scientist (SPARQL en GeoSPARQL expert) – 36 uren per week – Kadaster – 24 / 36 maanden – Apeldoorn Freelance

Voor het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Data Scientist (SPARQL en GeoSPARQL expert). Reageren op deze vacature kan tot 07 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende

Code 9337
Datum vacature 23/01/2023

De opdrachtgever

Voor het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Data Scientist (SPARQL en GeoSPARQL expert). Reageren op deze vacature kan tot 07 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Data Scientist (SPARQL en GeoSPARQL expert)
Standplaats
Apeldoorn
Startdatum
20-02-2023
Einddatum
19-02-2024
Optie tot verlenging
2x 6 maanden
Uren per week
36
Maximale inhuur
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 52,50 – € 85,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Wij zoeken meerdere ZZP collega’s voor het Kadaster. Het Kadaster heeft een aantal specifieke eisen en wensen die gesteld worden aan kandidaten die aangeboden worden in deze procedure. Zorg dus, dat als je voldoet, dit goed terug te vinden is in je CV en (verplichte) motivatiebrief. Neem bij vragen gerust contact met ons op, dan kunnen we je wellicht ondersteunen hierin.

Functiebeschrijving

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer, helaas door COVID 19 voorlopig nog voornamelijk vanuit huis, al zijn er in overleg met manager en team mogelijkheden op locatie te werken. Om even je zinnen te verzetten kan je hier met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft aan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Data Science is op zoek naar een Data Scientist. Dit team voert complexe, data-gerelateerde opdrachten uit in opdracht van interne en externe klanten. Daarnaast is dit team verantwoordelijk voor de data innovatie en daar waar wenselijk dit toepasbaar maken binnen het Kadaster. Wij willen dit team gaan uitbreiden met enthousiaste medewerkers die vol energie zitten en ondernemend zijn. Wij zoeken iemand die ervaring heeft met AI, Neural Networks, Machine Learning & Deeplearning, en vooral ook ruime ervaring is in SPARQL en GeoSPARQL.

Opdrachtomschrijving
Als Data Scientist voer je complexe, data gerelateerde opdrachten uit in opdracht van interne en externe klanten. Daarnaast is data innovatie en het toepasbaar maken hiervan een belangrijk

component van de opdracht. We experimenteren met nieuwe technologieën en je levert een belangrijke bijdrage bij de realisatie van het Geodataplein van het Kadaster.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

SPARQL en GeoSPARQL;
Infrastructuur producten TriplyDB, YASGUI, MarkDown en Github;
Graph technologie en Knowledge Graphs;
Microsoft Azure Cloud;
Agile/Scrum.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

Data te vertalen in inzichten die als input dienen bij de beslissingen van de klanten van het Kadaster;
Mee te bouwen aan tools waardoor onze klanten beter gebruik kunnen maken van onze data;
(mede) Verantwoordelijk te zijn voor het opleveren van kwalitatief hoogwaardige oplossingen binnen afgestemde doorlooptijden;
Je te specialiseren in het analyseren van data, het integreren van data uit verschillende bronnen of het opzetten van complexe rapportage structuren van bron tot bruikbare inzichten;
Evalueren en mede richting geven van de Linked Data/Knowledge Graph ontwikkelingen;
In dit relatief nieuwe directie overstijgend team deel te nemen aan projecten / opdrachten;
De inzichten vanuit de data te visualiseren voor verschillende doelgroepen;
Actief volgen van technologische ontwikkelingen (data gerelateerd), hiermee experimenteren en zo nodig toepasbaar maken voor het Kadaster;
Deelnemen aan Scrum sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing.

Functie-eisen

Wij zoeken meerdere collega’s voor het Kadaster. Het Kadaster heeft een aantal specifieke eisen en wensen die gesteld worden aan kandidaten die aangeboden worden in deze procedure.

Algemeen
CV: Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal het Kadaster je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn.

De aanvragen bij het Kadaster betreffen functies voor ervaren medewerkers. Het zijn geen starters functies.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 20 februari 2023 tot en met 19 februari 2024 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met tweemaal zes maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.

Specifieke vorm eisen aan de aanmelding voor het Kadaster
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit CV dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv niet in de Nederlandse taal is opgesteld of uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

Verplichte Nederlandstalige motivatiebrief. Ga in op boven en onderstaande.

