Vacature ZZP Opdracht: Cloud Security Architect – 36 / 40 uren per week – Kadaster – 24 / 36 maanden – Apeldoorn – Freelance

ZZP Opdracht: Cloud Security Architect – 36 / 40 uren per week – Kadaster – 24 / 36 maanden – Apeldoorn – Freelance

Voor het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Cloud Security Architect. Reageren op deze vacature kan tot 30 januari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Cloud

Code 9305
Datum vacature 19/01/2023

De opdrachtgever

Voor het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Cloud Security Architect. Reageren op deze vacature kan tot 30 januari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Cloud Security Architect
Standplaats
Apeldoorn
Startdatum
13-02-2023
Einddatum
31-01-2024
Optie tot verlenging
2 x 6 maanden
Uren per week
36-40
Maximale inhuur
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 110,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Wij zoeken meerdere ZZP collega’s voor het Kadaster. Het Kadaster heeft een aantal specifieke eisen en wensen die gesteld worden aan kandidaten die aangeboden worden in deze procedure. Zorg dus, dat als je voldoet, dit goed terug te vinden is in je CV en (verplichte) motivatiebrief. Neem bij vragen gerust contact met ons op, dan kunnen we je wellicht ondersteunen hierin.

Functiebeschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Architectuur en Informatiemanagement (A&I) binnen de directie DGV is op zoek naar een Cloud Security Architect.

Het team Architectuur en Informatiemanagement begeleidt het Kadaster bij het door ontwikkelen en vernieuwen van waardestromen en de ondersteunende diensten. Wij verbeteren continu de productie- en distributieprocessen en ondersteunende architectuur van onze organisatie.

Het Kadaster zit midden in een Digitale- en Cloud transformatie. Na de eerste succesvolle transformatie programma’s is het tijd gekomen om deze transformatie verder te stroomlijnen en te standaardiseren. Het Kadaster heeft gekozen hiervoor een Cloud Center of Excellence (CCoE) en Cloud Competence Center (CCC) in te richten.

De voornaamste verantwoordelijkheden van het CCoE is het vaststellen van Kadaster breed Cloud architectuur processen, kaders en richtlijnen voor de digitale- en Cloud transformatie strategie. Opstellen en bewaken van Cloud ‘best practices’, architectuur visie en roadmaps en het initiëren van een Kadaster cloud community.

Verder ondersteunt het CCoE de business teams gedurende ontwerp fase van hun cloud adoptie projecten. De CCoE werkt nauw samen met de Cloud Advisory board (ABC) waar Cloud sourcing vraagstukken en de prioriteiten worden vastgesteld.

Het CCC zal zorgen voor het inrichten, bewaken en verbeteren van cloud consumptie ten behoeve van de DevOp business teams. Het maken en onderhouden van veel gebruikte Cloud patterns en blauwdrukken, verhogen van de automatiseringsgraad en inrichten van een (multi-) cloud management platform behoren tot de kern taken van de CCC. De CCC zal ook de kennis en ondersteuning leveren aan de DevOp teams tijdens bouw en migratie projecten.

Voor het onderdeel CCoE zijn we opzoek naar een ervaren Cloud Security Architect met ervaring met het opstellen van Cloud securityrichtlijnen en best practices en het implementeren en bewaken (geautomatiseerde) Cloud securitycontroles.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

Novius Raamwerk, NORA, NIST, GDPR, ISO-27017, ISO-27018, Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), CIP, CIS
Containerization, Microservices, Automation, MS Azure, AWS
Azure AD, Keyvault, MS defender for Cloud, Azure Sentinel, Azure Security centre
‘Azure well architected framework’
Zero Trust architectuur

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

Opstellen van Cloud securityrichtlijnen;
Advies geven mbt Cloud security vraagstukken;
Opstellen van cloud security best practices en blauwdrukken;
Input leveren voor de roadmaps en lifecycle management;
Verhogen van de automatie graad van Cloud Security controles;
Ontwikkelen van begrijpbare en inpasbare Cloud security architectuur;
Ondersteunen DevOps teams bij het migratie en implementatie van nieuwe applicaties;
Afstemming met projecten en stakeholders;
Continu verbeteren van processen.

Functie-eisen

Wij zoeken meerdere collega’s voor het Kadaster. Het Kadaster heeft een aantal specifieke eisen en wensen die gesteld worden aan kandidaten die aangeboden worden in deze procedure.

Algemeen
CV: Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal het Kadaster je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn.

De aanvragen bij het Kadaster betreffen functies voor ervaren medewerkers. Het zijn geen starters functies.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 13 februari 2023 tot en met 31 januari 2023 voor 36-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee keer zes maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.

Specifieke vorm eisen aan de aanmelding voor het Kadaster
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit CV dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv niet in de Nederlandse taal is opgesteld of uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

Verplichte Nederlandstalige motivatiebrief. Ga in op boven en onderstaande.

