Vacature ZZP Opdracht: Teamleider IV IT Strategie en Control – 32 / 36 uren per week – stichting Waternet Amsterdam – 06 / 24 maanden

ZZP Opdracht: Teamleider IV IT Strategie en Control – 32 / 36 uren per week – stichting Waternet Amsterdam – 06 / 24 maanden

Voor stichting Waternet Amsterdam zoekt Mast Nederland een Teamleider IV IT Strategie en Control. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9281
Datum vacature 17/01/2023

De opdrachtgever

Voor stichting Waternet Amsterdam zoekt Mast Nederland een Teamleider IV IT Strategie en Control. Reageren op deze vacature kan tot zondag 29 januari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie:
Teamleider IV IT Strategie en Control
Uren per week:
32 / 36 uur
Aantal medewerkers:
1 FTE
Startdatum
Zo spoedig mogelijk na gunning
Looptijd opdracht:
06 maanden
Optie tot verlengen:
Ja, meerdere. In beginsel tot 24 maanden. Afhankelijk van Wet DBA hierna te beoordelen.
Werklocatie:
Hoofdkantoor Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam en thuis / hybride.

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 100,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Over Waternet:
Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. We leveren drinkwater in Amsterdam en omgeving. En in het gebied van Waterschap Amstel Gooi en Vecht werken we aan sterke dijken en schoon water. Daarvoor betaalt u waterschapsbelasting.

Wat doen wij voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam?
Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. We zijn het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Zo besparen we kosten en kunnen we werkzaamheden beter regelen.

Wat doen we voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht?
Gaan we een dijk in uw buurt verhogen? Het waterschap neemt het besluit. Waternet neemt het werk over als de eerste schop in de grond gaat. We voeren dus uit waar het waterschap over gaat.
We maken rioolwater schoon. En brengen het terug in de natuur.
We zorgen voor sterke dijken.
We zorgen dat het water in polders en in de natuur op de juiste hoogte staat. En dat het goed kan doorstromen.

Wat doen we voor de gemeente Amsterdam?
Voor de gemeente Amsterdam voeren we de volgende taken uit:
We maken schoon drinkwater en onderhouden de leidingen.
We verwerken het water dat in het riool komt en onderhouden het rioolstelsel.
We meten de grondwaterstanden.
We houden de grachten schoon.
We onderhouden en bedienen veel bruggen en sluizen in Amsterdam.

Wereld Waternet
Waternet werkt wereldwijd aan water en riolering. Dat doen we via Wereld Waternet. Wij delen onze kennis en ervaring met buitenlandse overheden en waterorganisaties. Maar we verzamelen ook zelf kennis. Denk hierbij aan alle onderdelen van de waterkringloop:
het leveren van veilig drinkwater
het afvoeren, zuiveren en vervoeren van afvalwater
het schoonhouden van oppervlaktewater
het land beschermen tegen overstroming

Team / afdeling
IT Strategie en Control heeft als doelstelling het verbinden van business en IT. De focus hierbij ligt op strategie, richting geven en kaders bewaken. Het team, ongeveer 25 FTE, bestaat uit vertegenwoordigers van een divers aantal strategische en tactische disciplines. Dit zijn Enterprise Architectuur en Security, regie- en adviesfuncties op het gebied van Agile werken, IT-inkoop en recruitment, contracten, licentiemanagement en finance-functies en IT- en informatieadvies op directie- en bestuursniveau.

De teamleden van IT Strategie en Control, veelal WO+ geschoold, zijn vanuit deze disciplines organisatie breed actief in zelforganiserende samenwerkingsverbanden en treden op zowel afdelings- als directieniveau en in een enkel geval bestuurs- en Waterschap niveau op. Dit optreden varieert van strategie en visieontwikkeling, adviseren, richting geven en roadmaps maken, tot sturen, kaders stellen en handhaven.
De collega’s van IT Strategie en Control werken nauw samen met directie, domeinregisseurs, business, stakeholders en alle andere rollen die zich bezighouden met Digitalisering, waaronder die binnen Waterschap overkoepelende organisaties. Zo zorgen zij dat IT als functie goed aansluit op de organisatie, agile werkwijze, de ontwikkelingen buiten Waternet en past binnen kaders over efficiëntie en doelmatigheid. Uiteraard zorgt het team ervoor dat ontwikkelingen en wijzigingen in beleid, Waterschapsbrede- of organisatiestrategie, wetgeving, etc. soepel worden door vertaald om blijvend aangesloten te zijn. Zo haalt het team voor Waternet als organisatie het maximale uit digitalisering.

Aanleiding
In verband met het onverwacht vertrek van de teamleider ITSC is Waternet op zoek naar een interim teamleider om de periode tot de werving van een nieuwe interne medewerker in te vullen.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Waternet digitaliseert in hoog tempo. We bieden een veilige, digitale dienstverlening naar onze klanten (burgers en ondernemers) en passen waar nodig de bedrijfsprocessen daarop aan. Als Teamleider IT Strategie en Control geef je leiding aan een multidisciplinair team van bevlogen collega’s binnen het informatievoorziening (IV) domein.

