Vacature ZZP Opdracht: Change manager Verkeer en Openbare Ruimte- 32 / 36 uren per week – gemeente Amsterdam – 12 / 36 maanden – WO

ZZP Opdracht: Change manager Verkeer en Openbare Ruimte- 32 / 36 uren per week – gemeente Amsterdam – 12 / 36 maanden – WO

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Mast Nederland een Change manager (Verkeer en Openbare Ruimte). Reageren op deze vacature kan tot zondag 04 december 2022 om 15:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende

Code 9049
Datum vacature 24/11/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Mast Nederland een Change manager (Verkeer en Openbare Ruimte). Reageren op deze vacature kan tot zondag 04 december 2022 om 15:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functie: Change manager Verkeer en Openbare Ruimte
Klant: gemeente Amsterdam

  • Startdatum: zo snel mogelijk
  • Einddatum: na 12 maanden
  • Aantal uren gemiddeld per week: 32 / 36 uren per week

Optie tot verlengen: maximaal 36 maanden
Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 82,50 – € 107,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Bij de afdeling Kennis en Kaders werken ongeveer 100 medewerkers. Het is de plek in de keten met kennis over Verkeer & Openbare Ruimte in Amsterdam en voert het gesprek daarover in en met de stad en in de regio. Kennis en Kaders is verbinder en belangenafweger voor het bestuur. Kennis en Kaders initieert projecten en hakt knopen door tussen beleid en uitvoering. Kennis en Kaders doet dit op verschillende schaalniveaus bij (complexe) vraagstukken op strategisch en tactisch niveau.
Kennis en Kaders levert voor Amsterdam afgewogen en integrale beleidskaders en praktisch toepasbare adviezen op het gebied van verkeer en openbare ruimte aan het bestuur, gebieden en projecten op basis van objectieve kennis en onze gezamenlijke visie voor de toekomst.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Opdrachtomschrijving
De afdeling Kennis en Kaders staat voor de opgave om de processen binnen de afdeling rond beleid, beleidsrealisatie en onderzoek mee te nemen in de integrale en opgavegerichte aanpak en de bredere doorontwikkeling van de organisatie. We zien dat meer samenwerking (binnen en buiten V&OR), en tegelijk snelle resultaten met minder middelen worden gevraagd. En dat alles in een steeds complexere omgeving. De ambitie is dat de afdeling K&K binnen Verkeer en Openbare Ruimte met de nieuwe opzet wendbaarder is, en beter in staat is om opgavegericht te werken. Hiermee kan de afdeling efficiënter en effectiever inspelen op maatschappelijk opgaven uit het werkveld. Het streven is om te komen tot meer integrale samenwerking en een gecombineerde aanpak tussen afdelingen binnen V&OR en samenwerking met partners binnen de gemeente en daarbuiten

De verandermanager stuurt het verandertraject aan, gericht op de inbreng van beleid(sadvisering) in de V&OR-brede organisatieontwikkeling. Is verantwoordelijk voor (deel)producten als het plan van aanpak, en voortgang en eindrapportages.
Inspireert de medewerkers van K&K om actief bij te dragen aan de doorontwikkeling.

Op te leveren resultaten
Meer integrale samenwerking en een gecombineerde aanpak tussen afdelingen binnen V&OR en samenwerking met partners binnen de gemeente en daarbuiten. Koers bepaald en anderen in positie gebracht, en zo de afdeling in de juiste richting te bewogen.
Toegenomen integrale samenwerking kan zichtbaar zijn door opgaven die beter ‘ in control’ zijn, tot meer comfort bij het bestuur leiden, beter bijdragen aan maatschappelijke effecten, efficiënter en effectiever worden uitgevoerd.

Plan van aanpak ( oplevering Q1)
Rapportage van de voortgang ( oplevering Q 2 en Q 3)
Eindrapportages. ( oplevering Q4 )
Omdat deze expertise niet gemakkelijk te werven is, is de verwachting dat deze positie alleen in te vullen is via detachering en ZZP-ers.

Afstemming
De verandermanager zorgt gedurende het traject voor regelmatige afstemming met de directeur, het MT en de transitiemanager van de directie Verkeer & Openbare Ruimte

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.


Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.


U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat. Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.


Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Let op antwoordmogelijkheden:
Ja, kandidaat heeft geen ambtelijke aanstelling gehad in de afgelopen 2 jaar bij de gemeente Amsterdam.
Nee (KO), kandidaat heeft wel een ambtelijke aanstelling gehad in de afgelopen 2 jaar bij de gemeente Amsterdam (KO).


U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.


KO: De gemeente Amsterdam ontvangt graag een motivatiebrief ( maximaal 1 A4) waarin duidelijk tot uitdrukking komt waarom jij als kandidaat over de juiste kwaliteiten voor deze specifieke functie beschikt. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.


KO Opleiding / Werk en denk niveau:
Je beschikt over minimaal over een wo werk- en denkniveau.

Dit dient duidelijk, geel gemarkeerd te blijken uit het cv.


KO: Werkervaring: Je hebt aantoonbare ervaring met veranderopdrachten binnen overheidsorganisaties die vanuit het hart van de organisatie/vanuit de staande organisatie worden geleid.

Dit dient duidelijk geel gemarkeerd te blijken uit het cv.


KO: Werkervaring: Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van een organisatorische veranderopdracht bij zeer uiteenlopende opdrachtgevers.

Dit dient duidelijk geel gemarkeerd te blijken uit het cv.


KO: Werkervaring: Je hebt ruime ervaring met complexe cultuurveranderingstrajecten met structuur- en strategieveranderingen.

Dit dient duidelijk geel gemarkeerd te blijken uit het cv.


Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
50%
Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met proces-, project- en interim-management.

Dit dient duidelijk geel gemarkeerd te blijken uit het cv.


50%
Wens: Je hebt bij voorkeur ruime aantoonbare ervaring met het geven van trainingen, gedragsverandering en het coachen van professionals op vakbekwaamheid.

Dit dient duidelijk geel gemarkeerd te blijken uit het cv.


NB: De “geel-arceer-wens” komt vanuit P&O van de gemeente Amsterdam. Mocht je hier moeite mee hebben qua techniek, laat het ons weten, wij doen het graag voor je.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.