Vacature ZZP Opdracht: Coördinerend Technisch adviseur sluis- en gemaalcomplexen – 36 uren per week – Rijkswaterstaat – Arnhem – 36 maand

ZZP Opdracht: Coördinerend Technisch adviseur sluis- en gemaalcomplexen – 36 uren per week – Rijkswaterstaat – Arnhem – 36 maand

Voor Rijkswaterstaat zoekt Mast Nederland een Coördinerend (senior) technisch adviseur sluis- en gemaalcomplexen. Reageren op deze vacature kan tot zondag 04 december 2022 om 13:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 9026
Datum vacature 21/11/2022

De opdrachtgever

Voor Rijkswaterstaat zoekt Mast Nederland een Coördinerend (senior) technisch adviseur sluis- en gemaalcomplexen. Reageren op deze vacature kan tot zondag 04 december 2022 om 13:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Opdrachtgever : Rijkswaterstaat
Functienaam : Coördinerend (senior) technisch adviseur sluis- en gemaalcomplexen
Functie inschaling : (senior) Adviseur (schaal 11 / 12)
Werklocatie : Arnhem
Startdatum: : 01-01-2023 (of zoveel eerder als mogelijk)
Einddatum: : 31-12-2024 (24 maanden na startdatum)
Optie tot verlenging : Ja, per periode van 12 maanden
Prognose aantal uur : 36 uur per week

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 52,50 – € 90,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Rijkswaterstaat weegt het ZZP tarief mee in de beoordeling.

Wij zoeken meerdere collega’s voor Rijkswaterstaat, verdeeld over meerdere locaties in het land, in verschillende inschalingen qua tarief. Zie hiervoor onze andere vacatures op www.mastnederland.nl/vacatures

Functiebeschrijving

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.


Project Vervanging en Renovatie Weurt en Heumen
De Maascorridor vormt de noord-zuid tak van de hoofdvaarweg tussen Rotterdam, Maastricht en Luik. Een belangrijk onderdeel van deze corridor is het Maaswaalkanaal. Aan beide ingangen van het kanaal liggen de complexen Weurt en Heumen.

De oostkolk van sluis Weurt en de schutsluis bij Heumen zijn 100 jaar oud in 2028. Grote delen van de beide complexen zijn aan vervanging of renovatie (VenR) toe. Er zijn veel storingen waardoor de sluizen op moment van optreden niet voldoen aan de beschikbaarheidsnormen. Ook voldoet sluis Weurt niet aan de normering voor hoogwaterveiligheid. Diverse tijdelijke en levensduur verlengende, maar kostbare, maatregelen zijn nodig om de objecten in stand te houden. Voor het project dat de complexen Weurt en Heumen vervangt danwel renoveert voor een langere periode zijn wij op zoek naar een Coördinerend (senior) technisch adviseur sluis- en gemaalcomplexen.

Algemeen:
Als coördinerend adviseur techniek (AT) speel je een belangrijke coördinerende rol vanuit het aspect techniek, onder verantwoordelijkheid van de technisch manager samen met de rest van het technisch team. Je coördineert zelfstandig delen van de inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding en de besluitvorming in de verschillende fases van het project i.r.t. technische disciplines. Je zorgt voor het technisch inhoudelijke deel (deelproces ontwerp, effecten en techniek), dat de kaders worden toegepast en dat de bedoeling wordt vertaald naar technische (contract)specificaties. Met de inzet van de juiste kennis op het juiste moment borg je de kwaliteit en integrale veiligheid en bent scherp op risico’s en afwijkingen. De aan opdrachtnemers uitbestede werkzaamheden toets je gespecificeerd en inhoudelijk.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Via de projecten vertegenwoordig je Rijkswaterstaat op tactisch niveau. Je bent bij uitstek een verbinder, die verder kijkt dan techniek en het brede geheel ziet. Je legt gemakkelijk contacten en weet welke interne en externe spelers en stakeholders je moet betrekken. Door je proactieve houding stem je tijdig af en stuur je op een goed verloop van de werkzaamheden. Je bouwt actief aan je netwerk en onderhoudt contacten met uiteenlopende externe partijen zoals opdrachtnemers en ingenieursbureaus.

Specifieke werkzaamheden binnen de projecten:
Zelfstandig oppakken en coördineren van (delen van) het werkpakket, onder verantwoordelijkheid van de technisch manager
Bewaken van de integraliteit binnen die delen van het werkpakket
Gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van beweegbare Waterbouwkundige kunstwerken;
Het aandragen van risico’s en beheersmaatregelen vanuit de discipline techniek;
Het opstellen van contracteisen conform werkwijze Systems Engineering;
Het toetsen van technische documenten van opdrachtnemers (adviesrapporten, inspectierapporten, werkplannen, controle op verificatie en validatie, opleverdossiers, e.d.)
Afstemmen met en coördineren van inzet van andere (technische) specialisten binnen en buiten het team;
Bijdrage leveren aan de beoordeling van wijzigingen;
Bijdrage leveren aan de integrale veiligheid, waaronder de invulling van taken van de Coördinator Ontwerpfase

Meest essentiële competenties
Plannen en Organiseren
Accuraat/Nauwgezet
Klantgerichtheid
Organisatiesensitiviteit
Oordeelsvormend
Vakmanschap

Samen met anderen
Bij de projecten van Rijkswaterstaat is een keten met veel schakels betrokken. Van de beheerder en de interne opdrachtgever, tot de marktpartijen die allerlei werk voor ons uitvoeren. Een goede samenwerking met zowel onze interne als externe ketenpartners is van belang voor het effectief uitvoeren van onze projecten. Binnen jouw discipline zoek jij de ketenpartners op om samen de vertaling te maken van technische issues naar de gezamenlijke belangen van onze keten. Zo voeren we met elkaar het gesprek over de juiste dingen en maken we de juiste keuzes.

