Vacature ZZP Opdracht: Geo Frontend Software Engineer – 32 / 40 uren per week – Kadaster – 12 / 36 maanden – Apeldoorn – 2023 – Freelance

ZZP Opdracht: Geo Frontend Software Engineer – 32 / 40 uren per week – Kadaster – 12 / 36 maanden – Apeldoorn – 2023 – Freelance

Voor het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Geo Frontend Software Engineer. Reageren op deze vacature kan tot zondag 04 december 2022 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Geo

Code 9007
Datum vacature 18/11/2022

De opdrachtgever

Voor het Kadaster te Apeldoorn zoekt Mast Nederland een Geo Frontend Software Engineer. Reageren op deze vacature kan tot zondag 04 december 2022 om 14:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Geo Frontend Software Engineer
Standplaats
Apeldoorn
Startdatum
02-01-2023
Einddatum
30-06-2023
Optie tot verlenging
2 x 3 maand
Uren per week
32-40
Maximale inhuur
36 maanden

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 90,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Wij zoeken meerdere ZZP collega’s voor het Kadaster. Het Kadaster heeft een aantal specifieke eisen en wensen die gesteld worden aan kandidaten die aangeboden worden in deze procedure. Zorg dus, dat als je voldoet, dit goed terug te vinden is in je CV en (verplichte) motivatiebrief. Neem bij vragen gerust contact met ons op, dan kunnen we je wellicht ondersteunen hierin.

Functiebeschrijving

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Viewer Regels op Kaartis op zoek naar een GEO Frontend Software Engineer.

Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving.

De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal.

De Viewer Regels op de Kaart is de GEO-viewer van het DSO Omgevingsloket. De viewer maakt het mogelijk om op te zoeken welke regels gelden voor een specifieke activiteit op een bepaalde locatie. Deze regels zijn te bekijken in samenhang met regels die in voorbereiding zijn en regels die in de nabije toekomst gaan gelden. Ook is het mogelijk om regels te bekijken die in het verleden geldig waren.

Opdrachtomschrijving
De software engineer draagt bij aan het technisch ontwerp en realiseert op basis hiervan ook de uiteindelijk software componenten. Beide taken vormen de kern van de functie software engineer. De software engineer werkt hierbij nauw samen met de informatie-analist en UX-designer. Voor belangrijke ontwerpbeslissingen die de architectuur raken (of daar zelfs van afwijken), stemt hij/zij af met de projectarchitect. Hetzelfde geldt voor integratie aspecten, zij het dat de afstemming dan vooral plaatsvindt met de integratie specialist. Voor deze opdracht is uitgebreide kennis van en ervaring met DSO-standaarden, OpenLayers en NgRx vereist, voor het verwerken, combineren en tonen van regels uit omgevingsdocumenten als GEO-data. Je bent ook in staat om een rol als lead developer te nemen in het team.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

RxJS;
Typescript;
Angular;
ES6;
NgRx / Redux;
Karma, Jasmine Marbles;
GraphQL;
NodeJS;
OpenLayers GEO viewer;
XML/GML;
GeoJson;
Robot Framework;
Prometheus / Grafana;
Docker / Kubernetes;
Git, Maven, Jenkins, Sonar, Jira.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

Complexe programmeervraagstukken tijdig en conform specificatiess opleveren. En wanneer dit niet lukt, duidelijk kan onderbouwen waarom het complexe programmeervraagstuk vertraging oploopt (niet gespecificeerd of onvoorzien) of onmogelijk op de gespecificeerde wijze kon worden voltooid (impediment);
Management (on)gevraagd adviseren ten behoeve van een ander team dat een vergelijkbare applicatie ontwikkelt op dezelfde codebase;
Technische assistentie verlenen aan een ander team dat op dezelfde codebase ontwikkelt;
Specialistische kennis van DSO-standaarden, OpenLayers en NgRx toepassen in vorm van advies en in softwareproducten;
Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing;
Deelnemen aan de SAFe/Agile Program Increment events van het DSO-programma.

