Vacature ZZP Opdracht: Ecoloog – 24 / 36 uren per week – provincie Overijssel – Zwolle – 06 / 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Ecoloog – 24 / 36 uren per week – provincie Overijssel – Zwolle – 06 / 36 maanden – Freelance

Voor de provincie Overijssel zoekt Mast Nederland een Ecoloog. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2022 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende

Code 9295
Datum vacature 18/01/2023

De opdrachtgever

Voor de provincie Overijssel zoekt Mast Nederland een Ecoloog. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2022 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Ecoloog
Standplaats
Zwolle
Startdatum
20-02-2023
Einddatum
20-08-2023

Optie tot verlenging
Ja, maximaal 36 maanden: De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald, de voorwaarden (zoals het tarief) worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar.

Uren per week
24 / 36

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 95,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Je komt terecht in het team Natuurbeleid, één van de teams binnen de eenheid Natuur & Milieu. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. De ecologen binnen het team Natuurbeleid werken aan beleid en plannen voor gebieden en soorten.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Project
Je kunt worden ingezet op verschillende onderwerpen. We zijn o.a. bezig met Natura 2000 (actualisatie van doelen, natuurdoelanalyses, actualisatie van beheerplannen), natuurmonitoring, invasieve exoten, omgevingsvisie, Provinciaal Programma Landelijk Gebied, soortenbescherming (bijv. bij energietransitie), klimaatverandering en droogte en toetsing van plannen aan natuurbeleid.

Opdracht omschrijving
Op een of meerdere van bovenstaande gebieden/soorten lever je een actieve bijdrage. Dit doe je door adviezen en beleidsdocumenten op te stellen en het uitwerken van plannen voor het betreffende gebied of soorten.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
De ecoloog is verantwoordelijk voor:
1. het opstellen van adviezen;
2. het opstellen van planningen;
3. het opstellen van beleidsstukken.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 20 februari 2023 of zo mogelijk eerder tot en met 20 augustus 2023 voor 24 tot 36 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.

U voegt een CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.


De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.


De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van ecologie.

Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.


De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als ecoloog in de periode 2017 tot heden.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.


Verplichte motivatiebrief
De provincie heeft het meesturen van een motivatiebrief verplicht gesteld.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
25%
De Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met natuurbeleid- en wetgeving op bij voorkeur 2 of 3 projecten. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


20 %
De Kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring op projecten of opdrachten bij een overheidsorganisatie in de periode: 2017-heden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


25%
De kandidaat beschikt ten minste over aantoonbare kennis over Natura 2000, ecosystemen en soorten. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


20%
De kandidaat beschikt over een aantoonbaar goede schrijfvaardigheid op beleidsdocumenten. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


10 %
MOTIVATIE: Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


EXTRA’S
Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.


Interviews zijn op donderdag 2 februari 2023 tussen 13.00 en 15.00 uur. Het interview vindt plaats in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle.

Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
De competenties waar de Kandidaat in het interview op wordt getoetst zijn:
resultaatgericht;
proactief;
analytisch;
verbindend.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

Voorbehoud

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen en zonder enige verplichting tot betalen van welke vergoeding dan ook, een uitgebrachte offerteaanvraag in te trekken en behoudt zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan.

Opleidingen en diploma’s

Indien bij de (sub) gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen Kandidaten (op het moment dat hierom wordt gevraagd) bij gunning een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. Kunnen Kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

(Introductie)trainingen

Opdrachtgever acht het noodzakelijk dat Kandidaten zich conformeren aan relevante (werk)processen, werkwijzen, huisregels et cetera van opdrachtgever. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om het beveiligings- en integriteitsbeleid. Zodra Opdrachtgever de Kandidaat in dat kader uitnodigt voor (een) (introductie)training(en) is de Kandidaat verplicht om hieraan deel te nemen. Sommige trainingen worden als e-learning module aangeboden. De benodigde tijd hiervoor maakt geen onderdeel uit van de Opdracht en is niet declarabel. Indien er een inwerkperiode noodzakelijk is, zal vooraf in overleg de periode voor inwerken worden bepaald. De kosten voor het inwerken zijn voor rekening van Opdrachtnemer en kunnen niet in rekening gebracht worden.

Geheimhoudingsverklaring

Van de Opdrachtnemer en de Kandidaat kan, in de meeste gevallen zal, gevraagd worden om een Geheimhoudingsverklaring in te dienen, conform het door Opdrachtgever beschikbaar te stellen model. Deze geheimhoudingsverklaring dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden ingediend te zijn bij de Inzetdesk. Niet of te laat indien kan reden zijn voor ontbinding van de Overeenkomst

Verklaring omtrent gedrag

Voor deze offerteaanvraag is een screeningseis van toepassing. Zo spoedig mogelijk na gunning dient er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.