Vacature ZZP Opdracht: Projectleider GEO-ICT – 16 uren per week – Veiligheidsregio & Brandweer Brabant-Noord – Den Bosch – Freelance

ZZP Opdracht: Projectleider GEO-ICT – 16 uren per week – Veiligheidsregio & Brandweer Brabant-Noord – Den Bosch – Freelance

Voor de Veiligheidsregio & Brandweer Brabant-Noord zoekt Mast Nederland een Projectleider GEO-ICT. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-3-2023

Code 9288
Datum vacature 18/01/2023

De opdrachtgever

Voor de Veiligheidsregio & Brandweer Brabant-Noord zoekt Mast Nederland een Projectleider GEO-ICT. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 13:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-3-2023 t/m 1-3-2024 | Optie verlenging: 6 x 6 maanden | Standplaats: ‘s-Hertogenbosch | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij: Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren. Bij deze opdracht wordt het tarief wel meegewogen in de beoordeling. | Automatisering/ICT | Uren: 16 per week | Afhankelijk van Wet DBA en jouw urenzet is verlenging hierna bespreekbaar.

Functiebeschrijving

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en verblijven ruim 650.000 inwoners. Samen met 1200 collega’s, waaronder ruim 800 brandweervrijwilligers, werken we doel- en toekomstgericht samen aan veiligheid. Veiligheidsregio Brabant-Noord is een wendbare en lerende netwerkorganisatie. Een organisatie waar het plezierig werken is, je ruimte krijgt om je te ontwikkelen en werkt met collega’s die allemaal betrokken, betrouwbaar, deskundig en paraat zijn.

Brandweer Brabant-Noord maakt deel uit van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en heeft 38 brandweerposten die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse brandweerzorg in de regio. Bij Brandweer Brabant-Noord werken deels collega’s in vaste dienst maar het overgrote deel zijn mannen en vrouwen die naast hun reguliere baan ook als vrijwilliger bij de brandweer werken. Of je nu vrijwilliger of beroepsbrandweerman of -vrouw bent, je doet hetzelfde werk: branden blussen, mensen en dieren redden, ongevallen met gevaarlijke stoffen bestrijden, verkeersslachtoffers bevrijden.

Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van:

  • Brandweerzorg
  • Crisisbeheersing
  • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
  • Rampenbestrijding

Door samen te werken aan veiligheid zorgen wij ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico’s.

Opdrachtomschrijving

In het beleidsplan 2020-2023 heeft VRBN onder meer als ambitie om zich te ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. In het beleidsplan is verder geconcretiseerd welke activiteiten opgepakt moeten worden om deze ambitie te bereiken.

Programma Informatiegestuurd werken
Één van de activiteiten is de invoering van informatiegestuurd werken (IGW). Hiervoor is een programma ingericht waarbinnen diverse projecten zijn voorzien voor de komende jaren. Denk hierbij aan de ontwikkeling van geo-informatievoorziening, het realiseren van kernregistraties, de realisatie van een Business Intelligence omgeving en de implementatie van zaakgericht werken.

OPDRACHTDETAILS
Voor de ontwikkeling van geo-informatievoorziening zijn we op zoek naar een projectleider voor de coördinatie en begeleiding van de aanbesteding, inrichting en implementatie van een Geo-ICT omgeving.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

In 2022 is VRBN gestart met het opstellen van een geovisie en -architectuur. Deze is oktober 2022 vastgesteld. Voor de ontwikkeling van de geo-informatievoorziening zijn drie plateau’s gedefinieerd die VRBN de komende drie a vier jaar doorloop. Dit project start met de realisatie van plateau 1, het implementeren van een basisinrichting voor een organisatiebreed geo-informatiesysteem.

Plateau 2 en 3 zijn gericht op de ontwikkeling van de gebruikersorganisatie en verdere standaardisatie en samenwerking.

Voor de uitvoering van plateau 1 wordt de projectleider het volgende gevraagd:
Het coördineren en begeleiden van het inkoop en aanbestedingstraject. Dit houdt op hoofdlijnen in: het formuleren van een programma van eisen, het begeleiden van de inkoopprocedure en het doorlopen van de test- en acceptatiefase.
Het realiseren van een basisinrichting van het systeem en het opstellen van een producten en dienstencatalogus voor Geo-informatievoorziening.
Het inrichten van een beheerorganisatie voor functioneel en technische (applicatie)beheer.
Afstemming met externe leveranciers, interne en externe stakeholders maakt onderdeel uit van de opdracht.

