Vacature ZZP Opdracht: Senior UX Designer DSO – 32 / 40 uren per week – Kadaster – 12 / 36 maanden – Apeldoorn – 2023 – Freelance

ZZP Opdracht: Senior UX Designer DSO – 32 / 40 uren per week – Kadaster – 12 / 36 maanden – Apeldoorn – 2023 – Freelance

Voor het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Senior UX Designer DSO. Reageren op deze vacature kan tot 06 december 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Senior UX

Code 9043
Datum vacature 22/11/2022

De opdrachtgever

Voor het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Senior UX Designer DSO. Reageren op deze vacature kan tot 06 december 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Senior UX Designer DSO
Standplaats
Apeldoorn
Startdatum
02-01-2023
Einddatum
30-06-2023
Optie tot verlenging
2 x 3 maanden
Uren per week
32-40
Maximale inhuur
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 90,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Wij zoeken meerdere ZZP collega’s voor het Kadaster. Het Kadaster heeft een aantal specifieke eisen en wensen die gesteld worden aan kandidaten die aangeboden worden in deze procedure. Zorg dus, dat als je voldoet, dit goed terug te vinden is in je CV en (verplichte) motivatiebrief. Neem bij vragen gerust contact met ons op, dan kunnen we je wellicht ondersteunen hierin.

Functiebeschrijving

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Viewer Documenten op Kaartis op zoek naar een Senior UX Designer.

Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving.

De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal.

De Viewer Documenten op de Kaart is de GEO-viewer van het DSO Omgevingsloket met professionele gebruikers en juristen als doelgroep. De viewer maakt het mogelijk om op te zoeken welke documenten gelden op een bepaalde locatie. Deze documenten zijn te bekijken in samenhang met documenten die in voorbereiding zijn en documenten die in de nabije toekomst gaan gelden. Ook is het mogelijk om documenten te bekijken die in het verleden geldig waren.

Opdrachtomschrijving
Als Senior UX Designer werk je in een professioneel, ervaren en gedreven

Agile/Scrum-omgeving. Je wordt ingezet binnen het team Viewer Documenten op de Kaart en je draagt ook bij aan de Stelselcatalogus DSO. Je krijgt als opdracht ontwerpen te maken die voldoen aan de WCAG richtlijn. Je inventariseert en analyseert de wensen van gebruikers, onderzoekt de behoeften van de doelgroep en je werkt concepten uit in wireframes en klikbare prototypes. Waar nodig ga je in gesprek met stakeholders en eindgebruikers.

Daarnaast maak je als UX designer deel uit van een virtueel UX team waarvan de leden van het team werken voor verschillende organisaties als Rijkswaterstaat en Kadaster. Het team bestaat momenteel uit 5 UX ontwerpers, 1 adviseur digitale toegankelijkheid, 1 content designer, 1 UX researcher, 3 front-end ontwikkelaars en 1 UX lead.

Ons doel is om nieuwe, gebruiksvriendelijke, toegankelijke en aantrekkelijke front-ends te ontwikkelen, die WCAG proof zijn en vervolgens door ontwikkelaars gebouwd kunnen worden. Je put uit ons bestaande Design System en draagt daaraan bij waar nodig. Ook bij het ontwikkelproces ben je nauw betrokken.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

Agile/Scrum, SAFe;
Userflows, user story mapping, persona’s;
Stakeholder interviews en workshops;
Wireframes en prototyping;
UI design;
Usability testen;
GitHub;
Jira;
Miro.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

UX ontwerpen maken voor diverse DSO toepassingen volgens WCAG 2.1 richtlijnen;
User stories maken en input leveren aan front-end ontwikkelaars;
Naast details ook de hoofdlijnen zien en waar nodig afstemming opzoeken met andere teams;
Presenteren van ontwerpen en afstemmen met stakeholders;
Gebruikersonderzoeken initiëren, begeleiden en uitvoeren;
Binnen virtueel UX team samenwerken aan UX strategie.

Taken

Deelnemen aan sessies waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing;
Bijdragen leveren aan Design Systeem (DSO-Toolkit);
Actief deelnemen aan Scrum, Agile en SAFe events;
Input leveren aan front-end ontwikkelaars.

