Vacature ZZP Opdracht: Senior Business Informatie Analist – Dijken – 24 / 32 uren per week – Waternet Amsterdam – 12 / 36 maanden – ZZP

ZZP Opdracht: Senior Business Informatie Analist – Dijken – 24 / 32 uren per week – Waternet Amsterdam – 12 / 36 maanden – ZZP

Voor stichting Waternet Amsterdam zoekt Mast Nederland een Senior Business Informatie Analist – Dijken. Reageren op deze vacature kan tot 07 december 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9055
Datum vacature 24/11/2022

De opdrachtgever

Voor stichting Waternet Amsterdam zoekt Mast Nederland een Senior Business Informatie Analist – Dijken. Reageren op deze vacature kan tot 07 december 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie:
Senior Business Informatie Analist – Dijken
Uren per week:
24 / 32 uur
Aantal medewerkers:
1 FTE
Startdatum
Zo spoedig mogelijk na gunning
Looptijd opdracht:
12 maanden / tot 31-12-2023
Optie tot verlengen:
Ja, meerdere.
Werklocatie:
Hoofdkantoor Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam en thuis / hybride.

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 107,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Over Waternet:
Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. We leveren drinkwater in Amsterdam en omgeving. En in het gebied van Waterschap Amstel Gooi en Vecht werken we aan sterke dijken en schoon water. Daarvoor betaalt u waterschapsbelasting.

Wat doen wij voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam?
Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. We zijn het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Zo besparen we kosten en kunnen we werkzaamheden beter regelen.

Wat doen we voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht?
Gaan we een dijk in uw buurt verhogen? Het waterschap neemt het besluit. Waternet neemt het werk over als de eerste schop in de grond gaat. We voeren dus uit waar het waterschap over gaat.
We maken rioolwater schoon. En brengen het terug in de natuur.
We zorgen voor sterke dijken.
We zorgen dat het water in polders en in de natuur op de juiste hoogte staat. En dat het goed kan doorstromen.

Wat doen we voor de gemeente Amsterdam?
Voor de gemeente Amsterdam voeren we de volgende taken uit:
We maken schoon drinkwater en onderhouden de leidingen.
We verwerken het water dat in het riool komt en onderhouden het rioolstelsel.
We meten de grondwaterstanden.
We houden de grachten schoon.
We onderhouden en bedienen veel bruggen en sluizen in Amsterdam.

Wereld Waternet
Waternet werkt wereldwijd aan water en riolering. Dat doen we via Wereld Waternet. Wij delen onze kennis en ervaring met buitenlandse overheden en waterorganisaties. Maar we verzamelen ook zelf kennis. Denk hierbij aan alle onderdelen van de waterkringloop:
het leveren van veilig drinkwater
het afvoeren, zuiveren en vervoeren van afvalwater
het schoonhouden van oppervlaktewater
het land beschermen tegen overstroming

Team / afdeling
Het Asset Informatiemanagement team is in oprichting. In het team van ongeveer 20 medewerkers zijn 4 clusters gedefinieerd. Datastrategie en informatie management; Data analyse center, AIM Business support en een AIM Programmabureau.

Alle clusters binnen AIM werken binnen de context van onze data principes: te weten
1. Data is waardevol;
2. Data is toegankelijk, begrijpelijk en authentiek;
3. Databeheer, -verwerking en uitwisseling zijn ‘in control’.

Het AIM-team werkt nauw samen met het OTL scrum team, en de digitaliseringsteams bij IV/IT.
In 3-wekelijkse sprints pakken wij iteratief informatievraagstukken op, waarbij een intensieve samenwerking onderling, maar ook met de AM- business de basis vormt. Gezien het toenemende inzicht in het belang van correct, eenduidig en consistent databeheer voor het waar maken van de gekozen strategie, komt er steeds meer vraag naar het realiseren van het data eigenaarschap bij het Asset informatie Management proces voor het borgen en beheren, ontwikkelen innoveren van de gestructureerde Data in het Asset Informatie Platform.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Voor het goed kunnen uitvoeren van de assetmanagementprocessen is het cruciaal dat de benodigde data- & informatie(-vereisten) hiervoor eenduidig, consistent, volledig, nauwkeurig worden vastgelegd. Voor deze informatieanalyses en vastlegging is de sr. Business informatie analist in de lead.

