Vacature ZZP Opdracht: Ervaren Facilitair Adviseur – 32 uren per week – gemeente Delft – 21 / 36 maanden – HBO – FM – Freelance

ZZP Opdracht: Ervaren Facilitair Adviseur – 32 uren per week – gemeente Delft – 21 / 36 maanden – HBO – FM – Freelance

Voor de gemeente Delft zoekt Mast Nederland een Ervaren Facilitair Adviseur. Reageren op deze vacature kan tot 30 januari 2023 om 07:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:

Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP

Code 9289
Datum vacature 18/01/2023

De opdrachtgever

Voor de gemeente Delft zoekt Mast Nederland een Ervaren Facilitair Adviseur. Reageren op deze vacature kan tot 30 januari 2023 om 07:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Ervaren Facilitair Adviseur
Standplaats
Delft
Startdatum
zo spoedig mogelijk
Einddatum
12 / 21 maanden na start
Optie tot verlenging
ja, meerdere
Uren per week
32
Maximale inhuur:
36 maanden, verlenging hierna afhankelijk van uren inzet en Wet DBA.

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij: Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren.

Bij deze opdracht wordt het tarief door de gemeente Delft wel meegewogen in de beoordeling.

Functiebeschrijving

Delft, laat zien wat je kan
De gemeente Delft is een innovatieve en moderne werkgever. Talent krijgt alle kans zich te ontwikkelen. De dynamiek van Delft vraagt om professionals met initiatief, ambitie, betrokkenheid en een actieve, open instelling. Vakmensen die weten in te spelen op een steeds sneller veranderende omgeving. Er heerst een toegankelijke en informele werksfeer waar samen hard gewerkt wordt aan het bereiken van resultaten voor de stad en het bestuur.

Het verduurzamen van ons vastgoed staat centraal in ons beleid, evenals het tot stand brengen van gebiedsontwikkelingen en de zorg voor goede huisvesting en facilitaire voorzieningen voor ons personeel.

Voor het cluster Ruimte en Economie, afdeling Vastgoed & Facilitair zoeken wij een Faciliair Adviseur. Er wacht je een verantwoordelijke taak.

Werkplek
In de Afdeling Vastgoed & Facilitair bevinden zich alle juridische, economische en technische vastgoedspecialisten en de facilitair adviseurs binnen de gemeentelijke organisatie. De afdeling is verantwoordelijk voor nagenoeg al het gemeentelijk vastgoed, het professioneel beheren ervan en de facilitaire voorzieningen voor ons personeel. Daarnaast geeft de afdeling zowel intern als extern advies op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkelingen en facilitaire producten.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Er wacht je een verantwoordelijke taak. Je gaat in samenwerking met andere adviseurs:

  • Adviezen geven over de meest uiteenlopende facilitaire zaken, van schoonmaak tot beveiliging, van kantoormeubilair tot catering;
  • In samenwerking met de afdeling inkoop (Europese) aanbestedingstrajecten verzorgen;
  • De directie, het management en de organisatie ondersteunen als het gaat om facilitaire en huisvestingsvraagstukken;
  • Contracten en dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) opstellen en beheren;
  • Een bijdrage leveren aan uiteenlopende huisvestingsprojecten (o.a. verhuizingen en verbouwingen) .

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week vanaf 6 februari 2023;

Je CV is maximaal 3 A4 lang: Het CV dient uit maximaal drie (3) pagina’s te bestaan en dient voorzien te zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om deze referentie daadwerkelijk na te gaan;

Uit het CV en motivatiebrief (en indien uitgenodigd het gesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, je dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te gaan):
o Minimaal een Hbo diploma facility management of vergelijkbaar;
o Minimaal drie (3) jaar werkervaring in vergelijkbare functies op strategisch/tactisch niveau in de afgelopen vijf (5) jaar;
o Aantoonbare uitgebreide kennis van en ervaring met complexe facilitaire processen en (toepassing) van diverse contractenvormen in de afgelopen vijf (5) jaar;
o Minimaal drie (3) jaar werkervaring met het opstellen en uitvoeren van Europese aanbestedingstrajecten, projectenprogramma’s en beleidsnotities;
o Minimaal drie (3) jaar werkervaring met het aansturen van contractpartijen vanuit een regie model.
Verplichte motivatiebrief, zie hieronder.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
20%


Inhoud verplichte motivatiebrief:
Motivatiebrief waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:
a. De kennis en expertise (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende capaciteiten zijn van de kandidaat voor deze functie);
b. De competenties
(motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende competenties zijn van de kandidaat voor deze functie);
c. Waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht;
d. De motivatie om mee te doen aan deze specifieke aanvraag.
(weging 50%)


Aantoonbare werkervaring bij een gemeente.

  • Ja = 100 punten,
  • Nee = 0 punten

(weging 20%)


Aantoonbare werkervaring met Topdesk.
(weging 10%)


Aantoonbare werkervaring met hardservices onderdelen binnen het facilitaire werkveld.
(weging 20%)


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Uit de door u ingediende stukken en het gesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, je dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te gaan):
o Goede mondelingen en schriftelijke communicatie vaardigheden; o Analytisch vermogen;
o Klantgerichtheid;
o Samenwerken;
o Omgevingsbewustzijn;
o Resultaatgerichtheid.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Looptijd
De aanvangsdatum voor de Overeenkomst is zo snel mogelijk na de gunning. Naar verwachting zullen de werkzaamheden 6 februari 2023 aanvangen. De looptijd van de Overeenkomst bedraagt circa vijf (5) maanden. Daarna kan de gemeente Delft eenzijdig besluiten de Overeenkomst drie (3) maal te verlengen met vier (4) maanden. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op 30 juni 2023 zonder dat hiervoor schriftelijke opzegging door de gemeente Delft is vereist. Indien de gemeente Delft de Overeenkomst wil verlengen, maakt zij dit uiterlijk één (1) maand voor het aflopen van de Overeenkomst kenbaar aan Opdrachtnemer.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.