Vacature ZZP Opdracht: Vergunningverlener Grondwater – 36 uren per week – Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant – 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Vergunningverlener Grondwater – 36 uren per week – Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant – 36 maanden – Freelance

Voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant zoekt Mast Nederland een (senior) Vergunningverlener Grondwater. Reageren op deze vacature kan tot 30 januari 2023 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-2-2023

Code 9320
Datum vacature 20/01/2023

De opdrachtgever

Voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant zoekt Mast Nederland een (senior) Vergunningverlener Grondwater. Reageren op deze vacature kan tot 30 januari 2023 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-2-2023 t/m 1-2-2024 | Optie verlenging: 2 x 12 maanden | Standplaats: Eindhoven | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij: Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren | Hydrologie / Ecologie | Uren: 36 per week | Maximale inhuur: 36 maanden

Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling door de Omgevingsdienst (40% van de beoordeling).

Functiebeschrijving

Opdrachtomschrijving

Grondwater verdient onze zorg, voldoende en schoon grondwater is van levensbelang voor mens, dier en plant. In Noord-Brabant is het de bron voor ons drinkwater, tegelijkertijd is grondwater ook één van de antwoorden in de energietransitie. Identificeer je jezelf met deze opgave? Spreekt het je aan het belang van grondwater een plaats te geven binnen de verschillende maatschappelijke thema’s gezondheid, klimaatadaptatie, economie en duurzaamheid? Heb je interesse in de ontwikkeling van bodemenergie en het werken in een team aan een adequaat en robuust watersysteem met de partners in het gebied? Heb je affiniteit met vergunningverlening en word je enthousiast om samen met partijen een proces tot een goed einde te brengen, dan zoeken wij jou.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Wat ga je doen?
Als (senior) Vergunningverlener Grondwater ben je belast met de behandeling van de aanvragen voor grondwateronttrekkingen, open bodemenergiesystemen en het toetsen van meldingen voor de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (onderdeel grondwater). Ook sta je straks aan de lat voor het thema grondwater bij invoering van de Omgevingswet.

Je voert (voor-)overleg met de initiatiefnemers van deze projecten en je borgt de zorgvuldigheid die nodig is in het kader van de Awb-procedures, de Waterwet en m.e.r.-beoordelingen. Je houdt rekening met de belangen van ruimtelijke ordening, water, natuur(ontwikkeling), bodem en die van de initiatiefnemer en omwonenden. Samen met de toezichthouder borg je het monitoringstraject bij de vergunningen Waterwet, waaronder het beoordelen van de Plannen van Aanpak en evaluatieonderzoeken.

Een goede afstemming met adviseurs uit de betrokken beleidsvelden is daarbij van groot belang. De vergunningverlener overlegt met juristen, toezichthouders, specialisten en andere overheden om tot een goed gewogen besluit te komen. Als vergunningverlener ben je ook een goede gesprekspartner voor initiatiefnemers zoals adviesbureaus, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en (semi-)overheden. Je kunt de uitvoeringstechnische en beleidsmatige aspecten snel beoordelen. Als vergunningverlener breng je expertise in bij water-gerelateerde projecten.

Kandidaatomschrijving / De ideale collega

 • heeft een milieutechnische of aanverwante opleiding bijvoorbeeld (GEO) hydrologie;
 • beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • heeft bij voorkeur een aantal jaren ervaring als vergunningverlener
 • heeft affiniteit met water, natuur en milieu;
 • heeft affiniteit met open bodemenergiesystemen;
 • heeft kennis van actuele wet- en regelgeving op gebied van water, natuur en milieu;
 • heeft goede communicatieve vaardigheden;
 • is een enthousiaste en energieke teamplayer;
 • treedt doelgericht en daadkrachtig op.

Toelichting op roosterminimaal 32 uur per week

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Ervaringseis: ivm directe inzetbaarheid dient de kandidaat te beschikken over enkele jaren aantoonbare ervaring als Vergunningverlener (liefst op het gebied van grondwater.

Opleiding: HBO

Motivatiebrief. Ga in op:
De ideale collega

 • heeft een milieutechnische of aanverwante opleiding bijvoorbeeld (GEO) hydrologie;
 • beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • heeft bij voorkeur een aantal jaren ervaring als vergunningverlener
 • heeft affiniteit met water, natuur en milieu;
 • heeft affiniteit met open bodemenergiesystemen;
 • heeft kennis van actuele wet- en regelgeving op gebied van water, natuur en milieu;
 • heeft goede communicatieve vaardigheden;
 • is een enthousiaste en energieke teamplayer;
 • treedt doelgericht en daadkrachtig op

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Weging prijsdeel: 40 %

Opleiding
Beschikt over een relevante HBO opleiding (bijvoorbeeld Hydrologie)
Weging: 15 %

ervaring
heeft ervaring met de relevante wet- en regelgeving en aantoonbare affiniteit met grondwater
Weging: 20 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.