Toelichting op specifieke vorm eisen aan de aanmelding
Bovenstaande is een harde eis. Indien u reageert met een niet-Nederlandstalig CV en / of niet-Nederlandstalige motivatiebrief (of geen motivatiebrief mee stuurt), wordt u door het Kadaster uitgesloten van de procedure. U ontvangt hierover GEEN bericht.

Het Kadaster verlangt vervolgens een persoonlijke beantwoording op onderstaande eisen. U kunt hiervoor onderstaande tekst kopieëren, in een Word of Pages document plakken en de antwoorden onder de eisen schrijven. Zonder deze antwoorden wordt u door het Kadaster uitgesloten van de procedure. U ontvangt hierover GEEN bericht.

Op verzoek van het Kadaster te beantwoorden eisen (verwijzen naar het CV wordt door het Kadaster als onvoldoende beoordeeld):
Een afgeronde academische opleiding in Computer Science, (Toegepaste) Wiskunde.
Minimaal 1 jaar ervaring in SPARQL en GeoSPARQL.
Minimaal 1 jaar ervaring met infrastructuur producten TriplyDB, YASGUI, MarkDown en Github.
Minimaal 1 jaar ervaring met grootschalige Linked Data infrastructuur.
Minimaal 1 jaar bekend met de Linked Data modellen van de Basisregistraties (BAG, BRT, DKK).
Minimaal 1 jaar ervaring met het transformeren van data sets naar RDF (ETL).
Minimaal 1 jaar ervaring met Comunica (framework for linked data).
Minimaal 1 jaar ervaring met vocabulaires zoals OWL, Schema.org, SKOS, NEN3610.
Minimaal 1 jaar ervaring in Graph technologie en Knowledge Graphs.
Minimaal 1 jaar actief in de Semantic Web /Linked Data Community.
Is aantoonbaar goede presentator: presentaties geven/onderwijs.
Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Cloud (Microsoft Azure).
Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld.
De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond.
Kennis van- en minimaal 1 jaar ervaring met Agile/Scrum.
Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.
Minimaal 1 jaar ervaring met programmeren.
Minimaal 1 jaar ervaring met IT algoritmes, analyses en database onderhoud.
Je hebt aantoonbaar gewerkt met bijvoorbeeld databestanden, statistisch onderzoek, simulatie onderzoek en/of databases.
Je dient te beschikken over de competenties die zijn genoemd bij ‘wensen’
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
40%
Beschrijf (max. 400 woorden) aan de hand van recente praktijkervaringen uw expertise in SPARQL en GeoSPARQL.

Beoordeling: de mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.


20 %
Beschrijf (max. 400 woorden) aan de hand van recente praktijkervaring een succesvol afgeronde opdracht waarbij gebruik gemaakt is van dezelfde systemen en (overige) technieken als genoemd in de eisen.

Beoordeling: de mate waarin de afgeronde opdracht en gebruikte systemen en technieken aansluit bij de wensen van het Kadaster.


20 %
Beschrijf (max. 300 woorden) uw mening over de Kadaster aanpak rond linked data/knowledge graphs, en geef daarbij aan of u mogelijkheden voor verbetering ziet.

Beoordeling: De mate waarin de analyse relevant is en de aangedragen verbeteringen herkenbaar zijn voor het Kadaster.


20 %
U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Resultaatgericht;
  • Helicopterview;
  • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief;
  • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk (maar ook presentatief);
  • Klantgericht;
  • Proactief en initiatiefrijk;
  • Teamspeler;
  • Analytisch vermogen;
  • Creatief.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij het Kadaster is een VOG een vereiste.
De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

Geheimhoudingsverklaring
Het Kadaster verplicht geselecteerde kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De geheimhoudingsverklaring dient bij het Kadaster ondertekend in het bezit te zijn bij aanvang van de dienstverlening.

Voorwaarden
Op deze offerteaanvraag zijn ook de inkoopvoorwaarden (ARVODI 2018) van toepassing.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 14 februari 2023 in Apeldoorn of via MS Team. Gelieve hier rekening mee te houden.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals d

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij het Kadaster Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door het Kadaster