Vacature ZZP Opdracht: Extern adviseur parkeren – 24 / 36 uren per week – gemeente Arnhem – 12 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Extern adviseur parkeren – 24 / 36 uren per week – gemeente Arnhem – 12 maanden – Freelance

Voor de gemeente Arnhem zoekt Mast Nederland een Extern adviseur parkeren. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Extern

Code 9293
Datum vacature 18/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Arnhem zoekt Mast Nederland een Extern adviseur parkeren. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Extern adviseur parkeren
Standplaats
Arnhem
Startdatum
01-04-2023
Einddatum
31-03-2024
Optie tot verlenging
Nader te bepalen
Uren per week
36
Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 92,50 – € 140,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Bij deze opdracht wordt het tarief door de gemeente Arnhem wel meegewogen in de beoordeling (20% van de weging).

Functiebeschrijving

De gemeente organiseert een (Europese) aanbesteding voor een nieuw meerjarig contract Parkeerdienstverlening. Het contract met de huidige dienstverlener loopt op 31 december 2024 af. De recent aangestelde projectmanager aanbesteding parkeerdienstverlening draagt in opdracht van de afdeling beleid en regie, zorg voor de voorbereiding, de uitvoering, de (bestuurlijke) besluitvorming en implementatie van deze Europese aanbesteding. Het gaat om een meerjarig dienstverleningscontract voor de parkeerdienstverlening. Deze dienstverlening zal onder anderen bestaan uit dienstverlening straat parkeren, parkeerhandhaving, garage parkeren, vergunningverlening en beheer en onderhoud. In het kader van de voorbereiding en uitvoering van deze aanbesteding is de gemeente Arnhem op zoek naar een ervaren parkeer en aanbestedingsspecialist met ruime kennis en ervaring op het gebied van parkeren en het aanbesteden van parkeerdienstverlening. De parkeer / aanbestedingsspecialist zal deel uitmaken van het aanbestedingsteam.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Werkzaamheden

De parkeer / aanbesteding specialist draagt zorg voor de volgende werkzaamheden:

Stelt een aanbestedings- en contracteringsstrategie op;

Stelt de aanbestedings- en contractstukken op (Selectieleidraad, Aanbestedingsleidraad, Programma van Eisen, Concept Contract, NvI, Beoordelingsprotocol, etc.);

Begeleidt het aanbestedingstraject op Tenderned;

Is (mede)organisator van het gunningsproces;

Leest en schrijft mee met de bestuurlijke documenten;

Levert op alle onderdelen van de aanbesteding inhoudelijk en juridisch advies; indien noodzakelijk vraagt hij/zij een second opinion bij Juridische Zaken van de gemeente;

Werkt samen met de projectteam, gemeentelijke juristen en de gemeentelijke afdeling inkoop en aanbesteding.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

In je CV is in elk geval aantoonbaar gemaakt:
Je kan als kandidaat deze opdracht aan.
Je hebt ervaring met het gestelde
Je hebt een motivatiebrief geschreven

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-04-2023 (bij voorkeur zoveel mogelijk eerder) tot en met 31-03-2024 voor 36 uur per week.
Inzet gedurende minimaal 1 jaar voor 36 uur in de week. Inzet in overleg nader te bepalen, bijvoorbeeld 1,5 jaar voor 24 uur/week
De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.
De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure.
Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.
Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige inhoudelijke eisen die de gemeente Arnhem terug vindt in het CV:
Eis 1.
U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe.

In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld evenals een uitgebreide toelichting op de eisen en wensen zoals bij de betreffende eis/wens wordt aangegeven.


Eis 2.
Gevraagde werkervaring:
Minimaal 2 vergelijkbare referenties (combinatie parkeer- en aanbestedingsadvies m.b.t. opdrachten > € 20.000.000,-

Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj)


Eis 3.
Opleiding (minimale opleiding):
Kandidaat beschikt minimaal over een aantoonbaar WO werk- en denkniveau.

Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. U dient bij het indienen het bewijsmiddel toe te voegen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Eis 4.
Vereiste (gedragscompetenties en vaardigheden:

  • Accuraat werken;
  • Besluiten nemen;
  • Analyseren.

Bovenstaande competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.


Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

40%
Wens 1.
Minimale werkervaring
De kandidaat dient grondige kennis te hebben van lopende en inmiddels afgesloten gerechtelijke procedures op het gebied van aanbestedingen rond parkeer items.

Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt
Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

Puntenverdeling:
0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen
1/5 = matig t.a.v. andere biedingen
2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen
3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen
4/5 = goed t.a.v. andere biedingen
5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen


40 %
Wens 2.
Minimale werkervaring
De kandidaat dient grondige kennis te hebben van de eerder genoemde parkeer items (dienstverlening straat parkeren, parkeerhandhaving, garage parkeren, vergunningverlening en beheer en onderhoud)

Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt
Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

Puntenverdeling:
0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen
1/5 = matig t.a.v. andere biedingen
2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen
3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen
4/5 = goed t.a.v. andere biedingen
5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen


20 %
Wens 3.
Minimale werkervaring
ruime kennis en ervaring op het gebied van parkeren en het aanbesteden van parkeerdienstverlening

Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt
Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

Puntenverdeling:
0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen
1/5 = matig t.a.v. andere biedingen
2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen
3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen
4/5 = goed t.a.v. andere biedingen
5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.