Vacature ZZP Opdracht: DBA Specialist MS-SQL – 38 uren per week – KVK – 36 maanden – Woerden / Remote / Hybride – Freelance

ZZP Opdracht: DBA Specialist MS-SQL – 38 uren per week – KVK – 36 maanden – Woerden / Remote / Hybride – Freelance

Voor de KVK (Kamer van Koophandel) zoekt Mast Nederland een DBA Specialist MS-SQL. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 8-2-2023 t/m 8-2-2024 |

Code 9312
Datum vacature 19/01/2023

De opdrachtgever

Voor de KVK (Kamer van Koophandel) zoekt Mast Nederland een DBA Specialist MS-SQL. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 8-2-2023 t/m 8-2-2024 | Optie verlenging: 2 x 12 maanden | Standplaats: Woerden en remote | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 57,50 – € 82,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. | IT | Uren: 38 per week | Maximale inhuur: 36 maanden

Functiebeschrijving

KVK voert een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-) producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het ICT-landschap.

Als DBA ben je onderdeel van de IT afdeling.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Je werkt zelfstandig en in teamverband aan vernieuwende projecten, waarbij je een hoge kwaliteit nastreeft en oplossingsgericht bent. Als DBA bij KVK ligt er een interessante en mooie klus voor je.

Je hebt een uitdagende en afwisselende functie waarin je zorg draagt voor het beheer van databases, (meta) gegevens en gegevensmodellen en je analyseert en onderzoekt storingen in het functioneren van de databases. Je verhelpt verstoringen, ontwerpt en onderhoudt strategieën om storingen te voorkomen en onderhoudt en beheert de structuur en capaciteit van de databases.Daarnaast plan je reorganisaties, upgrades en patches van de databases en voert deze tevens uit.

Je ondersteunt de interne medewerkers van ICT om het functioneren van de databases en applicaties te optimaliseren. Je draagt zorg voor het projectmanagement met betrekking tot opstarten en voortgang van project gerelateerde DBA-activiteiten.Tot slot adviseer je als DBA het ICT management omtrent eisen en wijzigingen met betrekking tot het netwerk, de computerconfiguratie, licentiegebruik, hardware capaciteit en applicatiesoftware. Dit alles met de focus op een optimale performance van de databases.

In dat kader is een uitdagend en aansprekend deel van je opdracht om het platform voor de exploitatie van Postgress databases mede te helpen ontwikkelen en een junior DBA-er te coachen en te begeleiden. Hierbij hoort de nadruk te liggen op standaardisatie en automatisering van het beheer.

Kandidaatomschrijving
Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Initiatief
Reageert proactief door zaken in gang te zetten.

Monitoren
Bewaakt de voortgang van werkzaamheden en grijpt tijdig in als de situatie hierom vraagt.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

Overzicht
Behoudt overzicht over het proces.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover geen gemotiveerd bericht.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Je voldoet in elk geval aan onderstaande eisen en toont dit aan middels je CV:
Opleiding Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding Opleiding Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op het gebied van Informatica
Referentie vereist

Kennis Kandidaat heeft aantoonbare kennis van MS-SQL

Kennis Kandidaat heeft affiniteit met platformontwikkeling Ervaring Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met MS-SQL: Beheer, implementatie, migratie, DBA werkzaamheden

Ervaring Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) aantoonbare ervaring met performanceanalyse/tuning in een MS-SQL omgeving

Ervaring Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) aantoonbare ervaring met database ontwerpen en monitoren hiervan

Ervaring Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) aantoonbare ervaring met Beheer en onderhoud van SQL replicatie

Ervaring Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met werken bij vergelijkbare overheidsorganisaties

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Weging prijsdeel: 30 %


Kennis
Kandidaat heeft aantoonbare kennis van DB2
Weging: 7 %


Kennis
Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Postgress
Weging: 7 %


Kennis
Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Docker/ Ranger
Weging: 6 %


Kennis
Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Oracle
Weging: 6 %


Ervaring
Kandidaat heeft … jaar aantoonbare ervaring met systeemontwikkeling (Enterprise Java)
0 tot 3 jaar (2 %)
3 tot 5 jaar (4 %)
5 jaar of meer (6 %)
Weging: 6 %


Ervaring
Kandidaat heeft … jaar aantoonbare ervaring met beheerorganisatie (DEV-OPS/Agile)
0 tot 3 jaar (2 %)
3 tot 5 jaar (4 %)
5 jaar of meer (6 %)
Weging: 6 %


Ervaring
Kandidaat heeft … jaar aantoonbare ervaring met ITIL
0 tot 3 jaar (2 %)
3 tot 5 jaar (4 %)
5 jaar of meer (6 %)
Weging: 6 %


Ervaring
Kandidaat heeft … jaar aantoonbare ervaring met AIX TSM en Linux (centOS 7 – intel)
0 tot 3 jaar (2 %)
3 tot 5 jaar (4 %)
5 jaar of meer (6 %)
Weging: 6 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Het interview heeft een tweeledig doel.
Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.
Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.
Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.
Goed 10% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.
Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.
Onvoldoende 0% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.
Weging: 20 %


Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.