Vacature ZZP Opdracht: Projectleider migratie van Squit 20/20 naar RX.Mission – 16 / 24 uren per week – provincie Limburg – 12 maanden

ZZP Opdracht: Projectleider migratie van Squit 20/20 naar RX.Mission – 16 / 24 uren per week – provincie Limburg – 12 maanden

Voor de provincie Limburg zoekt Mast Nederland een Projectleider migratie naar RX.Mission. Reageren op deze vacature kan tot 08 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie: Projectleider

Code 9334
Datum vacature 20/01/2023

De opdrachtgever

Voor de provincie Limburg zoekt Mast Nederland een Projectleider migratie naar RX.Mission. Reageren op deze vacature kan tot 08 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie: Projectleider migratie naar RX.Mission
Opdrachtgever: provincie Limburg
Standplaats: Maastricht
De duur van de opdracht is 6 maanden;
Opties tot verlengen: 2 maal 3 maanden
De beoogde startdatum van de opdracht: 1 maart 2023;
De opdracht heeft een initiële einddatum van 31 augustus 2023 of eerder indien de opdracht is afgerond;
Het betreft een opdracht voor 16-24 uur per week;
Maximale inhuur: 36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 82,50 – € 120,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling (30% van de beoordeling).

Functiebeschrijving

Wij zijn op zoek naar een projectleider die voor zowel de Provincie Limburg als de RUD-ZL de overgang van Squit 20/20 naar Rx.Mission verzorgt.

Aanleiding
Samen met 30 Limburgse overheden participeren de Provincie Limburg en de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (hierna: RUD-ZL) in het project SGIV (Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH). De Provincie Limburg en de RUD-ZL maken in dat kader beiden gebruik van de VTH-applicatie Squit 20/20. Aangezien de leverancier van dit pakket heeft besloten de doorontwikkeling van Squit 20/20 te beëindigen, zullen alle SGIV-deelnemers over moeten stappen naar de opvolger hiervan, Rx.Mission. In SGIV-verband is hiervoor met alle 30 deelnemers een planning afgesproken.

Voor de RUD-ZL staat op 1 juni 2023 de migratie van Squit 20/20 naar RX.Mission gepland. Deze migratie zal voor de Provincie Limburg plaatsvinden op 1 juli 2023.

Verder is het de verwachting dat op 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking treedt. Beide
gebeurtenissen hebben gevolgen voor de applicatiefunctionaliteit, de door de VTH-applicatie
ondersteunde bedrijfsprocessen en de daarbinnen gebruikte communicatiedocumenten. Vanwege de
hiermee gepaard gaande complexiteit en het potentiële afbreukrisico wordt hiervoor bij beide
organisaties projecten opgestart. Binnen SGIV-verband wordt in projectverband samengewerkt aan de
implementatie van Rx.Mission. De komende maanden zullen verschillende gemeenten dezelfde
migratie van Squit 20/20 naar Rx.Mission uitvoeren. Aangezien de Provincie Limburg en RUD-ZL als
laatste deelnemers aan de beurt zijn om te migreren, kan gebruik gemaakt worden van de opgedane
ervaringen van andere SGIV-deelnemers.

De Provincie Limburg verzorgt voor de RUD-ZL het informatiemanagement en het functioneel beheer
van de VTH-applicatie. De functioneel beheerders verrichten werkzaamheden voor zowel het cluster
VTH bij de Provincie Limburg als voor de RUD-ZL. Vanuit deze optiek is gekozen om beide projecten
door 1 projectleider te laten coördineren om op deze manier tot een optimale inzet van de capaciteit te
komen.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Dit behelst in ieder geval:
het inrichten van processen en nieuwe software (Rx.Mission);
de migratie vanuit de huidige processen en software;
het borgen van terugvindbaarheid van informatie (structurering van informatie en correcte archivering);
de realisatie van koppelingen;
het aansturen van functioneel beheerders;
het maken van afspraken met de leverancier Visma Roxit;
het opleiden van gebruikers;
de overdracht naar beheer.

Wie ben jij?
Je bent een ervaren en bevlogen I&IT projectleider. Je zet een passende projectmethodiek (zoals
Prince2, Agile/Scrum) in om het project te structureren. De taken, rollen en verantwoordelijkheden van
projectdeelnemers stem je duidelijk af en daar stuur je vervolgens ook op gedurende het project. Ook
van de verschillende overleg- en besluitvormingsgremia (zoals project- en stuurgroep) zijn de taken,
rollen en verantwoordelijkheden helder.

