Vacature ZZP Opdracht: projectleider Stichting FRES West-Brabant – 16 uren per week – WSBD – Breda – 09 /36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: projectleider Stichting FRES West-Brabant – 16 uren per week – WSBD – Breda – 09 /36 maanden – Freelance

Voor Waterschap Brabantse Delta zoekt Mast Nederland een projectleider Stichting FRES West-Brabant. Reageren op deze vacature kan tot 06 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende

Code 9204
Datum vacature 06/01/2023

De opdrachtgever

Voor Waterschap Brabantse Delta zoekt Mast Nederland een projectleider Stichting FRES West-Brabant. Reageren op deze vacature kan tot 06 februari 2023 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Opdrachtgever:
Waterschap Brabantse Delta
Functie:
projectleider Stichting FRES West-Brabant
Standplaats
Breda
Uren per week
16 (gemiddeld)
Start
1 april 2023
Looptijd
Tot en met 31 december 2023
Opties tot verlengen:
Ja, 3 opties van 12 maanden
Maximale inhuur:
Standaard 36 maanden, afhankelijk van de Wet DBA en jouw overige werkzaamheden is de inzet langer te verlengen en eindigt de overeenkomst uiterlijk 31 december 2026.

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 110,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Buiten Gewoon Doen
Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West-Brabant. Ons gebied is divers met hoge zandgronden en laag gelegen polders, kleigronden, natuurgebieden, landbouw, grote (internationale) bedrijven en industrie, logistiek, scheepvaart, steden en dorpen. Net Nederland in het klein. Tel de historie van de watersnoodramp en een intensief dijkversterkingsprogramma daarbij op. Plus het feit dat ons werkgebied grenst aan België. Dit maakt dat wij een uniek werkgebied hebben en dat zie je terug in al onze waterschapstaken.

We staan voor onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Deze taken voeren we op een moderne en betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd.

Water maakt onlosmakelijk deel uit van onze leefomgeving. Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. Om de toekomst bij te houden pakken wij grote uitdagingen aan. Hoe doen we dat? Buiten gewoon. Bij waterschap Brabantse Delta werken mensen met hart voor de omgeving. Mensen die BUITEN werken. Mensen die BUITENGEWONE dingen doen. Mensen die GEWOON doen. Mensen die DOEN!

Missie
Waterschap Brabantse Delta is dé waterpartner voor inwoners, bedrijven, natuur en milieu in Midden- en West-Brabant. Wij zorgen integraal voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming.

Visie
“Waarde toevoegen aan de omgeving. Buiten Gewoon Doen!”, waarbij we waterschapstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uitvoeren, samen werken, duurzaam zijn, digitaal doen en onszelf veerkrachtig organiseren.
Het Waterschap hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.


Uitvoering
De plaats van uitvoering van de opdracht is hoofdkantoor waterschap Brabantse Delta in Breda.


Kandidaatomschrijving – Functietaken

RES WEST BRABANT
De RES West-Brabant hecht grote waarde aan participatie van inwoners bij de duurzame energieprojecten die gerealiseerd moeten worden.

Om lokale initiatieven te ondersteunen wordt de Stichting FRES opgericht, als vervolg op de stichtingen Zonnebank Breda en Support ONS2050. De doelstelling van FRES is om, door inzet van kennis, kracht en kapitaal de lokale initiatieven te ondersteunen bij het professioneel ontwikkelen van projecten. Belangrijk hulpmiddel daarbij is het fonds waarin de gemeenten uit West-Brabant en voornoemde stichtingen middelen inbrengen. Deze worden gebruikt om lokale initiatieven een lening te verstrekken om professionele capaciteit in te kunnen huren. De lening wordt terugbetaald op het moment van realisatie. Op die manier wordt het fonds revolverend. De professionals worden ingezet om de ontwikkeling van projecten die door de lokale coöperaties worden opgezet, dan wel waar de lokale coöperaties bij betrokken zijn tot realisatie te brengen. Met als uiteindelijk doel om ten minste 50% lokaal eigendom te kunnen realiseren bij duurzame energieprojecten.

