Vacature ZZP Opdracht: Teammanager (IPM) Projecten – 36 uren per week – stichting Waternet Amsterdam – 06 / 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Teammanager (IPM) Projecten – 36 uren per week – stichting Waternet Amsterdam – 06 / 36 maanden – Freelance

Voor stichting Waternet Amsterdam zoekt Mast Nederland een Teammanager (IPM) Projecten. Reageren op deze vacature kan tot 05 december 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie:
Teammanager

Code 9054
Datum vacature 24/11/2022

De opdrachtgever

Voor stichting Waternet Amsterdam zoekt Mast Nederland een Teammanager (IPM) Projecten. Reageren op deze vacature kan tot 05 december 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie:
Teammanager (IPM) Projecten Waternet
Uren per week:
36 uur
Aantal medewerkers:
1 FTE
Startdatum
Zo spoedig mogelijk na gunning
Looptijd opdracht:
06 maanden
Optie tot verlengen:
Ja, meerdere.
Werklocatie:
Hoofdkantoor Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam en thuis / hybride.

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 107,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Over Waternet:
Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. We leveren drinkwater in Amsterdam en omgeving. En in het gebied van Waterschap Amstel Gooi en Vecht werken we aan sterke dijken en schoon water. Daarvoor betaalt u waterschapsbelasting.

Wat doen wij voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam?
Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. We zijn het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Zo besparen we kosten en kunnen we werkzaamheden beter regelen.

Wat doen we voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht?
Gaan we een dijk in uw buurt verhogen? Het waterschap neemt het besluit. Waternet neemt het werk over als de eerste schop in de grond gaat. We voeren dus uit waar het waterschap over gaat.
We maken rioolwater schoon. En brengen het terug in de natuur.
We zorgen voor sterke dijken.
We zorgen dat het water in polders en in de natuur op de juiste hoogte staat. En dat het goed kan doorstromen.

Wat doen we voor de gemeente Amsterdam?
Voor de gemeente Amsterdam voeren we de volgende taken uit:
We maken schoon drinkwater en onderhouden de leidingen.
We verwerken het water dat in het riool komt en onderhouden het rioolstelsel.
We meten de grondwaterstanden.
We houden de grachten schoon.
We onderhouden en bedienen veel bruggen en sluizen in Amsterdam.

Wereld Waternet
Waternet werkt wereldwijd aan water en riolering. Dat doen we via Wereld Waternet. Wij delen onze kennis en ervaring met buitenlandse overheden en waterorganisaties. Maar we verzamelen ook zelf kennis. Denk hierbij aan alle onderdelen van de waterkringloop:
het leveren van veilig drinkwater
het afvoeren, zuiveren en vervoeren van afvalwater
het schoonhouden van oppervlaktewater
het land beschermen tegen overstroming

Team / afdeling
Het MT van de afdeling Projecten bestaat uit 5 teamleiders en een afdelingshoofd, die elkaar regelmatig treffen in een afdelingsoverleg. Daarin bespreekt het MT de richting van de ontwikkelingen en de uitvoering van de strategie. De teammanager stelt het belang van de afdeling of organisatie boven het belang van het eigen team. Ook zijn de afdelingsbrede kennisgebieden verdeeld binnen het MT en worden met de collega teamleider afspraken gemaakt over de taakverdeling. Inhoudelijke kennis van het IPM gedachtegoed is noodzakelijk. De organisatie is sterk in verandering en de genoemde samenwerking geeft hierin de gewenste flexibiliteit.

De afdeling Projecten is volop bezig met het realiseren van projecten in de waterwereld. Denk aan innovatieve projecten zoals op het gebied van energietransitie en circulaire economie, de bouw en renovatie van waterzuiveringsinstallaties, drinkwaterproductielocaties, gemalen, pompstations, dijkverbetering- en waterinrichtingsplannen in het verzorgingsgebied van Waternet.

Binnen Waternet zijn wij voor de afdeling Projecten op zoek naar een teammanager die ervaring heeft met Integraal Projectmanagement (IPM).

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De teammanager is samen met Management Team (MT) verantwoordelijk om op een organische wijze de teams bij de afdeling Projecten te structureren en positioneren voor het verder inrichten en implementeren van IPM (Integraal Project Management). De teammanager stuurt hiërarchisch een team (projectondersteuning, civiele techniek, werktuigbouwkunde of elektrotechniek) aan, maar in de ontwikkeling naar IPM ook een niet-hiërarchisch team zoals technisch management en/ of contractmanagement. Dit betekent dat je een hecht team vormt met je collega MT leden die de teams van de ander IPM rolhouders projectmanagers, technisch managers, omgevingsmanagers, contractmanagers en/of managers projectbeheersing aansturen.