Je hebt ruime ervaring met informatiekundige en implementatieprojecten en je kent de uitdagingen
van de (lokale) overheden. Kennis van de Omgevingswet en/of processen in het fysieke domein is
een belangrijke pre. Je bent een teamspeler die mensen weet mee te krijgen in een transitie waarbij je
resultaatgericht werkt en stuurt. Je weet je projectleden te inspireren en enthousiasmeren.

Als projectleider werk je onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers bij beide organisaties.
Samen met de opdrachtgevers maak je de balans op van de huidige stand van zaken in het project en
kom je tot een plan waarmee het project tot een succesvol einde gebracht kan worden waarin in ieder
geval het beoogd eindresultaat, planning, projectstructuur en noodzakelijke (tijdsallocatie van)
projectleden in opgenomen wordt.

Uitvoering
De opdracht wordt uitgevoerd in het provinciehuis Limburglaan 10, 6229 GA, Maastricht), waar ook de RUD-ZL gehuisvest is. In principe wordt van de projectleider fysieke aanwezigheid in het provinciehuis verwacht, maar een hybride mix van fysieke en virtuele aanwezigheid is bespreekbaar.

Verlenging is mogelijk / Verlenging is afhankelijk van
o het beschikbare budget voor (verdere) inhuur;
o de verwachte werkvoorraad voor de komende periode; o de personele bezetting van de betrokken clusters;
o de prestaties van de betreffende kandidaat.
Gelet op het bovenstaande bedraagt de totale mogelijke looptijd (inclusief optionele verlengingen) van de opdracht 12 maanden;

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.
E.01 t/m E.06:


Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.


Je voldoet aan het profiel:
Aan de rol van de projectleider migratie naar Rx.Mission worden de volgende eisen gesteld:
 Een afgeronde HBO- of WO-opleiding helpt je om processen snel te doorgronden en
optimalisaties pragmatisch en constructief door te voeren;
 Je hebt aantoonbare werkervaring met het implementeren van VTH-applicaties bij
overheidsorganisaties met name bij provincies en/of omgevingsdiensten;
 Je hebt aantoonbare ervaring in projectmatig en coördinerend werken en leidinggevende
(coachend leiderschap) ervaring met het aansturen van een projectteam;
 Je hebt aantoonbare ervaring in het samenwerken met andere organisaties en externe
leveranciers;
Je hebt aantoonbare ervaring met het project- en procesmatig werken en beschikt over kennis van relevante methodieken (Prince2, Agile/Scrum);
 Kennis van en werkervaring met informatievoorziening in het fysieke domein in het bijzonder kennis op het gebied van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
 Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 Je bent bijzonder vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en (mogelijke)
verstoringen c.q. risico’s en het pro-actief nemen van maatregelen.

Competenties:
Je bent klantgericht, pragmatisch, flexibel en adviesvaardig en bereid verantwoordelijkheid te nemen;
Je hebt veel gevoel voor het werken binnen een complexe organisatorische omgeving en schakelt makkelijk op operationeel en tactisch niveau;
Je bent gericht op samenwerken, je kan collega’s coachen en stimuleren;
Je bezit voldoende overtuigingskracht en kunt beïnvloeden;
Je kunt problemen scherp analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen;
Je hebt naast de inhoud ook oog voor proces en procedure;
Je bent gedreven in het realiseren van doelstellingen en resultaten, maar stelt de mens voorop;
Je bent in staat afspraken zodanig op te zetten, uit te werken, te plannen en te monitoren dat doelstellingen en resultaten worden bereikt;
Je kunt gedachten helder en begrijpelijk formuleren en kunt overtuigend presenteren;
Je kunt uitstekend omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen;
Je beschikt over goede communicatieve- en adviesvaardigheden;

Dit is terug te vinden in je CV. Het CV is in het Nederlands opgesteld. In dit CV vindt de provincie Limburg in elk geval terug:

