Vacature ZZP Opdracht: Senior Data Engineer – 36 / 40 uren per week – Kadaster – 22 / 36 maanden – Apeldoorn – 2023 – Freelance

ZZP Opdracht: Senior Data Engineer – 36 / 40 uren per week – Kadaster – 22 / 36 maanden – Apeldoorn – 2023 – Freelance

Voor het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Senior Data Engineer. Reageren op deze vacature kan tot zondag 04 december 2022 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Senior

Code 9035
Datum vacature 22/11/2022

De opdrachtgever

Voor het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Senior Data Engineer. Reageren op deze vacature kan tot zondag 04 december 2022 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Senior Data Engineer
Standplaats
Apeldoorn
Startdatum
02-01-2023
Einddatum
31-10-2023
Optie tot verlenging
1 x 1 jaar
Uren per week
36-40
Maximale inhuur
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 95,=0 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Wij zoeken meerdere ZZP collega’s voor het Kadaster. Het Kadaster heeft een aantal specifieke eisen en wensen die gesteld worden aan kandidaten die aangeboden worden in deze procedure. Zorg dus, dat als je voldoet, dit goed terug te vinden is in je CV en (verplichte) motivatiebrief. Neem bij vragen gerust contact met ons op, dan kunnen we je wellicht ondersteunen hierin.

Functiebeschrijving

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Richtlijn vanuit het Kadaster is dat je twee dagen per week op kantoor de Brug in Apeldoorn werkt, welke dagen dat zijn stem je af met je team.

Om even je zinnen te verzetten kan je hier met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld:
Voor een recent opgestart team zijn wij op zoek naar een Senior Data Engineer.

Het team Generieke Data Componenten (GDC) komt voort uit het programma Geo Data Plein (GDP) en zal zich richten op de ontsluiting en ontwikkeling van service vanuit de Kadaster DataHub.

De Data Hub is een multi-tenant platform, waarop diensten hun objectenregistraties op een hoogwaardige manier kunnen beheren en beschikbaar kunnen stellen aan andere diensten via verschillende interfaces.

Het team Generieke Data Componenten volgt de DevOps filosofie en is verantwoordelijk voor zowel de ontwikkeling, voortbrenging als het beheer van de applicatie. De dienst borduurt voort op een rijk palet aan interfaces, zoals GraphQL (voor operationele toepassingen) en Delta Tables / Apache Spark (voor bulk / analytische toepassingen). Binnen het GDC team zullen diverse services ontwikkeld worden op basis van behoeften van interne klanten.

Opdrachtomschrijving:
Als Senior Data Engineer werk je aan het opstarten en doorontwikkelen van de dienst GDC. Met je team plan je twee wekelijkse sprints, de backlog wordt bijgehouden in Jira. Je bent in staat om zelfstandig te werken aan de diverse services en levert kwalitatief hoogwaardige software op. Je kent de belangen van generieken componenten en standaardisatie.

Belangrijkste technieken, methoden en tools:

Java;
Python;
Spring (Boot) framework;
PostgreSQL database (of vergelijkbaar);
Azure Databricks
Apache Spark
Docker;
Kubernetes;
Linux/Shell scripting;
GraphQL;
CI/CD tooling (Git/Gitea, Jenkins, Maven).
DotWebStack framework
Apache Airflow

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

Werken in een Agile / DevOps omgeving;
Sparren over ontwerpkeuzes / oplossingen;
Peer-reviewing en borgen van kennis (documentatie en kennisdeling);
Actief ontwikkelen aan de verschillende componenten van het platform;
Actief beheren en monitoren van hoog beschikbare componenten.

Functie-eisen

Wij zoeken meerdere collega’s voor het Kadaster. Het Kadaster heeft een aantal specifieke eisen en wensen die gesteld worden aan kandidaten die aangeboden worden in deze procedure.

Algemeen
CV: Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal het Kadaster je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn.

De aanvragen bij het Kadaster betreffen functies voor ervaren medewerkers. Het zijn geen starters functies.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 2 januari 2023 tot en met 31 oktober 2023 voor 36-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 x 1 jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.

Specifieke vorm eisen aan de aanmelding voor het Kadaster
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit CV dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv niet in de Nederlandse taal is opgesteld of uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

Verplichte Nederlandstalige motivatiebrief. Ga in op boven en onderstaande.

Toelichting op specifieke vorm eisen aan de aanmelding
Bovenstaande is een harde eis. Indien u reageert met een niet-Nederlandstalig CV en / of niet-Nederlandstalige motivatiebrief (of geen motivatiebrief mee stuurt), wordt u door het Kadaster uitgesloten van de procedure. U ontvangt hierover GEEN bericht.

Het Kadaster verlangt vervolgens een persoonlijke beantwoording op onderstaande eisen. U kunt hiervoor onderstaande tekst kopieëren, in een Word of Pages document plakken en de antwoorden onder de eisen schrijven. Zonder deze antwoorden wordt u door het Kadaster uitgesloten van de procedure. U ontvangt hierover GEEN bericht.

Op verzoek van het Kadaster te beantwoorden eisen (verwijzen naar het CV wordt door het Kadaster als onvoldoende beoordeeld):
Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, verkregen op basis van een afgeronde opleiding IT.
Minimaal 3 jaar ervaring met DevOps en Data Enginering in een CI/CD omgeving.
Taalniveau Nederlands minimaal B2.

Minimaal 5 jaar ervaring met de volgende technieken en tools:
o Java (waarvan minimaal 1 jaar ervaring met Java 11);
o PostgreSQL database (of vergelijkbaar);
o Python.

Minimaal 2 jaar ervaring met de volgende tools en technieken:
o Apache Spark;
o Container technologie (Docker/Kubernetes);
o Linux / shell scripting;
o CI/CD Tooling (Git/Gitea, Jenkins, Maven).

  • Aantoonbare ervaring met:

o Apache Airflow;o Azure Databricks.
o Enterprise integration patterns;
o Cloud(-native) concepten;
o Security risks & best practices;
o Profiling & performance testing.

Je dient te beschikken over de competenties die zijn genoemd bij ‘wensen’
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
40%
U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.


30 %
U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.


30 %
U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Teamspeler;
  • Proactief;
  • Klantgericht;
  • Resultaatgericht;
  • Kwaliteitsgericht;
  • In staat om zelfstandig binnen een scrumteam te werken;
  • Analytisch vermogen.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij het Kadaster is een VOG een vereiste.
De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

Geheimhoudingsverklaring
Het Kadaster verplicht geselecteerde kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De geheimhoudingsverklaring dient bij het Kadaster ondertekend in het bezit te zijn bij aanvang van de dienstverlening.

Voorwaarden
Op deze offerteaanvraag zijn ook de inkoopvoorwaarden (ARVODI 2018) van toepassing.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 8 december 2022 in Apeldoorn of via Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij het Kadaster Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door het Kadaster