Vacature ZZP Opdracht: Projectleider realisatie kracht – 24 uren per week – gemeente Bronckhorst – 6 / 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Projectleider realisatie kracht – 24 uren per week – gemeente Bronckhorst – 6 / 36 maanden – Freelance

Voor de gemeente Bronckhorst zoekt Mast Nederland een Projectleider realisatie kracht. Reageren op deze vacature kan tot 30 januari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Projectleider

Code 9315
Datum vacature 19/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Bronckhorst zoekt Mast Nederland een Projectleider realisatie kracht. Reageren op deze vacature kan tot 30 januari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Projectleider realisatie kracht
Standplaats
Hengelo (GLD)
Startdatum
13-02-2023
Einddatum
15-05-2023
Optie tot verlenging
Mogelijk met 3 maanden
Uren per week
24 in overleg in te vullen

Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 82,50 – € 130,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Project realisatie kracht:

Inleiding
De juiste mensen op de juiste plek. De gemeente Bronckhorst heeft inhoudelijke ambities die zij graag gerealiseerd wil zien. Om dit goed te kunnen doen is voldoende menselijk kapitaal een grote uitdaging in de huidige arbeidsmarkt.

Context
Het Coalitieakkoord 2022- 2026, College on tour en Programmaplan 2023 hebben geresulteerd in een impuls aan realisatiekracht vanaf 2023 (en verder) voor de organisatie om uitvoering te geven aan de invulling van de inhoudelijke ambities. Het gaat om een versterking van ongeveer 20 fte in diverse functies. Deze vinden in de diverse domeinen een plek.

Doel
Uitvoering geven aan het aantrekken van realisatiekracht zodat de organisatie in staat is de opdrachten uit te voeren. Balans in ambitie en realisatiekracht.

1e opdracht; je coördineert en start de werving op voor de extra formatie die nodig is om de ambities van het college uit te voeren. Daarbij zorg je ervoor dat het Ontwikkelteam hierin integrale afwegingen kan maken.

2e opdracht; je ontwikkelt een visie en plan van aanpak om voor lange termijn mensen aan ons te binden zodat wij de opdrachten op lange termijn kunnen uitvoeren. Hierbij denken we onder andere aan arbeidsmarktcommunicatie en werkgeversmerk.

De projectopdracht is aan de start van het project vastgesteld door het Ontwikkelteam. De projectgroep wordt samengesteld met collega’s uit diverse disciplines uit de organisatie, denk aan communicatie, P&O, en organisatieontwikkeling.


Projectresultaten

Opdracht 1:
We hebben een totaalbeeld van de in te vullen vacatures en wat nodig is om functies effectief te laten zijn (voorkomen van flessenhals, volgordelijkheid in beeld):
We hebben inzichtelijk welke onderdelen “makkelijk” uit te zetten (door betreffende manager) en hebben afspraken over de uitvoering daarvan.
Bij elke vacature kijken of er gebruik gemaakt kan worden van potentie in de organisatie door doorgroei of ontwikkeling.
We hebben inzichtelijk voor welke “onderdelen” het “beter is” of ook kan om opdrachten te formuleren? Gemeente is opdrachtgever aan externe partij en voert regie.
We hebben een “werving en selectieplan” voor de functies die ingevuld moeten worden.
We hebben het totaal aan versterken realisatiekracht in beeld en blijven dat monitoren.


Opdracht 2:

Er is een voorstel aan het MT met een visie en uitgewerkte werkwijze over:
Werkgeversmerk
Arbeidscommunicatie
Wervingsmethoden

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de projectresultaten twee geformuleerde zoals in de opdracht omschrijving beschreven.

Je bent budgetverantwoordelijk voor het projectbudget.

Je zorgt voor integrale afwegingen bij de invulling van de ontstane vacatures. Tijdens dit proces neem je het MT mee en spiegel je deze op te maken keuzes.

Je verzorgt en begeleidt de tijdige en noodzakelijke besluitvorming rondom de tot stand koming van de projectresultaten.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.


Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.


De kandidaat is inzetbaar vanaf half februari 2023 tot en met half mei 2023 voor 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.


U voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe waarin u alleen relevante werkervaring en opleiding vermeld. Daarnaast voegt u een motivatie toe van maximaal een half A4. Hierin beschrijft u waarom u gemotiveerd bent en de juiste kwaliteiten bezit om de opdracht uit te voeren.


