Vacature ZZP Opdracht: Programmamanager IT continuïteit – 40 uren per week – KVK – Utrecht / Woerden / Remote – 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Programmamanager IT continuïteit – 40 uren per week – KVK – Utrecht / Woerden / Remote – 36 maanden – Freelance

Voor de KVK zoekt Mast Nederland een Programmamanager IT continuïteit. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 13-2-2023 t/m 13-2-2024 |

Code 9294
Datum vacature 18/01/2023

De opdrachtgever

Voor de KVK zoekt Mast Nederland een Programmamanager IT continuïteit. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 13-2-2023 t/m 13-2-2024 | Optie verlenging: 2 x 12 maanden | Standplaats: Utrecht/Woerden en remote | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 92,50 – € 130,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. | IT | Uren: 40 per week | Maximale inhuur: 36 maanden

Bij deze opdracht wordt het tarief door de KVK wel meegewogen in de beoordeling (30% van de beoordeling).

Functiebeschrijving

Deze uitvraag betreft een inhuur voor een Programma manager IT continuity management. Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel (KVK) geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. KVK is per 1 maart 2022 getransformeerd naar een agile organisatie, bestaande uit een 6-tal groepen, ieder bestaande uit onder andere producten met product owners en scrum teams. Iedere groep en daarbinnen product owner is verantwoordelijk voor een stuk dienstverlening (product).Binnen KVK wordt veel aandacht besteed aan continuiteit en security. Er lopen diverse initiatieven en projecten om de infrastructuur en processen te vernieuwen en de continuiteit van de dienstverlening te verbeteren. KVK maakt hiertoe onder andere gebruik van twee datacenters.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De opdracht is om als programmamanager de IT continuiteit van KVK en zijn dienstverlening naar een hoger plan te brengen. Hij/Zij zorgt ervoor op basis van het “projectmanagement-vierkant” (tijd, geld, kwaliteit en kwantiteit) i.c.m. een Agile aanpak dat het programma succesvol wordt uitgevoerd.De project organisatie staat en verschillende fasen van het programma zijn gedefinieerd en een start is reeds gemaakt. KVK kent gezien de dienstverlening een complex IT landschap met veel afhankelijkheden. Belangrijk naast de techniek is dat ook de gehele keten en afhankelijkheden helder zijn. Verder is het van cruciaal belang dat een ieder zijn rol en scope kent. Naast techniek en keten is het dus van groot belang om alle stakeholders mee te nemen in deze ontwikkeling en hun aandeel in te laten vullen van dit programma. De rol bestaat naast het aansturen van het programmateam en het realiseren van de doelstellingen voor een groot gedeelte uit afstemming binnen de organisatie en het meenemen van de organisatie in de transitie naar een hoger continuiteitsniveau. Je rapporteert aan de group lead Solide Fundament en tevens CIO van KVK. Verder is er een stuurgroep bestaande uit diverse vertegenwoordigers van KVK ter ondersteuning en sturing van het programma. Tevens is het mogelijk dat je op incidentele basis op verzoek aanschuift bij de RvB ter ondersteuning van het programma. Je zorgt voor succesvolle uitvoering van het programma it continuity management binnen de gestelde kaders.


Kandidaatomschrijving
Plannen en organiseren
Vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Organisatiesensitiviteit
Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.

Kwaliteitsgericht
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover geen gemotiveerd bericht.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Je voldoet nadrukkelijk aan de volgende eisen, welke glashelder in je CV terug te vinden zijn:
Opleiding
Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding

Kennis
Kandidaat is in bezit van een certificaat voor Prince2 en ITIL

Ervaring
Kandidaat heeft actuele en minimaal 20 jaar ervaring in de IT bij (middel)grote organisatie Ervaring Kandidaat heeft actuele en aantoonbaar meerjarige ervaring met stakeholder management op directieniveau

Ervaring
Kandidaat heeft actuele en aantoonbaar minimaal 20 jaar ervaring met IT services en IT projecten

Ervaring
Kandidaat heeft actuele en meerjarige ervaring in inhoudelijke aansturing van complexe programma’s en processen in een politiek-bestuurlijke context

Ervaring
Kandidaat heeft actuele en ruime ervaring en / of affiniteit met IT infrastructuur

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Weging prijsdeel: 30 %


Kennis
Kandidaat heeft een opleiding op het gebied van Bedrijfskunde/ Informatica
Weging: 25 %


Ervaring
Kandidaat heeft minimaal … jaar aantoonbare ervaring met het effectief organiseren van complexe processen in ketenverband en het op een innovatieve wijze realiseren van veranderingen die nodig zijn om de organisatie qua werkwijze aan te passen
0 tot 3 jaar (8 %)
3 tot 5 jaar (16 %)
5 jaar of meer (25 %)
Weging: 25 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Het interview heeft een tweeledig doel.
Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.
Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.
Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.
Goed 10% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.
Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.
Onvoldoende 0% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.
Weging: 20 %


Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.