Vacature ZZP Opdracht: Senior Strategisch Communicatieadviseur Duurzame Polder – 24 uren per week – gemeente Oss – Hybride – 47 maanden

ZZP Opdracht: Senior Strategisch Communicatieadviseur Duurzame Polder – 24 uren per week – gemeente Oss – Hybride – 47 maanden

Voor de gemeente Oss zoekt Mast Nederland een Senior Strategisch Communicatieadviseur Duurzame Polder. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:

Van

Code 9290
Datum vacature 18/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Oss zoekt Mast Nederland een Senior Strategisch Communicatieadviseur Duurzame Polder. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-2-2023 t/m 31-12-2024 | Optie verlenging: 4 x 6 maanden | Standplaats: Oss – Den Bosch of in overleg op afstand | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 52,50 – € 80,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. per uur | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 24 per week | Maximale inhuur: 36 maanden

Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling.

Functiebeschrijving

Stedelijk en gastvrij …dat is Oss!
Oss heeft de voordelen van een stad én de voordelen van een dorp. Wonen in Oss betekent stedelijke voorzieningen en dorpse gastvrijheid.

Museum Jan Cunen en theater De Lievekamp zijn bekend in heel Nederland. In het centrum van Oss is een grote bibliotheek en subtropisch Golfbad. Het cultuurpodium Groene Engel biedt muziek, theater en film voor jong en oud. Uitgaan en sporten komen bij elkaar in het sportcomplex De Rusheuvel.
Oss werkt aan een talentencampus met scholen, bedrijven, een stadion en sportvelden dicht bij elkaar. Hier kunnen jongeren modern en aantrekkelijk onderwijs volgen. Oss heeft ook horizonscholen, middelbare scholen van VMBO tot VWO tweetalig en een ROC. In de bijzondere kinderboerderij De Elzenhoek leren kinderen de natuur kennen. Na afloop kunnen ze spelen in de fantasierijke speeltuin Elckerlyc.
Oss heeft 85.000 inwoners met 150 verschillende nationaliteiten. Ossenaren houden van gezelligheid en vinden elkaar in sportverenigingen, carnavalsverenigingen, vrijwilligerswerk, moskeestichtingen, de jongerenraad, buurtverenigingen en wijk- en dorpsraden. Oss is een gemeente met veel parken, twintig dorpen en de twee vestingstadjes Megen en Ravenstein. Kamperen kan in de mooie natuurgebieden De Maashorst en Herperduin. Er zijn fiets- en wandelroutes door prachtige bossen, heide, polders en langs 35 kilometer Maas.

Krachtig en met lef …dat is Oss!
Oss is een economisch sterke stad. Er zijn 5400 verschillende bedrijven en 41.500 banen in de industrie, landbouw, zorg, farmacie, logistiek en dienstverlening. Oss is goed bereikbaar met de auto via de A-50 en A-59. De N329 is de Weg van de Toekomst. Er zijn drie NS stations. Oss heeft de grootste binnenhaven van Nederland en is goed bereikbaar voor vrachtschepen. Oss is een krachtige stad met ondernemende mensen. De ontwikkeling van het Life Sciences Park laat zien hoe Ossenaren elkaar snel opzoeken om samen te werken. En met de Kracht van Oss willen ondernemers de economie en werkgelegenheid versterken.
Oss heeft lef en durft verder te kijken dan Oss zelf. Samen met andere gemeentes in Brabant Noordoost werkt Oss aan projecten voor culturele, sociale en economische zaken. Voorbeelden zijn de As-50 en de 5 Sterren Regio. Uit de hele regio komen mensen werken en winkelen in Oss.
Oss loopt voorop met duurzaamheid. Het gemeentehuis is het meest duurzame verbouwde gemeentehuis van Nederland. De gemeente stimuleert Ossenaren om duurzaam te bouwen, wonen en werken. Oss is een van de millenniumgemeenten, die wereldproblemen als honger en armoede willen terugdringen.

