Vacature ZZP Opdracht: Projectleider doelbereik Programma Natuur- 32 uren per week – BIJ12 – Utrecht – 12 / 24 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Projectleider doelbereik Programma Natuur- 32 uren per week – BIJ12 – Utrecht – 12 / 24 maanden – Freelance

BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van
Code 9335
Datum vacature 20/01/2023

De opdrachtgever

BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.

Voor BIJ12 zoekt Mast Nederland een Projectleider doelbereik Programma Natuur. Reageren op deze vacature kan tot 02 februari 2023 om 08:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Startdatum:
20 februari 2023
Einddatum
20 februari 2024
Opties tot verlengen
Ja, 2 maal 6 maanden
Uren per week
32
Hybride werken mogelijk?:
Ja. Gedeeltelijk thuiswerken.
Functie:
Projectleider
Functietitel:
Projectleider doelbereik Programma Natuur
Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 92,50,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Bij deze opdracht wordt het tarief meegewogen in de beoordeling.

De opdracht is in beginsel voor 32 uur per week waarbij wij verwachten dat er deels op kantoor van BIJ12 (te Utrecht) wordt gewerkt.

Functiebeschrijving

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.

Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:
Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)
GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
Stikstof en Natura 2000

Functieomschrijving
BIJ12 zoekt een projectleider voor het opstellen van verbeterde monitoring, informatievoorziening en rapportage in verband met het Programma Natuur. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de opzet, planning, coordinatie en uitvoering van werkzaamheden rond het bereiken van lokale instandhoudingsdoelstellingen van beschermde habitattypen en soorten.

Tijdsbesteding: 32 uur per week. Deels op locatie (Utrecht), deels thuiswerken mogelijk
Verlengingsopties 2 x 6 maanden.

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Wat ga je doen?

Achtergrond programma natuur
Door het Programma Natuur heeft het rijk een aanvullende investering op het Natuurpact gemaakt om het herstel van de natuur te versnellen en om uiteindelijk onze doelen onder de VHR (Vogel en Habitat richtlijn) te bereiken. Hier werkt het rijk in nauwe samenhang met de provincies, terrein beheerders, en andere organisaties om natuurmaatregelen in te plannen en uit te voeren. De natuurmaatregelen zijn bedoeld om de juiste omgevingscondities en systeemherstel in en rond natuurgebieden te realiseren. Het juiste systeemherstel en omgevingscondities zijn voorwaardelijk voor het voorkomen van beschermde en kwetsbare VHR habitattypen en soorten.

Een belangrijk onderdeel van het programma en de bredere VHR eisen is robuuste monitoring, informatievoorziening, en rapportage voor
1) uitvoering van natuurmaatregelen,
2) omgevingscondities / systeemherstel en
3) doelbereik.

Als projectleider doelbereik neem je graag de verantwoordelijkheid om de eerste stappen naar de benodigde monitoring, informatievoorziening en rapportage van doelbereik in gang te zetten.

De functie van Projectleider Doelbereik is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma Programma Natuur (Projectteam MDIAR). Om een adequate uitvoering van deze functie binnen het PN en het projectteam MDIAR te genereren is een opdrachtomschrijving gemaakt. Het doel van de opdrachtomschrijving is het genereren van een transparante scope, rol- en taakafbakening en het verstrekken van duidelijkheid naar interne en externe collega’s in de samenwerking.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.


Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.


Je bent er mee akkoord dat er deels op kantoor in Utrecht en deels thuisgewerkt dient te worden.


Motivatiebrief eis: Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en met welke werkervaring u uw score op de shortlistwensen onderbouwt. BIJ12 is gerechtigd de score op de shortlistwensen bij te stellen. In dat kader van de controle van de door u opgegeven score kan BIJ12 ook gebruik maken van andere bronnen, zoals bijvoorbeeld LinkedIn. Deze pagina dient zich te onderscheiden van het CV, maar mag wel in één PDF/Word document worden opgenomen.
Bij het ontbreken van dit document wordt uw aanbieding terzijde gelegd.


De kandidaat beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau.
Dit is voor BIJ12 verifieerbaar in het CV. Benoem dit eventueel extra op een aparte pagina genaamd ‘onderbouwing’ (zie punt b hieronder)
a. Zet alle informatie helder in het je CV
b. Gebruik uitsluitend 1 bijlage: CV en bijlage onderbouwing. Beiden dus in 1 document.


Werkervarings- en kennis eis: De kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van ecologie, milieukunde of natuurbeheer.
Dit is voor BIJ12 verifieerbaar in het CV. Benoem dit eventueel extra op een aparte pagina genaamd ‘onderbouwing’ (zie punt b hieronder)
a. Zet alle informatie helder in het je CV
b. Gebruik uitsluitend 1 bijlage: CV en bijlage onderbouwing. Beiden dus in 1 document.


Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 wordt de aanbieding terzijde gelegd.


Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.


Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit
Prijs maximaal 200 punten en Kwaliteit maximaal 800 punten
Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald op het onderdeel Kwaliteit, behoudt BIJ12 zich het recht om niet te gunnen.


A. Persoonlijke eigenschappen 200/100/50/0

 • Resultaatgericht
 • Geduld en affiniteit met werkprocessen
 • Omgevingssensitiviteit
 • Analytisch vermogen
 • Flexibiliteit

B. Vaardigheden 300/200/100/0

 • Meerdere ballen in de lucht kunnen houden en overzicht behouden.
 • Kennis op een begrijpelijke wijze kunnen overbrengen.
 • Een zelfstandige, systematische en nauwkeurige manier van werken.
 • Kunnen werken in een dynamische en bestuurlijke omgeving.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

C. Kennis 300/200/100/0

 • Opleiding en/of ervaring op het vlak van milieu, natuur of een andere relevante richting
 • Ervaring met gebruikersondersteuning / communicatietaken
 • Ervaring met het werken binnen een overheidsorganisatie
 • Ervaring met het leiden van projecten; het is een pre als je beschikt over een aanvullende cursus of certificering op dit vlak.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.