Vacature ZZP Opdracht: Adviseur planning & programmering – 24 / 36 uren per week – gemeente Eemsdelta – 12 / 36 maanden – 2023 Freelance

ZZP Opdracht: Adviseur planning & programmering – 24 / 36 uren per week – gemeente Eemsdelta – 12 / 36 maanden – 2023 Freelance

Voor de gemeente Eemsdelta zoekt Mast Nederland een Adviseur Planning & Programmering. Reageren op deze vacature kan tot 07 december 2022 om 08:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 01-01-2023

Code 9009
Datum vacature 18/11/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Eemsdelta zoekt Mast Nederland een Adviseur Planning & Programmering. Reageren op deze vacature kan tot 07 december 2022 om 08:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 01-01-2023 t/m 30-12-2023 | Optie verlenging: 2 x 12 maanden | Standplaats: Loppersum | Freelance / ZZP / Interim | Binnendienst / Algemene Dienst | Uren: 36 per week | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 90,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Over de gemeente Eemsdelta

Op 1 januari 2021 is de gemeente Eemsdelta ontstaan uit de voormalige gemeente Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Een nieuwe naam en een nieuwe situatie. Maar met onze vertrouwde kwaliteiten! We zijn een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers.

In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met Middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken.

Wil jij werken bij gemeente Eemsdelta:

  • die goed toegankelijk is voor iedereen die ons nodig heeft?
  • waar we goede initiatieven van inwoners aanmoedigen en zo mogelijk ook uitvoeren?
  • waar je met je collega’s aan innovatieve en duurzame oplossingen werkt?

Kom dan bij ons werken.


Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met onze vertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien we dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op ons afkomen vragen om een andere manier van werken én we kunnen het niet langer alleen. We willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dichtbij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!

Algemene informatie
Als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning staat de gemeente Eemsdelta voor een omvangrijke versterkingsopgave. Het programma Aardbevingen de Baas dat hiervoor is opgezet, is een programma met impact, waar diverse opgaven een rol spelen. Het programma houdt zich vanuit de gemeentelijke rol o.a. bezig met (nieuw)bouw en versterking, schade door gaswinning en de sociaal-maatschappelijke gevolgen, maar ook met het Nationaal Programma Groningen. In dit kader is het programma opgedeeld in meerdere programmalijnen en projecten die elk hun eigen kenmerken, opgaven en dynamiek kennen.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Opdrachtomschrijving
medeverantwoordelijk voor de planning en prioritering van versterkingen via het Lokale Plan van Aanpak (LPvA)
het kunnen door ontwikkelen van het rapportage- en monitoringssysteem
contact houden met het management van aardbevingen de baas waarbij er verantwoordelijkheid ligt voor het communiceren van de rapportages
het aanleveren van een Programmaplan als onderdeel van de jaarlijkse cyclus
beheer van (gemeentelijke) databases van de versterkingsopgave en beheer van het registratiebestand voor inpassingskosten
nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator Groningen
het creëren van interne verbindingen tussen het programma en de verschillende beleidsterreinen waar de versterkingen mee te maken hebben
het beantwoorden van vragen uit de organisatie over de versterkingsopgave

Kandidaatomschrijving
we zoeken een adviseur die goed is met data en het analyseren hiervan, maar de analyses vooral ook goed mondeling en schriftelijk kan uitleggen
je bent je bewust van mogelijke bestuurlijke gevolgen van de interpretaties van de data
je ziet verbanden en weet wanneer je deze actief onder de aandacht moet brengen bij de juiste partijen
je toont initiatief en kan je boodschap gestructureerd en met argumentatie naar voren brengen
je bent goed met databases, maar kan cijfers ook goed analyseren en omzetten in betekenisvolle informatie

Interviewplanning
De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 12 december 2022 (tussen 14:30 – 17:00 uur) en op donderdag 15 december 2022 (tussen 10:00 – 13:00 uur)

Toelichting op rooster
De opdracht wordt uitgezet voor gemiddeld 24 – 36 uur per week

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

HBO / WO opleiding
Afgeronde HBO opleiding of afgeronde WO Opleiding. Benoem de relevantie van de opleiding voor deze opdracht.

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie / Minimaal 3 jaar werkervaring als adviseur of projectleider met data gedreven werkzaamheden binnen een politiek gestuurde organisatie.

Verplichte motivatiebrief.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Weging prijsdeel: 15 %


Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
U geeft in uw motivatiebrief aan waarom u geschikt bent voor deze opdracht. U geeft concreet aan welke ervaring u heeft als adviseur of projectleider in vergelijkbare trajecten binnen een politiek gestuurde organisatie.
Weging: 25 %


Visie en inzicht in de werkprocessen
Op CV of motivatiebrief blijkende aantoonbare heldere visie op de deelonderwerpen
Weging: 15 %


Werkervaring (minimaal 3 jaar)
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie.

Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante werkervaring als adviseur of projectleider met data gedreven werkzaamheden binnen een politiek gestuurde organisatie. Punten voor relevantie.
Weging: 20 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek worden tijdens dit gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven bij de opdrachtomschrijving/kandidaat omschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat. Aan het einde van het gesprek vindt een kort assessment plaats waarmee de kandidaat zijn of haar vaardigheden kan laten zien.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.