Functie-eisen

Wij zoeken meerdere collega’s voor het Kadaster. Het Kadaster heeft een aantal specifieke eisen en wensen die gesteld worden aan kandidaten die aangeboden worden in deze procedure.

Algemeen
CV: Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal het Kadaster je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn.

De aanvragen bij het Kadaster betreffen functies voor ervaren medewerkers. Het zijn geen starters functies.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 02-01-2023 of zo spoedig mogelijk tot en met 30-06-2023 voor 32-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2x 3 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.

Specifieke vorm eisen aan de aanmelding voor het Kadaster
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit CV dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv niet in de Nederlandse taal is opgesteld of uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

Verplichte Nederlandstalige motivatiebrief. Ga in op boven en onderstaande.

Toelichting op specifieke vorm eisen aan de aanmelding
Bovenstaande is een harde eis. Indien u reageert met een niet-Nederlandstalig CV en / of niet-Nederlandstalige motivatiebrief (of geen motivatiebrief mee stuurt), wordt u door het Kadaster uitgesloten van de procedure. U ontvangt hierover GEEN bericht.

Het Kadaster verlangt vervolgens een persoonlijke beantwoording op onderstaande eisen. U kunt hiervoor onderstaande tekst kopieëren, in een Word of Pages document plakken en de antwoorden onder de eisen schrijven. Zonder deze antwoorden wordt u door het Kadaster uitgesloten van de procedure. U ontvangt hierover GEEN bericht.

Op verzoek van het Kadaster te beantwoorden eisen (verwijzen naar het CV wordt door het Kadaster als onvoldoende beoordeeld):
Een afgeronde HBO- of universitaire opleiding. Bij voorkeur op het gebied van Interaction Design, Industrieel Ontwerpen, Human Technology Interaction of User Experience Design.
Minimaal 8 jaar recente ervaring met UX Design.
Minimaal 8 jaar ervaring met werken vanuit ontwerpprincipes, toptaken, persona’s, klantreizen, scenario’s, etc.
Minimaal 5 jaar ervaring met Agile en Scrum.
Minimaal 5 jaar ervaring de andere hierboven genoemde technieken, methoden en tools.
Minimaal 1 jaar ervaring met ontwerpen voor Geo- of kaartapplicaties.
Minimaal 1 jaar ervaring met DSO-gerelateerde standaarden.
Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.
Taalniveau Nederlands minimaal B2.
Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie
Je dient te beschikken over de competenties die zijn genoemd bij ‘wensen’
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
25%
Beschrijf uw ervaring met werken in een Agile omgeving. Beschrijf wat uw bijdrage was in het team en op welke manier u uw competenties en ontwerptools heeft ingezet om meer waarde voor gebruikers te creëren.

Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.


25%
U geeft een beschrijving van uw kennis van en ervaring met de in de uitvraag genoemde technieken, methoden en tools (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.


25 %
U geeft een beschrijving van uw ervaring met het DSO en de daarbij horende standaarden, of anders met grote ICT-projecten met een politiek/bestuurlijk karakter (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.


25 %
U toont duidelijk aan welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten (max. 300 woorden, zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Analytisch vermogen – Kan de juiste essentiële details uit een complexe hoeveelheid
  • informatie halen. Komt met verschillende oplossingsrichtingen;
  • Creatief – Verbindt concepten en denkwijzen uit verschillende vakgebieden met elkaar;
  • Innoverend – Weet anderen voor nieuwe ideeën te winnen en hen mee te krijgen om deze mede uit te dragen;
  • Initiatief – Signaleert problemen en kansen en handelt hiernaar;
  • Kwaliteit – Zet zich in om de kwaliteit van diensten en producten te verbeteren;

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij het Kadaster is een VOG een vereiste.
De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

Geheimhoudingsverklaring
Het Kadaster verplicht geselecteerde kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De geheimhoudingsverklaring dient bij het Kadaster ondertekend in het bezit te zijn bij aanvang van de dienstverlening.

Voorwaarden
Op deze offerteaanvraag zijn ook de inkoopvoorwaarden (ARVODI 2018) van toepassing.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 12 december 2022 in Apeldoorn of via Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij het Kadaster Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door het Kadaster