Vacature ZZP Opdracht: Beleidsadviseur Onderwijs en Inburgering – 24 uren per week – gemeente Arnhem – 04 / 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Beleidsadviseur Onderwijs en Inburgering – 24 uren per week – gemeente Arnhem – 04 / 36 maanden – Freelance

Voor de gemeente Arnhem zoekt Mast Nederland een Ervaren Beleidsadviseur Onderwijs en Inburgering. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9307
Datum vacature 19/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Arnhem zoekt Mast Nederland een Ervaren Beleidsadviseur Onderwijs en Inburgering. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Beleidsadviseur Onderwijs en Inburgering
Standplaats
Arnhem
Startdatum
01-02-2023
Einddatum
01-06-2023
Optie tot verlenging
ja
Uren per week
24
Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 52,50 – € 80,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling door de gemeente Arnhem (20% van de beoordeling).

Functiebeschrijving

Introductie
Als ervaren beleidsadviseur maak je zelfstandig beleidsplannen en zorg je voor concrete resultaten. Dit doe je binnen het sociaal domein, in deze rol specifiek voor onderwijs en inburgering. Samen met jouw collega’s en partners in de stad werk je aan een kansrijke omgeving. In deze rol kun je échte impact maken in het sociaal domein. Wil jij met ons werken aan onze ambities? Reageer dan op deze vacature!

Wat ga je doen?
Als beleidsadviseur ben je inhoudelijk gesprekspartner op het gebied van voortgezet onderwijs, lokaal VSV en de nieuwe wet Inburgering 2021. Als beleidsadviseur binnen onze afdeling formuleer je (strategische) beleidsplannen en beleidsadviezen. Daarnaast zorg je voor de realisatie van de plannen en de borging daarvan. Je adviseert de wethouder en de raad tijdig en pro actief over nieuwe ontwikkelingen.
We zoeken een tijdelijke ervaren adviseur op een aantal onderdelen binnen het voortgezet onderwijs, voortijdig schoolverlaten en inburgering. Je bent verder ook sparringpartner voor jouw directe collega’s.

Onderwijs:
Onderwijs is een cruciale pijler bij het tegengaan van kansenongelijkheid. Kinderen en jongeren moeten in alle
wijken in Arnhem kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving waar school een wezenlijk onderdeel van is. We willen dat leerlingen zich optimaal en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Vanuit de diverse onderdelen die vallen onder team onderwijs zetten wij ons hiervoor in. Te denken valt aan toegankelijke peuteropvang, onderwijs achterstandenbeleid, aansluiting onderwijs-jeugdzorg, leerplicht, aanpak voortijdig schoolverlaten en volwasseneneducatie.

Inburgering:
Samen met bureau Nieuwkomers en andere (onderwijs)partijen in de stad zorg je voor een goede implementatie en uitvoering van de wet Inburgering 2021.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een stevige beleidsadviseur op het terrein van voortgezet onderwijs, voortijdig schoolverlaten en inburgering met een uitstekend gevoel voor politiek-/bestuurlijke verhoudingen. Als netwerker kun jij je verplaatsen in de belangen van samenwerkingspartners, zoals onderwijsbestuurders en de wethouder, en weet deze te verenigen. Ook weet jij collega’s en partners in de stad als geen ander te verbinden, zodat er gezamenlijk nieuw beleid bedacht en uitgevoerd wordt. Je stuurt op resultaten en doelen en neemt anderen hierin mee, zonder zelf te veel betrokken te raken bij de uitvoering. Je bent flexibel en oplossingsgericht en bent niet snel van je stuk gebracht.

Verder neem je mee en heb je in je CV benoemd:
HBO/WO werk- en denkniveau;
Aantoonbare relevante werkervaring in een soortgelijke adviserende rol in bestuurlijke context. Bijvoorbeeld op het gebied van primair onderwijs/ kansengelijkheid. Door deze ervaring kun je de klussen die er liggen snel oppakken;
Je bent vaardig in het schrijven van beleidsdocumenten en -adviezen;
In de vele gesprekken die je voert weet je goed te luisteren. Je haalt informatie op uit wat anderen zeggen, stelt vragen ter verduidelijking en weet dit te vertalen in vervolgacties;
Het brede onderwijs terrein boeit je zeer en het maakt jou ook niet uit als je op termijn ook andere onderwerpen binnen onderwijs oppakt. Sterker nog, je brede interesse kunnen er ook toe leiden dat je op termijn heel wat anders gaat doen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

De kandidaat is inzetbaar zo snel mogelijk tot en met 01-06-2023 voor 24 uur per week.


Eis 1.
U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe.

In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld evenals een uitgebreide toelichting op de eisen en wensen zoals bij de betreffende eis/wens wordt aangegeven.


Eis 2.
Gevraagde werkervaring
Minimaal 2 jaar aantoonbare relevante werkervaring in een soortgelijke adviserende rol in bestuurlijke context. Bijvoorbeeld op het gebied van primair onderwijs/ kansengelijkheid. Door deze ervaring kun je de klussen die er liggen snel oppakken;

Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj)


Eis 3.
Opleiding (minimale opleiding)
HBO/WO werk- en denkniveau;

Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. U dient bij het indienen het bewijsmiddel toe te voegen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Eis 4.
Vereiste (gedrags-)competenties en vaardigheden:

  • Bestuurlijk sensitief;
  • Luisteren;

Bovenstaande competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.


Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.


40%
Wens 1.
Minimale werkervaring
Minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring in een soortgelijke adviserende rol in bestuurlijke context. Bijvoorbeeld op het gebied van primair onderwijs/ kansengelijkheid. Door deze ervaring kun je de klussen die er liggen snel oppakken;

Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. U dient bij het indienen het bewijsmiddel toe te voegen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot puntenaftrek


40 %
Wens 2.
Minimale werkervaring
Je bent vaardig in het schrijven van beleidsdocumenten en -adviezen;

Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt
Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

Puntenverdeling:
0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen
1/5 = matig t.a.v. andere biedingen
2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen
3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen
4/5 = goed t.a.v. andere biedingen
5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen


10 %
Wens 3.
Minimale werkervaring
Je hebt affiniteit met onderwijs. Het brede onderwijs terrein boeit je zeer en het maakt jou ook niet uit als je op termijn ook andere onderwerpen binnen onderwijs oppakt. Sterker nog, je brede interesse kunnen er ook toe leiden dat je op termijn heel wat anders gaat doen.

Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt
Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

Puntenverdeling:
0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen
1/5 = matig t.a.v. andere biedingen
2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen
3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen
4/5 = goed t.a.v. andere biedingen
5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen


10 %
Wens 4.
Minimale werkervaring
Je hebt ervaring met gesprekken voeren. In de vele gesprekken die je voert weet je goed te luisteren. Je haalt informatie op uit wat anderen zeggen, stelt vragen ter verduidelijking en weet dit te vertalen in vervolgacties;

Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt
Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

Puntenverdeling:
0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen
1/5 = matig t.a.v. andere biedingen
2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen
3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen
4/5 = goed t.a.v. andere biedingen
5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen


Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

De interviews zullen plaatsvinden zo snel mogelijk na afronding van publicatie via Teams of fysiek op locatie. U wordt hierover tijdens de uitnodiging over geinformeerd.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.