E.07
De kandidaat beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO- of WO-opleiding. De kandidaat dient de originele diploma’s/bewijsstukken mee te nemen naar het interview. Deze worden voorafgaand aan het interview gecheckt door het beoordelingsteam.
E.08
De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het fysieke domein bij een gemeente, provincie en/of omgevingsdienst en heeft ervaring met de implementatie van VTH-applicaties (Squit 20/20 en/of Rx.Mission).
Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting de projecten/opdrachten (maximaal 3), die aantonen dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet.
E.09
De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan bij een organisatie, als projectleider of implementatieconsultant en leidinggevende (coachend leiderschap) ervaring met het aansturen van een team functioneel beheerders.
Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting de projecten/opdrachten (maximaal 3) die aantonen dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet.
E.10
De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met project- en procesmatig werken en beschikt over kennis van relevante methodieken (PRINCE2 – Agile/Scrum).
Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting de projecten/opdrachten (maximaal 3), die aantonen dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.


W.01:
De kandidaat heeft in de periode 2017- 2022 aantoonbare ervaring opgedaan met de implementatie van VTH-applicaties (Squit 20/20 of Rx.Mission) als projectleider of implementatieconsultant, binnen de overheid, bij voorkeur bij provincies, omgevingsdiensten en/of gemeenten.
Maximaal 13 punten
Benoem en beschrijf concreet de uitgevoerde projecten en vermeld daarbij de rol en betrokkenheid van de kandidaat, een indicatie van de omvang van het project in de zin van doorlooptijd, aantal betrokken medewerkers en complexiteit.
Ervaring met de implementatie van VTH-applicaties (Squit 20/20 of Rx.Mission) als projectleider of implementatieconsultant, bij:
 provincies en/of omgevingsdiensten:
o 3 of meer organisaties: 13 punten; o 1 of 2 organisaties: 8 punten;
 gemeenten:
o 3 of meer organisaties: 8 punten; o 1 of 2 organisaties: 5 punten;
 andere overheden (veiligheidsregio’s, waterschappen):
o 2 of meer organisaties: 2 punten; o 1 organisatie: 1 punt.


W.02: profiel van de kandidaat.
Maximaal 13 punten
De kandidaat herkent zich in de volgende typeringen en weet dat aan de hand van concrete voorbeelden, te onderbouwen:
 Goede communicatie- en presentatievaardigheden;
 Coachend en mensgericht;
 Samenwerkingsgericht;
 Klantgericht;
Omgevingsgericht;  Resultaatgericht;
Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting voorbeelden waaruit blijkt dat u aan de gevraagde competenties voldoet.
Goede aansprekende voorbeelden met betrekking tot:
 5 of 6 typeringen: 13 punten;
 3 of 4 typeringen: 7 punten;
 1 of 2 typeringen: 2 punten.
Geen aansprekende voorbeelden: 0 punten.


W.03: De kandidaat heeft aantoonbare kennis van het Digitaal Stelsel Omgevingswet
Maximaal 4 punten
Benoem en beschrijf concreet de uitgevoerde projecten en vermeld daarbij de rol en betrokkenheid van de kandidaat, een indicatie van de omvang van het project in de zin van doorlooptijd, aantal betrokken medewerkers en complexiteit.
 Kennis van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Ervaring met het begeleiden van gebruikers en het aansluiten van organisaties op het DSO (STAM-koppeling, samenwerkingsruimte etc.): 4 punten;
 Geen kennis van het digitaal stelsel omgevingswet en ervaring nog met het begeleiden van gebruikers en het aansluiten van organisaties op het DSO (STAM-koppeling, samenwerkingsruimte etc.):
0 punten.


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Competenties:
Je bent klantgericht, pragmatisch, flexibel en adviesvaardig en bereid verantwoordelijkheid te nemen;
Je hebt veel gevoel voor het werken binnen een complexe organisatorische omgeving en schakelt makkelijk op operationeel en tactisch niveau;
Je bent gericht op samenwerken, je kan collega’s coachen en stimuleren;
Je bezit voldoende overtuigingskracht en kunt beïnvloeden;
Je kunt problemen scherp analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen;
Je hebt naast de inhoud ook oog voor proces en procedure;
Je bent gedreven in het realiseren van doelstellingen en resultaten, maar stelt de mens voorop;
Je bent in staat afspraken zodanig op te zetten, uit te werken, te plannen en te monitoren dat doelstellingen en resultaten worden bereikt;
Je kunt gedachten helder en begrijpelijk formuleren en kunt overtuigend presenteren;
Je kunt uitstekend omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen;
Je beschikt over goede communicatieve- en adviesvaardigheden;

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.