Toelichting op specifieke vorm eisen aan de aanmelding
Bovenstaande is een harde eis. Indien u reageert met een niet-Nederlandstalig CV en / of niet-Nederlandstalige motivatiebrief (of geen motivatiebrief mee stuurt), wordt u door het Kadaster uitgesloten van de procedure. U ontvangt hierover GEEN bericht.

Het Kadaster verlangt vervolgens een persoonlijke beantwoording op onderstaande eisen. U kunt hiervoor onderstaande tekst kopieëren, in een Word of Pages document plakken en de antwoorden onder de eisen schrijven. Zonder deze antwoorden wordt u door het Kadaster uitgesloten van de procedure. U ontvangt hierover GEEN bericht.

Op verzoek van het Kadaster te beantwoorden eisen (verwijzen naar het CV wordt door het Kadaster als onvoldoende beoordeeld):
Academisch werk- en denkniveau op het gebied van informatica verkregen door een afgeronde HBO-/WO opleiding.
Relevante ervaring in het vakgebied als Cloud security consultant of architect.
Aantoonbare ervaring in het vastleggen van Cloud securityrichtlijnen.
Werkervaring met Informatievoorziening binnen het overheidsdomein, waarin beleid en uitvoering dicht bij elkaar liggen.
Eén of meer van de volgende Certificeringen: CISSP, CCSP, GIAC Cloud Security Automation (GCSA), MS Azure AZ-500, SC-100, SC-300, SC-400.
Ervaring met Azure Cloud. AWS en andere Clouds is een pré.
Ervaring in het beveiligen van Hybrid- en Multi Cloud omgevingen.
Ervaring met Archimate en Blue-dolphin is een pré.
Kennis van; Network, storage, Virtualization, Identity & security management, data platforms, Business continuity, Security & privacy concepten.
Ervaring met DevOps, SecOps, FinOps en Agile werkwijze.
Ervaring met het inrichten en automatiseren van Cloud security en controles.
Je dient te beschikken over de competenties die zijn genoemd bij ‘wensen’
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
40%
U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.


30 %
U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.


30 %
U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

 • Je bent in staat om Cloud Securityarchitectuur ontwerp, bouw en implementatie te leiden en verantwoording te nemen voor de oplossingen;
 • Ervaring in het werken in complexe programma’s, waarin je met verschillende partijen/projecten met verschillende belangen te maken hebt krijgt. Je bent in staat om deze belangen te herkennen, en als een verbindende factor deze belangen en partijen samen te brengen om zo tot een gedragen oplossing te komen;
 • Zowel conceptueel als pragmatisch afwegen van (on)mogelijkheden voor het opstellen en implementeren van een solution architectuur;
 • Je hebt een lerend vermogen en kunt nieuwe kennis snel eigen maken;
 • Je hebt ruim hands-on ervaring met cloud automation;
 • Je volgt actief de trends en externe ontwikkelingen in de markt, hebt vakgerichte relevante (externe) netwerken en wil je permanent blijven ontwikkelen;
 • Je bent ondernemend, flexibel en hebt ervaring met succesvol samenwerken in een moderne Agile omgeving;
 • Je beweegt je zelfstandig binnen een organisatie en bent omgevingssensitief. Je bent in staat om te communiceren op verschillende niveaus binnen de organisatie;
 • Je bent een netwerker, natuurlijke verbinder, proactief en je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Kunnen identificeren welke risico’s en uitdagingen de oplossing oplevert, gebaseerd op ervaring opgedaan met andere architectuurtrajecten;
 • Algemene kennis over hoe een industrie of bedrijfstak gebruik maakt van IT gebaseerde
 • Oplossingen bijvoorbeeld op basis van technologie standaarden, de-facto standaarden, (software)pakketten of bedrijfsspecifieke referentiearchitecturen.
 • In staat om een team van stakeholders te engageren en te begeleiden bij het formuleren en beschrijven van modellen, standaarden en requirements;
 • Kunnen identificeren welke risico’s en uitdagingen de oplossing oplevert, gebaseerd op ervaring opgedaan met andere architectuurtrajecten;
 • Oplossingen bijvoorbeeld op basis van technologie standaarden, de-facto standaarden, (software)pakketten of bedrijfsspecifieke referentiearchitecturen.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij het Kadaster is een VOG een vereiste.
De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

Geheimhoudingsverklaring
Het Kadaster verplicht geselecteerde kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De geheimhoudingsverklaring dient bij het Kadaster ondertekend in het bezit te zijn bij aanvang van de dienstverlening.

Voorwaarden
Op deze offerteaanvraag zijn ook de inkoopvoorwaarden (ARVODI 2018) van toepassing.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij het Kadaster Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door het Kadaster