Vacature ZZP Opdracht: Specialist inkomen – 36 uren per week – gemeente Heerenveen – 06 / 36 maanden – 2023 – Freelance

ZZP Opdracht: Specialist inkomen – 36 uren per week – gemeente Heerenveen – 06 / 36 maanden – 2023 – Freelance

Voor de gemeente Heerenveen zoekt Mast Nederland een Specialist inkomen. Reageren op deze vacature kan tot 05 december 2022 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende

Code 9008
Datum vacature 18/11/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Heerenveen zoekt Mast Nederland een Specialist inkomen. Reageren op deze vacature kan tot 05 december 2022 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
specialist inkomen
Standplaats
heerenveen
Startdatum
01-01-2023
Einddatum
30-06-2023
Optie tot verlenging
ja
Uren per week
36
Maximale inhuur:
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij: Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren. Ter indicatie, de opdrachtgever heeft deze functie ingeschaald in schaal: 08 / 09.

Functiebeschrijving

De gemeente Heerenveen heeft 21 officiële dorpen en ruim 50.000 inwoners die voor het overgrote deel in de hoofdplaats Heerenveen wonen. Heerenveen is ‘n Gouden Plak: een sportgemeente, met sc Heerenveen, Sportstad en Thialf, waar bekende sporters vele medailles halen. Daarnaast is Heerenveen dynamisch en ondernemend. Denk aan de zuivelreuzen op het bedrijventerrein.

Onze organisatie
De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van B en W. De uitvoering gebeurt door de gemeentelijke organisatie.
Bij de gemeente Heerenveen werken ruim 500 medewerkers. Het grootste gedeelte is in vaste dienst en een klein deel tijdelijk. Met elkaar vormen we een flexibele organisatie die inspeelt op wat nodig is en op wat er in de omgeving gebeurt. We werken daarin samen met inwoners, bedrijven en organisaties.

Hoe ziet onze organisatie er uit?
De directie bestaat uit algemeen directeur/gemeentesecretaris Jeroen van Leeuwestijn, en adjunct-directeur Marion Mulder. Daarnaast zijn er elf afdelingen met elk een eigen afdelingshoofd. De bedrijfsvoeringsafdelingen zorgen voor dienstverlening aan andere afdelingen en geven beleidsadvies aan de directie en het college.

De elf afdelingen
Ruimtelijke Ontwikkeling, IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), Realisatie en Wijkbeheer, afdeling Dienstverlening & Informatiemanagement (DIm), Maatschappelijke Ontwikkeling, Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving en Posthuis Theater. En de bedrijfsvoeringsafdelingen BFJz (Belastingen, Financiële en Juridische Zaken), Organisatie en Communicatie, Informatiemanagement en ICT.

Werk en Inkomen
Als specialist inkomen volg je de landelijke ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Van daaruit houd je je onder andere bezig met het beheer van een klantenbestand.

Je beheert een eigen caseload en bent daarvoor verantwoordelijk.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

het voeren van contactgesprekken met onze klanten;
het zorgdragen voor een tijdige inkomensvoorziening aan klanten vanuit het maatwerkprincipe;
het leveren van een bijdrage aan het rechtmatig toepassen van de wet- en regelgeving;
het afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand, waaronder de bewindvoeringskosten, de collectieve ziektekostenregelingen, de individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag;
het afhandelen van terugvorderingen en mutaties;
het ondersteunen in de taakstelling huisvesting statushouders

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 4 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

U voegt een cv van maximaal 4 pagina’s A4 toe.

Minmiaal 1 jaar ervaring met de participatiewet en het beheer van een klantenbestand

HBO Diploma

ervaring en affiniteit met de doelgroep statushouders eis een pre

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

20%
HBO Sociaal Juridische Dienstverlening of vergelijkbaar

40 %
2 jaar werkervaring in de partcipatiewet en eigen caseload

40 %
ervaring en affiniteit met de doelgroep statushouders eis een pre

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
1. goede mondelinge en schriftelijke communicatie
2. integrale klantbenadering
3. in staat om zowel maatwerk als rechtmatigheid toe te passen

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.