De opdracht is initieel voor 1 jaar met de optie voor verlenging. Verlengingen zijn voornamelijk gericht op een mogelijke doorloop van de opdracht voor de uitvoering van plateau 2 en 3.


Kandidaatomschrijving
VRBN is op zoek naar kandidaten die:
een sterke IT-affiniteit hebben,
resultaatgericht zijn
systematisch werken / denken (analytisch);
anderen weet te motiveren;
goed kunnen samenwerken met diverse mensen/stakeholders van verschillende niveaus;
om kunnen gaan met weerstanden en tegenstrijdige belangen;
stressbestendig zijn.


Het is gewenst dat de kandidaat beschikt over het volgende:
Kandidaat beschikt over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met (IT-)projectmanagement.
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met de invoering van geo-ict bij de overheid.
Kandidaat is per februari 2023 beschikbaar voor minimaal 16 uur per week.


Daarnaast is het wenselijk dat kandidaat specifiek beschikt over:
Ervaring met aanbesteden (Europees en onderhands) van een oplossing voor geo-informatievoorziening.
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider van een GEO systeem binnen de overheid.
Aantoonbare werkervaring in de laatste twee jaar met het leiden van groepsprocessen met een door een organisatie gedragen eindresultaat waarbij belangen van de organisatie zijn afgewogen en afgezet tegen het beoogde eindresultaat (maak dit duidelijk aantoonbaar met een voorbeeld in het cv of de motivatiebrief).
De standplaats is het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, in goed overleg, om thuis te werken of op andere locaties in de regio.

Interviewplanning
Beoogde datums zijn woensdagochtend 8 feb of vrijdagochtend 10 feb. Daadwerkelijk invulling kan hiervan nog afwijken.

Toelichting op rooster
Uiterlijke ingangsdatum is 1 maart. Beoogde ingangsdatum is sneller dan 1 maart. Het aantal uren per week is indicatief. Dit kan dus nog wijzigen gedurende de opdracht.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.
Het is gewenst dat de kandidaat beschikt over het volgende en dit aantoonbaar maakt in het CV:
Kandidaat beschikt over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met (IT-)projectmanagement.
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met de invoering van geo-ict bij de overheid.
Kandidaat is per februari 2023 beschikbaar voor minimaal 16 uur per week.
Verplichte motivatiebrief. Een reactie zonder brief zal door de Veiligheidsregio terzijde worden gelegd.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Weging prijsdeel: 25 %


Gewenste ervaring
In de kandidaat-omschrijving staan de gewenste ervaringen van kandidaat beschreven. Inschrijver dient in diens CV en/of motivatiebrief helder aan te geven in hoeverre wordt voldaan aan deze gewenste ervaringen. VRBN zal beoordelen in hoeverre kandidaat voldoet aan deze gewenste ervaringen. Op basis van deze beoordeling kan VRBN besluiten om met één of meerdere kandidaten te spreken om dit te verifiëren.
Weging: 50 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
VRBN is voornemens om maximaal 5 kandidaten uit te nodigen voor de interviewronde. VRBN behoudt de mogelijkheid om minder kandidaten dan 5 uit te nodigen voor deze interviewronde, indien VRBN van mening is dat bijvoorbeeld de top 2 beduidend positief onderscheidend is ten opzichte van de anderen in de top 5. VRBN acht het dan niet proportioneel om ook de anderen in de top 5 in eerste instantie uit te nodigen. VRBN behoudt vervolgens wel de mogelijkheid om alsnog interviews met deze anderen in de top 5 te houden, indien VRBN uiteindelijk niet voornemens is de opdracht te gunnen aan de reeds-geïnterviewde kandidaten.
Na afronding van de beoordeling van de interviews/gesprekken zal VRBN een beslissing nemen over het gunnen van deze opdracht. VRBN is voornemens de opdracht te gunnen aan de organisatie met de meest geschikte kandidaat voor VRBN.
Weging: 25 %


Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.