Inspirerende werkgever …dat is Oss!
Gemeente Oss is een aantrekkelijke werkgever met 700 gemotiveerde en tevreden medewerkers. Zij krijgen ruimte en vertrouwen om initiatief te nemen. Hun frisse blik en creatieve ideeën worden gevraagd en gewaardeerd. Gemeente Oss inspireert met haar
flexibel kantoorconcept en modern, duurzaam gemeentehuis. Een organisatie die alle kansen pakt, maar ook geeft aan haar medewerkers.

Betrokken inwoners …dat is Oss!
Gemeente Oss heeft betrokken wijken en dorpen. Er zijn vijf wijkraden en vijf dorpsraden. De gemeente werkt nauw samen met haar inwoners. Zij weten het beste wat er speelt in hun dorp of wijk.
De Osse gemeenteraad bestaat uit 37 leden, verdeeld over acht politieke partijen. Zetelverdeling: SP (9), VDG (8), CDA (6), VVD (6), PvdA (4), D66 (2), TROTS (1) en GL (1). Het college heeft vier wethouders, van VDG, CDA, VVD en PvdA. De burgemeester is mevrouw Wobine Buijs-Glaudemans.


Opdrachtomschrijving

Voor het vervolg van de lopende onderzoeksfase in de Duurzame Polder naar alternatieven voor het realiseren van grootschalige windenergie in samenhang met andere gebiedsopgaven in het poldergebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch zijn wij per direct op zoek naar een bevlogen en ervaren Senior Strategisch Communicatieadviseur. De functie is voor gemiddeld 24- 28 uur per week.

Aanleiding
De gemeente Oss en Den Bosch hebben besloten om een groot deel van hun energieopgave in samenhang met andere opgaven (bv. landbouw, water en biodiversiteit) te willen realiseren in de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense Polder (de ‘Duurzame Polder’) met windmolens. Beide gemeenten en de provincie Noord-Brabant zijn tot dit besluit gekomen doordat zij aan hun energieopgave van de Regionale Energiestrategie (RES) Noordoost Brabant willen voldoen. Maar ook vanwege de doelstelling om energieneutraal in 2050 te willen zijn. De omvang en complexiteit van dit project maakt de inzet van een Senior Strategisch Project- en Procesmanager Gebiedsontwikkeling urgent en noodzakelijk.

Algemeen
In 2019 heeft er een verkenning plaatsgevonden in de Duurzame Polder. Hierin zijn middels een uitgebreid omgevingsparticipatieproces belangen en waarden opgehaald die spelen in het projectgebied. Ook zijn de gebiedsopgaven in kaart gebracht en is gekeken naar de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking met windmolens en zonnevelden in de Duurzame Polder. De gemeenten, GS van Noord-Brabant en het ministerie van EZK hebben besloten tot een gezamenlijk vervolgtraject: aan de hand van een ontwerpend onderzoek en een intensief omgevingsparticipatieproces verkennen wat aan de hand van de vastgestelde kaders mogelijke alternatieven zijn voor de ontwikkeling van de Duurzame Polder. Hierbij is het realiseren van de energieopgave leidend is. Hieraan wordt een MER traject verbonden en zal er uiteindelijk een voorkeursalternatief (VKA) worden voorgelegd aan beide gemeenteraden. Het traject is inmiddels gestart. De regie hiervoor ligt bij beide gemeenten gezamenlijk.