FRES bestaat uit een stichtingsbestuur met een raad van toezicht. Voor de daadwerkelijk operatie wordt een projectleider gezocht, die verantwoordelijk wordt voor het vinden, aanjagen, begeleiden en financieren van de lokale initiatieven. De projectleider bereidt voor en adviseert het bestuur over projectvoorstellen. De projectleider werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Draagt bij aan de verdere professionalisering van de lokale energie-initiatieven door de FRES middelen creatief en breed in te zetten.

Doelstelling:
WSBD hecht waarde aan een projectleider met relevante ervaring en een groot netwerk, met goede basiskennis over actuele ontwikkelingen in de energietransitie. De projectleider inspireert, enthousiasmeert en brengt partijen bij elkaar. Hij weet project- ideeën snel om te zetten naar projectvoorstellen. Je bent op korte termijn inzetbaar en hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring. Kennis van en ervaring met juridische en financiële aspecten is een pré. Is het boegbeeld van de stichting FRES.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

De ideale projectleider:
Heeft ervaring met het samenwerken met gemeenten en andere publieke organisaties.

 • Heeft ervaring met projectmatig werken.
 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in geschrift.
 • Kan mensen meenemen in de visie en werkwijze van FRES en deze te vertalen naar de concrete doelen en werkwijze van het lokale initiatief.
 • Kan slagvaardig opereren en tegelijkertijd het draagvlak van de stakeholders behouden.
 • Heeft zicht op de ontwikkelingen van de energiemarkt en hoe duurzame projecten hierin hun rol hebben.

HBO of HBO+ werk- en denkniveau;

 • Heeft ervaring met het werken binnen de energietransitie, als vrijwilliger dan wel als betaalde kracht
 • Indien de kandidaat specifieke ervaring heeft met en de afwegingen en keuzes rond de opgave elektriciteit en netwerkinfrastructuur kan maken, is dit een pré;
 • Kennis en ervaring met lokaal- en regionaal energiebeleid;
 • Kennis en ervaring met energie-coöperaties en/of andere maatschappelijke initiatieven die actief betrokken zijn bij de energietransitie, dit is een pré.
 • Minimaal drie jaar relevante werkervaring.
 • Het is een pré indien de kandidaat minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft.

Let op: WSBD heeft voor deze procedure het indienen van een motivatiebrief verplicht gesteld. Zonder motivatiebrief en referenties heeft het geen zin om te reageren.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

De kandidaten waarvan het CV minimaal als voldoende is beoordeeld, komen in beginsel in aanmerking voor een uitnodiging voor een gesprek (maximaal 60 minuten). Dit is een zelfstandig beoordelingscriterium waarbij er werk-/opdrachtinhoudelijke aspecten (affiniteit met techniek, kennis van methodieken, ervaring met (energie)projecten e.d.) worden besproken.

Tijdens het gesprek worden de volgende competenties beoordeeld:

 • resultaat- en oplossingsgericht;
 • verbindingsgericht;
 • in staat goed te kunnen schakelen met experts van diverse betrokken organisaties alsmede met de ambtenaren van betrokken gemeenten, waterschappen en provincie;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit, effectief kunnen werken in politiek-bestuurlijke context op verschillende schaalniveaus;
 • commutatief.

De gesprekken vinden plaats in Breda, locatie Bouvigne.

tip: Neem de gevraagde competenties mee in je CV/motivatiebrief)

In jouw (verplichte) motivatiebrief ga je in op de eisen, wensen en competenties en ga je in op hoe jij invulling gaat geven aan de doelstelling: WSBD hecht waarde aan een projectleider met relevante ervaring en een groot netwerk, met goede basiskennis over actuele ontwikkelingen in de energietransitie. De projectleider inspireert, enthousiasmeert en brengt partijen bij elkaar. Hij weet project- ideeën snel om te zetten naar projectvoorstellen. Je bent op korte termijn inzetbaar en hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring. Kennis van en ervaring met juridische en financiële aspecten is een pré. Is het boegbeeld van de stichting FRES.


Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.