Voor het Asset Informatie Management team zoeken wij een sr. business informatieanalist die ons kan ondersteunen bij het uitvoeren van informatieanalyses voor specifiek Waterkeringen; dijken.

Als sr. Business informatieanalist inventariseer je per rol en per processtap welke informatie, documentatie of functionaliteit wordt gebruikt en wat er nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden rondom dijken en deze op een uniforme wijze beschijft en vastlegd in de processen. Dit doe je vanuit het team Asset informatiemanagement onder regie van de assetmanger gegevensbeheer vanuit het programmateam WaterInfrastructuur en in samenwerking met digitaliseringsteams.

De geïnventariseerde informatiebehoefte bespreek je met de Data- Analetics voor een bron analyses en Assetmanagers en na akkoord bespreek je de informatiebehoefte met Assetmodelleurs en dataengineers die vervolgens de door jouw geïnventariseerde informatiebehoefte gaan verwerken in het Waternet informatie model (W-OTL). Ook stel je het werkpakket voor digitalisering op zodat naast de informatie ook de functionaliteit voor de beschikbaarheid van de gegevens gerealiseerd kan worden.

Naast je werkzaamheden als sr. Business informatieanalist dagen we je ook uit om innovatief te zijn ten opzichte van je eigen werk. We zijn een afdeling in opbouw en werken graag elke dag een stukje beter. En dus ook in relatie tot ons eigen werk.

Je werkzaamheden vinden plaats in een multidisciplinair team waar naast business informatieanalisten een asset informatiemanager, datamanagers, dataengineers, data-analisten en asset-modelleurs aanwezig zijn. Bij de teamvorming streven we ernaar om veel aan kennisoverdracht te werken.

Dit ga je doen:
− Ophalen en verfijnen van de informatiebehoefte voor Dijken in relatie tot tot de assetmanagementprocessen onder regie van de databeheerder Dijken
− Samen met de teams de informatiebehoefte vertalen in een logische (definitie)structuur en datavereisten voor opname in de data-bronnen/applicaties en W-OTL.
− Samen met de stakeholders deze informatie behoefte en Datavereisten en structuur controleren en vaststellen
− Meedenken met het opstellen van de features en stories tbv van de dienstverlening van het Asset Informatie Management proces
− De samengestelde data-vereisten vergelijken met de verschillende nationale en internationale ontwikkelingen (DAMO, IMKL, Inspire, Aquo en IMWA) en onze eigenOTLstructuurregels
− De bestaande informatie/bibliotheek aanpassen ofuitbreiden met definities, objecten en datavereisten/kenmerken en de relaties er tussen(W-OTL)

Mee ontwikkelen aan de Asset informatie Management strategie en organisatie.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

U dient in het cv minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met u en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

Je bent in het bezit van voldoende werkervaring en aantoonbare praktijk kennis op tenminste HBO niveau.

In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met uitvoeren van Business informatie analyses bij voorkeur binnen de Waterschappen (opdracht gevend op opdracht nemend)

In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar met het werken van geo applicaties (Bijvoorbeeld ArcGIS )

  • In de afgelopen 5 jaar heb je minimaal 1 jaar ervaring met automatisering van data-analyses
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Verplichte motivatiebrief.

U voldoet aan de gestelde competenties (zie onderdeel Wensen voor toelichting).

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
Je hebt aantoonbare kennis van de geldende datastandaarden binnen de waterschappen (DAMO, IMKL, Inspire Aquo, IMWA) <70%>

Je hebt kennis van de inrichting en werking van databases voor GIS <10%>

Je hebt kennis van analyse tooling en weet deze toe te passen voor het creëren van inzicht <10%>

Je hebt kennis van het werken met een OTL <10%>

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
1. verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling.
2. duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten.
3. innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken?
4. Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
5. Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen. In geval van calamiteiten zelfstandig handelend op te treden als coördinator scenario.
6. Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.