Met jouw enthousiasme voor het vak, zorg je dat de doelen voor het domein worden gerealiseerd en met vooruitstrevende techniek, werk je aan een toekomstbestendige IV organisatie van Waternet. Je vertaalt de visie van de opdrachtgevers van Waternet, gemeente Amsterdam en waterschap Amstel Gooi en Vecht naar onze producten en dienstverlening. Hiervoor werk je samen met de IT-teams en met leveranciers om de ontwikkeling van het Waternet IV Domein te blijven versnellen en te verbeteren.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de resultaten, financiën, leveranciersbeheer en de uitvoering van het HR-beleid binnen de afdeling. Het afdelingshoofd IT is jouw leidinggevende waar je mee spart en verantwoording aan aflegt.

Je werkt mee aan het opstellen en uitvoeren van het implementatieplan voor de vorming van de nieuwe afdeling Informatievoorziening (IV) binnen Waternet. Deze reorganisatie help jij vorm te geven, waarbij je met jouw leidinggevende-,veranderkundige- en HR-kwaliteiten de medewerkers door de veranderingen heen begeleidt. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor het aspect cultuur: zakelijk en professioneel.

Verder houd je je bezig met:

 • Ontwikkelingen met raakvlakken met je aandachtsgebied in beeld te houden, je weet wat er speelt binnen het IV domein en de organisatie en anticipeert hierop.
 • Eindverantwoordelijk zijn voor het team IT Strategie en Control (ITSC) en alle initiatieven binnen het veranderportfolio van dit domein.
 • Het coachen van de medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling middels de Waternet FLOWER methodiek.
 • Leiding geven aan het team op een mensgerichte wijze, waarbij je het te realiseren resultaat niet uit het oog verliest (realisatie roadmap dan wel meerjarig investeringsplan),
 • Je bent het escalatiepunt vanuit het team en de aangewezen persoon om knelpunten bespreekbaar te maken binnen de organisatie. Hierbij maak je gebruik van je netwerk en van de afgesproken governance.

Beschrijving behoefte

 • Je hebt een WO werk- en denk niveau en 5+ jaar ervaring als leidinggevende;

Je wilt graag een voorbeeldrol vervullen in een grootschalige transformatie en cultuurverandering;

 • Je hebt een achtergrond in IT;
 • Je hebt een informele kijk op leiderschap, gedreven door

samenwerken en openheid;

 • Je hebt sterke affiniteit met technologie;
 • Je hebt een kennis van het Agile gedachtengoed, waaronder

Scrum, SAFe en de verwante visie LEAN.

 • Je hebt ervaring met het aansturen van leveranciers
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.

Wat ga je doen:

 • Je draagt allereerst zorg voor de coaching, ontwikkeling en HR- ondersteuning van de leden van je team.
 • Je geeft leiding aan je team op een mensgerichte wijze, waarbij je het te realiseren resultaat niet uit het oog verliest (realisatie roadmap dan wel meerjarig investeringsplan).
 • Je stimuleert je teamleden om vol vertrouwen en motivatie met veranderingen om te gaan, van henzelf en hun vakgebied, maar juist ook de veranderingen die zij vervolgens ondersteunen binnen de organisatie.
 • Je bent in staat om conceptueel mee te denken met de medewerkers in je team.
 • Je vertegenwoordigt de uitgangspunten van agile werken en denken, en je houdt het overzicht op alle IT- en niet-IT- ontwikkelingen die raakvlakken hebben met Digitalisering als geheel.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het domein ITSC en alle initiatieven binnen het veranderportfolio van dit domein. Je stuurt op resultaten, op financiën en je bent eindverantwoordelijk voor uitvoering van het HR-beleid binnen het domein. .
 • Je bent het escalatiepunt vanuit het domein en de aangewezen persoon om knelpunten bespreekbaar te maken binnen de organisatie.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

U dient in het cv minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met u en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

In je CV en motivatiebrief zijn in elk geval de volgende onderdelen aangetoond:

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de IT-wereld
 • Je hebt WO werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Je hebt 5+ jaar managementervaring
 • Je hebt ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van verandertrajecten
 • Je voldoet aan de gestelde competenties (zie hieronder).

Verplichte motivatiebrief.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
Ervaring met aansturen hoogopgeleide professionals (30%)
o 0 tot 1 jaar
o 1 t/m 2 jaar
o 3 tot 5 jaar
o 5+ jaar


Je bent op de hoogte van ontwikkelingen en trends in de IT wereld (20%)
Toon dit aan in je motivatiebrief.


Werkervaring binnen een organisatie die het Agile gedachtengoed hanteert, waaronder Scrum, SAFe en de verwante visie LEAN. (20%)

o 0 tot 1 jaar
o 1 t/m 2 jaar
o 3 tot 5 jaar
o 5+ jaar


Je hebt werkervaring in een politiek bestuurlijke organisatie. (20%)
o 0 tot 1 jaar
o 1 t/m 2 jaar
o 3 tot 5 jaar
o 5+ jaar


De kandidaat zou op termijn interesse hebben in een dienstverband bij Waternet. (10%)
Bijvoorbeeld na 36 maanden inhuur.


Je hebt een scherp tarief van maximaal € 75,= / € 90,=.
(30%)


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
1. verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling.
2. duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten.
3. leiderschap: Taakgericht leiding geven, je kunt een team aansturen, overtuigen en klantgericht werken.
4. innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken?
5. Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
6. Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen. In geval van calamiteiten zelfstandig handelend op te treden als coördinator scenario.
7. Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden.
Deze competenties worden getoetst en beoordeeld in het interview. De score van het interview wordt meegewogen in de beoordeling.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.