Het project VenR Weurt en Heumen wordt aangestuurd door een IPM-team. Jij maakt onderdeel uit van de discipline technisch management, die onder de verantwoordelijkheid valt van de TM. De werkzaamheden van het technisch team zijn multidisciplinair (IA-E-W-C).
Je bent in het projectteam hét aanspreekpunt voor systems engineering en civiele techniek en bent gesprekspartner voor de opdrachtnemer.

In dit project werken we nauw samen met de andere diensten, zowel landelijk (GPO en CIV) als regionaal Oost-Nederland. O.a. vanuit de discipline techniek voeren onze projectmedewerkers regelmatig vraaggestuurd werkzaamheden voor andere clusters uit. Bijvoorbeeld wanneer het bij het ene cluster even drukker is dan bij het andere.

Je hebt oog voor innovatie en draagt bij aan de verbetering van kaders, de werkwijze en standaarden van het technisch werkproces binnen het project. Ook draag je bij aan de verdere professionalisering van jouw vakgebied: je bent alert op nieuwe ontwikkelingen, draagt bij aan ontwikkeling van beleid en deelt actief je kennis met collega’s binnen het projectteam. Je zet actief jouw netwerk in om zowel jouw kennis als die van anderen verder te brengen.

Projecten
In 2022 en verder werken onze teams onder meer aan de volgende projecten:

  • Levensduurverlengend en Vast Onderhoud aan de complexen Weurt en Heumen;
  • Onderhoud aan Gebouw Gebonden Installaties van de natte verkeerscentrales en onbemande radarposten;
  • In voorbereiding: VenR Renovatie Spooldersluis;
  • In planfase en voorbereiding: VenR Weurt-Heumen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 7 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Je dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld. Toelichting: Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.

In verband met de werkzaamheden dient je een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.

RWS: Benoem duidelijk in het cv uw opgedane werkervaring en opleidingen. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word of PDF formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Je werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Overige eisen (RWS kan vragen om het invullen van een document waarin onderstaande door u wordt beantwoord. Dit document wordt u dan toegezonden na inschrijving):
1. Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding Civiele Techniek of vergelijkbaar (zoals bijvoorbeeld HBO Werktuigbouw)

2. Je hebt minimaal 8 jaar ervaring met Systems Engineering (SE) in een projectomgeving voor het bouwen en/of onderhouden van infrastructurele objecten.

3. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in een adviserende rol aan opdrachtgeverszijde in onderhouds- en/of renovatieprojecten aan kunstwerken in het hoofdwatersysteem.

4. Je hebt minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met het toepassen in projecten van: datamanagement, assetmanagement en ontwerpprocessen.

5. Je bent in het bezit van een VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).
Toelichting:
Geldige diploma’s dragen het VCA/VCU-logo, de vermelding ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA’, de naam van het Examencentrum VCA, kandidaat naam, geboortedatum en VCA diplomanummer.

Bij het niet benoemen van VCA gegevens in het CV van de kandidaat en hierdoor de verificatie in het Centraal Diploma Register (CDR) https://www.vca.ssvv.nl niet kan plaatsvinden zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans (Rijkswaterstaat kan vragen om het invullen van een document waarin onderstaande door u wordt beantwoord. Dit document wordt u dan toegezonden na inschrijving):
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Wens 1.
Je hebt kennis van en ervaring met het beheer en gebruik van inspecties en areaalgegevens in de gebruiksfase van een beheerobject.
0 – 3 jaar kennis en ervaring (0 Punten)
3 – 5 jaar kennis en ervaring (5 Punten)
5 of meer jaar kennis en ervaring (15 Punten)


Wens 2.
Je hebt kennis van de volgende informatiesystemen: Data Informatie Systeem Kunstwerken (DISK), Ultimo, Meridian.
Nee (0 Punten)
Kennis van 1 van de genoemde informatiesystemen (5 Punten)
Kennis van 2 van de genoemde informatiesystemen (10 Punten)
Kennis van alle 3 genoemde informatiesystemen (20 Punten)


Wens 3.
Je hebt kennis van en ervaring met het toepassen van Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB) van opdrachtgeverszijde.
0 – 3 jaar kennis en ervaring (0 Punten)
3 – 5 jaar kennis en ervaring (10 Punten)
5 of meer jaar kennis en ervaring (20 Punten)


Wens 4.
Je hebt kennis en ervaring met het toepassen van de volgende methodieken: Reliability, Availability Maintainability en Safety (RAMS), LifeCycleEngineering (LCE).
Nee (0 Punten)
Kennis van en ervaring met het toepassen van 1 methodiek (15 Punten)
Kennis van en ervaring met het toepassen van beide methodieken (25 Punten)


Totaal aantal punten CV en motivatiebrief: 80
Prijs 20
Totale score op wensen en tarief: 100


Vereiste competenties:
Plannen en Organiseren
Accuraat/Nauwgezet
Klantgerichtheid
Organisatiesensitiviteit
Oordeelsvormend
Vakmanschap

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij Rijkswaterstaat is een VOG een vereiste.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41 dient uiterlijk 6 weken na aanvang van de opdracht ingediend te worden.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door Rijkswaterstaat.