Vacature ZZP Opdracht: Senior vergunningverlener Wabo milieu – 24 / 36 uren per week – Omgevingsdienst Brabant Noord – 3 jaar – Freelance

ZZP Opdracht: Senior vergunningverlener Wabo milieu – 24 / 36 uren per week – Omgevingsdienst Brabant Noord – 3 jaar – Freelance

Voor de ODBN – Omgevingsdienst Brabant Noord te ‘s-Hertogenbosch zoekt Mast Nederland een Senior vergunningverlener Wabo milieu. Reageren op deze vacature kan tot 06 februari 2023 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9310
Datum vacature 19/01/2023

De opdrachtgever

Voor de ODBN – Omgevingsdienst Brabant Noord te ‘s-Hertogenbosch zoekt Mast Nederland een Senior vergunningverlener Wabo milieu. Reageren op deze vacature kan tot 06 februari 2023 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-3-2023 t/m 31-12-2023 | Optie verlenging: 10 x 6 maanden | Standplaats: ‘s-Hertogenbosch | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 42,50 – € 75,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. | Vergunning & Handhaving | Uren: 24 / 36 per week in overleg | Maximale inhuur: 36 maanden – verlenging hierna afhankelijk van Wet DBA en jouw uren inzet |

Functiebeschrijving

Omgevingsdienst Brabant Noord

De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Dat is ook direct het belangrijkste werkgebied van de ODBN. Vanuit kantoren in ’s Hertogenbosch en Cuijk werken zo’n kleine 200 medewerkers dagelijks aan een schone en veilige leefomgeving. De ODBN voert taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en handhaving en geeft op deze terreinen advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling.

Waarom de ODBN?
“Een vuurwerkramp zoals in Enschede; dat nooit meer!” Dit gevoel is de aanleiding geweest voor het hervormen van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in Nederland. De brand bij Chemie Pack in Moerdijk van begin 2011 heeft de noodzaak daarvan nog eens onderstreept. Doel van deze hervormingen is het toenemen van de kwaliteit van VTH-taken, zodat onze leefomgeving veiliger wordt en de procedurelast voor burgers en bedrijven afneemt. De Omgevingswet biedt in 2020 het integrale, wettelijke kader waardoor de gemeenten, provincie en ODBN vanzelfsprekend met elkaar samenwerken.

De Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. Dat is onze missie.

Opdrachtomschrijving

De Omgevingsdienst Brabant Noord zijn uitvoeringsexperts als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Daarnaast adviseren collega’s het openbaar bestuur en dragen zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Brabant Noord.

De ODBN is voor het VTH team Provincie op zoek naar Seniors vergunningverlener Wabo milieu

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Wat ga je bij ons doen?
Als vergunningverlener Wabo bij het provinciale team ben je dossier-eigenaar en verantwoordelijk voor het tijdig en adequaat afhandelen van vergunningen waarvoor de provincie het bevoegd gezag is in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet Milieubeheer, en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Je toetst aan wet- en regelgeving en je brengt vervolgens het besluit in procedure. Je bent flexibel in te zetten ten aanzien van de werkzaamheden binnen het team. Daarnaast ligt het accent voor deze opdracht op vergunningverlening in de afvalbranche en mestverwerking.

Kandidaatomschrijving
Je bent een sterke en stevige persoonlijkheid met een grote mate van zelfstandigheid, overtuigingskracht, proces- en organisatievaardigheden en onafhankelijke oordeelsvorming.
De kandidaat is minimaal 24 uur per week beschikbaar. We hebben ruimte tot 36 uur per week

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Opleidingsniveau
De kandidaat beschikt over hbo werk- en denkniveau.
Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met vergunningsprocedures voor industriële bedrijven opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Dit blijkt uit het CV.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Weging prijsdeel: 15 %


Werkervaring
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met vergunningsprocedures voor industriële bedrijven opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Dit blijkt uit het CV.
3-5 jaar werkervaring (10 %)
6-10 jaar werkervaring (15 %)
Meer dan 10 jaar werkervaring (20 %)
Weging: 20 %


Werkervaring Omgevingsdienst
De kandidaat heeft werkervaring bij een omgevingsdienst.
Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %


Ervaring IPPC/BEVI bedrijven
De kandidaat heeft ervaring met vergunningverlening voor IPPC/BEVI bedrijven.
Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %


Ervaring mestverwerkende bedrijven
De kandidaat heeft ervaring mestverwerkende bedrijven.
Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %


Ervaring bedrijven in de afvalbrancheDe kandidaat heeft ervaring met bedrijven in de afvalbranche.
Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In de gesprekken toetsen we de eisen en gunningscriteria en de competenties:

  • Bestuurlijk sensitief
  • Zelfstandig
  • Communicatief vaardig

Weging: 25 %


Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.