Je hebt aantoonbaar ervaring van tenminste 3 jaren met het uitvoeren van projecten in het HR en of communicatie werkveld, bij voorkeur beide. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan deze eis voldoet en waar je deze ervaring hebt opgedaan.


Je beschikt aantoonbaar over ervaring in het optreden als sparringspartner en adviseur van directie en management op het gebied van HR en of communicatie projecten.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit
blijkt dat je aan deze eis voldoet en waar je deze ervaring hebt opgedaan.


Je bent scherp en actueel op de hoogte van de inhoud, het proces en de meest recente ontwikkelingen rond de arbeidsmarkt.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit
blijkt dat je aan deze eis voldoet en waar je deze ervaring hebt opgedaan.


Bij gunning van de opdracht zal er een VOG en een geheimhoudingsverklaring moeten worden overlegd.
Je kunt vertellen over én laten zien welke resultaten je de afgelopen 5 jaar als projectleider hebt gerealiseerd. Je bent stevig en communicatief sterk en houdt hierbij oog voor mens én organisatie.


Je beschikt aantoonbaar over de volgende competenties:
Visie: je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat je op de lange termijn te richten. Je vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.
Mensgericht: je stimuleert en coacht projectmedewerkers. Zo bereik je je doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten.
Organiserend vermogen: je denkt strategisch en organisatie breed.
Doelgericht: je draagt eindverantwoordelijkheid voor de afgesproken doelstellingen. Je onderneemt concrete en gerichte acties om deze doelstellingen te realiseren.
Omgevingsgericht en bestuurlijk sensitief: je houdt rekening met onze organisatiecultuur en dat wat nodig is.
Je kunt: Integraal samenwerken: professioneel werken, open communiceren.


WO werk en denk niveau


Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

100%
U toont duidelijk aan (max. 2 pagina’s A4) pdf dat de door u geleverde expertise en competenties van meerwaarde zijn voor de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbeschrijving, taken en eisen.

Daarnaast lezen we ook in max. een half A4 (pdf) waarom je deze opdracht graag wil uitvoeren. Wij vinden het belangrijk om te horen waarom deze opdracht je aanspreekt en wat jij hieraan bij kan dragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken. Beoordeling: hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen en eisen van de gemeente Bronckhorst en de werkzaamheden zoals beschreven hoe hoger de score.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Je beschikt over de volgende competenties:

Visie: je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat je op de lange termijn te richten. Je vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.

Mensgericht: je stimuleert en coacht projectmedewerkers. Zo bereik je je doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten.

Organiserend vermogen: je denkt strategisch en organisatie breed.

Doelgericht: je draagt eindverantwoordelijkheid voor de afgesproken doelstellingen. Je onderneemt concrete en gerichte acties om deze doelstellingen te realiseren.

Omgevingsgericht en bestuurlijk sensitief: je houdt rekening met onze organisatiecultuur en dat wat nodig is.

Integraal samenwerken: professioneel werken, open communiceren.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

De 2 kandidaten die na de schriftelijke beoordeling van de offertes de beste zijn worden uitgenodigd voor een interview. Deze beste kandidaten ontvangen uiterlijk 1 februari een uitnodiging voor een intervieuw dat zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Bronckhorst of via teams op 6 februari in de middag.
Gelieve hier rekening mee te houden.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
De gemeente Bronckhorst verplicht ZZPer een VOG bij de gemeente (laten) aanvragen waaruit geen bezwaar blijkt jegens betrokkene met betrekking tot de gevraagde functie. De categoriën 11, 12, 13 en 22 moeten aangevinkt worden.
De VOG moet voor aanvang van de werkzaamheden in uw bezit zijn en door de gemeente Bronckhorst te allen tijde opvraagbaar zijn.

Integriteitsverklaring externe
De gemeente Bronckhorst verplicht geselecteerde ZZPer een door de gemeente Bronckhorst opgestelde, integriteitsverklaring externe te laten ondertekenen. De integriteitsverklaring dient voor aanvang van de werkzaamheden in uw bezit te zijn en door de gemeente Bronckhorst te allen tijde opvraagbaar zijn.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.