Wat ga je doen?
Als strategisch communicatieadviseur geef je advies, maar ben je daarnaast ook deels uitvoerend bezig. Je brengt het communicatieplan succesvol tot uitvoering en stelt deze bij waar nodig.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Een belangrijk onderdeel in de volgende fase is het omgevingsparticipatieproces waarbij iedereen met een belang mee mag doen. De juiste communicatieboodschap of zichtbaarheid op het juiste moment is in dit gevoelige proces is erg belangrijk. De communicatieadviseur heeft hierin een belangrijke rol. Andere voorbeelden van werkzaamheden zijn: het voorbereiden van communicatiemiddelen; afstemmen met de communicatieafdelingen van beide gemeenten; het up tot date houden van de website; voorbereiden nieuwsberichten en bijeenkomsten; en afstemmen van bestuurlijke communicatieboodschappen.


Kandidaatomschrijving / Wie zoeken we?
· Je bent een enthousiaste en ervaren senior communicatieadviseur: een strategisch denker én een doener.
· Je hebt gedegen kennis van interne en externe communicatie en kent de nieuwste trends op dit gebied, zoals omgaan met weerstand en polarisatie en het bouwen aan draagvlak.
· Je werkt al minimaal 6 jaar in een soortgelijke rol, bij voorkeur opgedaan bij overheden.
· Je hebt sterke affiniteit met grootschalige duurzame energieopwekkingsprojecten.
· Je hebt minimaal 6 jaar ervaring met omgevingsparticipatieprocessen met bewoners en andere belanghebbenden en grote gebiedsontwikkelingen.
· Je hebt ervaring in communicatie met een politieke gevoeligheid.
· Je bent bekend met de processen bij gemeenten en provincie.
· Jouw creativiteit zien we terug in jouw ideeën.
· Je hebt gevoel voor wat er leeft in de politiek en onder burgers.
· Je hebt bij voorkeur affiniteit met het gebied, omdat je er woont, werkt of bekend bent.


Wat verwachten we?
· Je bent deel van het projectkernteam en het communicatieteam, waarin beide gemeenten vertegenwoordigd zijn.
· Je bereidt de productie van communicatiemiddelen (o.a. persberichten, nieuwsbrieven, website, interviews, sociale media posts) via diverse kanalen voor en stemt deze af met het projectteam en het communicatieteam.
· Je stemt processen en producten af met de communicatie afdelingen van de drie partijen, en zorgt dat het proces zodanig wordt ingericht dat het mogelijk is om snel te schakelen bij situaties die hierom vragen.
· Je signaleert relevante ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.
· Je werkt zoveel mogelijk zelfstandig, binnen de gestelde kaders in het communicatieplan.
· Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de tijdige levering van diensten en producten.


Interviewplanning
De gesprekken staan gepland op maandag 6 februari 2023

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Werkervaring
De kandidaat heeft minimaal 6 jaar ervaring als senior strategisch communicatieadviseur

Werk- en denkniveau
De kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau

Beschikbaarheid
De kandidaat is per direct beschikbaar.

Motivatiebrief
Een motivatiebrief voor deze opdracht is verplicht gesteld. Zonder (inhoudelijke, geen algemene) motivatiebrief zal de gemeente uw aanbieding terzijde leggen.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Weging prijsdeel: 15 %


Ervaring met complexe gebiedsontwikkelingsprojectenDe kandidaat heeft minimaal 6 jaar werkervaring in complexe gebiedsontwikkelingsprojecten.
2 – 4 jaar (5 %)
4 – 6 jaar (15 %)
6 jaar of meer (25 %)
Weging: 25 %


Ervaring met omgevingsprocesparticipatietrajecten bij gemeenten
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met omgevingsprocesparticipatietrajecten bij gemeenten
2-4 jaar (5 %)
4-5 jaar (15 %)
5 jaar of meer (25 %)
Weging: 25 %


Ervaring met duurzame opwekkingsprojecten
De kandidaat heeft ervaring met duurzame opwekkingsprojecten (wind en zon)
1 -2 jaar (5 %)
2 jaar of meer (10 %)
geen (1 %)
Weging: 10 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
We toetsen in het interview op de volgende vaardigheden en competenties:
Samenwerken
Communicatief vaardig
Maatschappelijke en bestuurlijke sensitiviteit
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.