Vacature ZZP Opdracht: Senior Stedenbouwkundige – 24 / 36 uren per week – gemeente Land van Cuijk – 12 / 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Senior Stedenbouwkundige – 24 / 36 uren per week – gemeente Land van Cuijk – 12 / 36 maanden – Freelance

Voor de gemeente Land van Cuijk zoekt Mast Nederland een Senior Stedenbouwkundige. Reageren op deze vacature kan tot 05 december 2022 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-1-2023 t/m 30-6-2023 |

Code 9045
Datum vacature 23/11/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Land van Cuijk zoekt Mast Nederland een Senior Stedenbouwkundige. Reageren op deze vacature kan tot 05 december 2022 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-1-2023 t/m 30-6-2023 | Optie verlenging: 3 x 3 maanden | Standplaats: Cuijk | Freelance / Interim / ZZP | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 44 per week | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 92,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. | Maximale inhuur: 36 maanden

Functiebeschrijving

Het Land van Cuijk ligt in een groene omgeving waar het uitgestrekte landschap, het water en de rijke historie hand in hand gaan met een actief verenigingsleven, ondernemerschap, innovatie en techniek. De gemeente is in oppervlakte de grootste van Brabant, maar in onze dienstverlening staan we dichtbij inwoners. De 90.000 inwoners in 33 kernen voelen zich hier thuis. Voor hen zijn wij iedere dag in touw.

We zijn een organisatie die volop in ontwikkeling is. We bouwen voor én met de inwoners van het Land van Cuijk. Het resultaat ervan zie je direct terug in de samenleving. In het Land van Cuijk gaat jouw inzet echt iets betekenen voor jezelf, je collega’s en de samenleving.

Opdrachtomschrijving

We zoeken, in verband met extra werkzaamheden binnen het team RO, een stedenbouwkundige totaal 44 uur (parttime invulling mogelijk).

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Als stedenbouwkundige (senior) houd je je bezig met:
het adviseren bij en ontwikkelen van stedebouwkundige visies, scenario’s, strategieën en oplossingsrichtingen voor complexe vraagstukken op het gebied van stedenbouw.
het organiseren, het opstellen en begeleiden van stedenbouwkundige en landschappelijke studies, beeldkwaliteitsplannen, het opstellen van kaders voor (inrichtings)plannen.
het verrichten van verkennend werk ten behoeve van planvorming door middel van schetsen en berekeningen.
het geven van toelichting en het presenteren en verdedigen van plannen.
het adviseren ten aanzien van ruimtelijke projecten, omgevingsaanvragen, beleidsnota’s, beeldkwaliteit- en bestemmingsplannen.

Kandidaatomschrijving
Je werkt graag gebiedsgericht en integraal aan ruimtelijke opgaven, waarbij je de ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken goed analyseert.
Je werkt zelfstandig met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
Je presenteert enthousiast je plannen aan collega’s, bestuur en bewoner/belanghebbenden.
Je hebt affiniteit met landschapsinrichting/landschapsarchitectuur.
Je beheerst diverse teken- en grafische pakketten zoals AutocadMAP, SketchUp, Photoshop, InDesign en Illustrator.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

1. Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.
2. Opleidingsniveau: Een afgeronde opleiding binnen het vakgebied van stedenbouw op minimaal HBO-niveau.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Weging prijsdeel: 20 %


Vergelijkbare trajecten
Heeft de afgelopen 3 jaar minimaal 10 vergelijkbare trajecten uitgevoerd.
Weging: 15 %


Advisering op gebeid van ruimtelijke ordening
Heeft in zijn/haar loopbaan een functie verricht op het gebeid van advisering op het vlak van ruimtelijke ordening.
Weging: 15 %


Resultaat en meetbaar maken
Heeft ervaring met het resultaat van het traject en kan dit meetbaar maken.
Weging: 15 %


Grondgebied gemeente
Heeft kennis en ervaring van het grond gebied van de gemeente Land van Cuijk.
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Passend binnen organisatie en team.
Weging: 20 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.