Vacature ZZP Opdracht: Bouwplantoetser brandveiligheid – 8 / 24 uren per week – Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden – 2+ jaar

ZZP Opdracht: Bouwplantoetser brandveiligheid – 8 / 24 uren per week – Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden – 2+ jaar

Voor de Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden zoekt Mast Nederland een Ervaren Bouwplantoetser brandveiligheid. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9306
Datum vacature 19/01/2023

De opdrachtgever

Voor de Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden zoekt Mast Nederland een Ervaren Bouwplantoetser brandveiligheid. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Bouwplantoetser brandveiligheid
Standplaats
Arnhem / Ede
Startdatum
13-02-2023
Einddatum
01-01-2024
Optie tot verlenging
2x maximaal 6 maanden
Uren per week
8-24 uur
Maximale inhuur:
36 maanden – Verlenging hierna afhankelijk van uren inzet en Wet DBA

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 52,50 – € 80,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 660.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl.

De afdeling Risicobeheersing van de sector Brandweer houdt zich bezig met de brand-, en
omgevingsveiligheid voor mensen en hun directe leef- en werkomgeving. Hierbij is het doel het voorkomen van slachtoffers en het beperken van schade. Waarbij het niet alleen gaat om wat er binnen gebouwen gebeurt, maar ook in de omgeving.

Binnen de afdeling Risicobeheersing zijn een groot aantal collega’s dagelijks bezig om adviezen uit te brengen en toezicht te houden op het dagelijks gebruik. Daarnaast is het geven van voorlichting over veiligheid een belangrijke taak.

Wat ga je voor ons doen?

Binnen de afdeling Risicobeheersing zijn wij op zoek naar tijdelijke ondersteuning in de rol van Bouwplantoetser brandveiligheid.

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op 7 februari 2023. Gelieve hier rekening mee te houden.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

  • Je voert werkzaamheden uit rond nieuw te verlenen vergunningen;
  • Je behandelt een melding brandveilig gebruik en voert controles uit op brandveilig gebruik;
  • Je geeft adviezen voor een vergunning brandveilig gebruik en voert controles uit op brandveilig gebruik;
  • Je geeft adviezen over en voert controles uit op bouwplannen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Je bent inzetbaar voor ca 11 maanden voor minimaal 8 tot maximaal 24 uur gemiddeld per week (afhankelijk van werkaanbod). De ingangsdatum van de opdracht dient te liggen tussen 13 en 27 februari 2023.

Je hebt recent, in de periode 2020-heden, aantoonbaar werkervaring opgedaan als
bouwplantoetser brandveiligheid bij een veiligheidsregio. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in jouw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet.

Je beschikt aantoonbaar over een aan het vakgebied-gerelateerd MBO diploma (bijvoorbeeld bouwkunde).
Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Je beschikt aantoonbaar over het diploma medewerker brandpreventie.
Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats en het afstudeerjaar.

Je dient in het bezit te zijn VOG, profiel 45. Wanneer je in aanmerking komt voor de opdracht dan dien je een kopie van de VOG te overleggen.

Je dient in het bezit te zijn van het rijbewijs B. Indien je in aanmerking komt voor de opdracht
dan dien je een kopie van je rijbewijs te overleggen.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief van € 50,= / € 72,50. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

40%
Je hebt recent, in de periode 2020-heden, ervaring opgedaan het werken met Squit2020 of
gelijksoortige applicaties. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden (geef aan wat concreet is
gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost).

Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende
ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.


40 %
Je hebt recent, in de periode 2020-heden, ervaring met het adviseren van bouwaanvragen in het kader van brandveiligheid.
Aan te tonen met praktijkvoorbeelden (geef aan wat concreet is gedaan
en welke uitdagingen zijn opgelost).

Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende
ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.


20 %
Je hebt een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om
te horen waarom deze opdracht jou aanspreekt en wat jij hieraan kan bijdragen. Wat zijn
jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken?

  • Volledig en heldere motivatie, specifiek gemaakt voor VGGM (5 punten)
  • Motivatie is deels volledig en helder (2 punten)
  • Motivatie is onvolledig en onduidelijk (0 punten)

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
De volgende competenties zijn van toepassing in de interviewfase:

1. Overtuigingskracht

2. Daadkrachtig

3. Didactisch vaardig

4. Samenwerkingsgericht

Je wordt per competentie beoordeeld. Bij elke competentie wordt de volgende beoordeling aangehouden:

  • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie – 10 punten
  • Voldoet voldoende aan competentie – 5 punten
  • Voldoet (bijna) niet aan competentie – 0 punten

De som van de score per competentie leidt tot de eindscore.


Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

Geheimhoudingsverklaring
Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bij VGGM. Hiervoor dient de aangeboden medewerker/zzp’er de bijgevoegde geheimhoudingsverklaring behorende bij de overeenkomst te ondertekenen.

Opleidingen en diploma’s
Indien bij de eisen en/of de gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient de kandidaat, indien VGGM hierom vraagt, een kopie diploma en/of certificaat aan te leveren. Kan Inschrijver dit niet aantonen, dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.