In het MT luisteren we goed naar elkaar, staan open voor andermans adviezen en kiezen een logische lijn die recht doet aan de opgave waarvoor we staan.

De veranderopgave raakt een aantal facetten:
1. – Organisatorisch: IPM moet verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd, inclusief overlegstructuren, samenwerkingsverbanden en werkwijzen;

2. – Vakinhoudelijk: er moet aandacht worden besteed aan het verder richting geven en vakmatig ontwikkelen van de verschillende expertisegebieden binnen IPM, alsook in de gehele IPM kolom binnen Waternet;

3. – HR: focus aanbrengen op persoonlijke en vakmatige ontwikkeling, op persoonlijke aandacht en op de inzet van de juiste mens op de juiste klus/project/vraagstuk. Dit betekent een hoeveelheid aan verschillende activiteiten, denk o.a. aan het ontwikkelen van rollen.
De aangeboden kandidaat is een zelfstarter die na een korte inwerkperiode aan de slag kan.

De aangeboden kandidaat is een positief ingesteld manager die de belangen van de medewerker afstemt op de belangen van de organisatie en vice versa. Gezien de aard van de opdracht zijn wij op zoek naar een verandermanager met, zowel ervaring met IPM als met HR-lijnsturing van professionals. De aangeboden kandidaat is in staat om ontwikkelingen van het team en de afdeling te stimuleren.

De aangeboden kandidaat kan goed verbinding leggen met andere afdelingen binnen de organisatie, waarbij je de afdeling overstijgende organisatiedoelen helder voor ogen houdt. De aangeboden kandidaat is motiverend voor het team en fungeert als goed voorbeeld. De aangeboden kandidaat geeft een duidelijke koers aan en het team weet welke ontwikkeling van ze wordt verwacht. Zij nemen daar hun eigen leiderschap in.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die na één jaar bij Waternet in dienst komt, indien je dit niet wenst, is 24 maanden ZZP ook mogelijk. Geef je voorkeur aan bij je reactie.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

U dient in het cv minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met u en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het leidinggeven aan technische teams als HR manager of resultaatmanager.

Minimaal WO- werk- en denkniveau + een HBO opleiding afgerond, bij voorkeur een opleiding in een technische richting.

Ervaring met werken voor een overheid en/of semi overheidsinstantie.

Ruime kennis en aantoonbare ervaring met organisch veranderen en positioneringsvraagstukken. Hiervoor graag minimaal twee casussen aangeleverd.

Verplichte motivatiebrief.

U voldoet aan de gestelde competenties (zie onderdeel Wensen voor toelichting).

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
De aangeboden kandidaat is ervan op de hoogte dat de kandidaat na een jaar kan worden overgenomen door Waternet en is hier ook toe bereid (20%). Benoem dit in de motivatiebrief, ook als je wens is om door te gaan als ZZper bij een verlenging (0%).

10 jaar management ervaring in of namens (mag ook als inhuurkracht) een ambtelijke, politiek gedreven organisatie zoals een waterschap, een gemeente, de rijksoverheid of een provinciale overheid. (20%)

De kandidaat heeft ervaring met assetmanagement, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, procesautomatisering, civiele techniek en/ of bouwkunde. (20%)

In bezit van VCA VOL (20%)

In bezit van relevante projectmanagement trainingen/ opleidingen zoals IPMA C/B, PMI PMP of gelijkwaardig. (20%)

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
1. Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren in alle lagen van de organisatie.
2. Duidelijk communiceren: goed je eigen mening kunnen onderbouwen met heldere argumenten. Ideeën en informatie in heldere en correcte taal schriftelijk en/of mondeling uitdrukken, zodat de essentie bij anderen overkomt.
3. Leiderschap: Taakgericht leiding geven, je kunt een team aansturen, overtuigen en klantgericht werken.
4. Resultaatgericht: handelingen richten op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde resultaten. Heeft helder beeld van wederzijdse verwachtingen en doelstellingen en vertaald deze naar duidelijke concrete acties.
5. Efficiënt en doelgericht werken: volgens een gestructureerd plan werken, het werk overzien, prioriteiten stellen deze kunnen bijstellen zonder het doel uit het oog te verliezen.
6. Analytisch vermogen; onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, voor de hand liggende verbanden zien. Legt verbanden tussen gegevens, onderscheidt geconstateerde feiten, mogelijke oorzaken en mogelijke gevolgen, zoekt de factoren die een rol spelen en zet deze op een rij.
7. Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen.
8. Sensitiviteit (bestuurlijk en organisatie): doorzien van complexe situaties en makkelijk je weg vinden in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Deze competenties worden getoetst en beoordeeld in het interview. De score van het interview wordt meegewogen in de beoordeling.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.