Taken

Sparren over ontwerpkeuzes en toekomstbestendige oplossingen (stabiliteit, robuustheid, onderhoudbaarheid, performance);
Peer reviewing en borgen van kennis (documentatie en kennisdeling)
Actief ontwikkelen aan de verschillende software componenten;
Actief beheren en monitoren van hoog beschikbare componenten;
Actief bijdragen aan het ontwikkelen van unit tests en testautomatisering;
Samen met het team hoge kwaliteit software opleveren;
Deelnemen in de software development community;
Toepassen en bijhouden van ontwikkelstandaarden.

Functie-eisen

Wij zoeken meerdere collega’s voor het Kadaster. Het Kadaster heeft een aantal specifieke eisen en wensen die gesteld worden aan kandidaten die aangeboden worden in deze procedure.

Algemeen
CV: Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal het Kadaster je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn.

De aanvragen bij het Kadaster betreffen functies voor ervaren medewerkers. Het zijn geen starters functies.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 02-01-2023 of zo spoedig mogelijk tot en met 30-06-2023 voor 32-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2x 3 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.

Specifieke vorm eisen aan de aanmelding voor het Kadaster
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit CV dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv niet in de Nederlandse taal is opgesteld of uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

Verplichte Nederlandstalige motivatiebrief. Ga in op boven en onderstaande.

Toelichting op specifieke vorm eisen aan de aanmelding
Bovenstaande is een harde eis. Indien u reageert met een niet-Nederlandstalig CV en / of niet-Nederlandstalige motivatiebrief (of geen motivatiebrief mee stuurt), wordt u door het Kadaster uitgesloten van de procedure. U ontvangt hierover GEEN bericht.

Het Kadaster verlangt vervolgens een persoonlijke beantwoording op onderstaande eisen. U kunt hiervoor onderstaande tekst kopieëren, in een Word of Pages document plakken en de antwoorden onder de eisen schrijven. Zonder deze antwoorden wordt u door het Kadaster uitgesloten van de procedure. U ontvangt hierover GEEN bericht.

Op verzoek van het Kadaster te beantwoorden eisen (verwijzen naar het CV wordt door het Kadaster als onvoldoende beoordeeld):
Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.
Aantoonbaar minimaal HBO werk- en denkniveau.
Minimaal 5 jaar ervaring met frontend software ontwikkeling met Angular en Typescript.
Minimaal 3 jaar recente ervaring met NgRx.
Minimaal 3 jaar recente ervaring met Geo-viewers, bij voorkeur met OpenLayers en het verwerken en presenteren van GEO-data in een frontend applicatie.
Minimaal 3 jaar ervaring met minstens 10 van de andere hierboven genoemde technieken, methoden en tools.
Minimaal 1 jaar ervaring met DSO-gerelateerde standaarden.
Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.
Taalniveau Nederlands minimaal B2.
Je dient te beschikken over de competenties die zijn genoemd bij ‘wensen’
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
40%
U geeft een beschrijving van uw ervaring met Frontend ontwikkeling en met Angular, Typescript en de andere eerder genoemde technieken. (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.


30 %
U geeft een beschrijving van uw ervaring met de specifiek gevraagde vaardigheden, GEO-data, Openlayers/geoviewers en NgRx. (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


30 %
U geeft een beschrijving van uw ervaring met het DSO en de daarbij horende standaarden, of anders met grote ICT-projecten met een politiek/bestuurlijk karakter (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.


De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

 • Afmaker, focus op zaken afronden;
 • Veel geduld en beheersing, zonder ervoor terug te deinzen zijn mening te geven.
 • Zelfstandigheid, en ervaring in zowel beheer- als vernieuwingstrajecten;
 • Actieve deelname in het Scrum Team;
 • Zelfstandig komen met verbetervoorstellen en overleg over de implementatie hiervan;
 • Gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken;
 • Flexibele werkhouding;
 • Over eigen grenzen heen kijken en bereid zijn aanpalende werkzaamheden op te pakken;
 • Communicatief zeer vaardig, voor het samenwerken met andere (interne en externe)

teams in een keten;

 • Er wordt gewerkt in een politiek getinte omgeving, dus enige politieke sensitiviteit is

gewenst;

 • Duidelijke gerichtheid op samenwerking;
 • Proactief en initiatiefrijk;
 • Teamspeler;
 • Analytisch vermogen.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij het Kadaster is een VOG een vereiste.
De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

Geheimhoudingsverklaring
Het Kadaster verplicht geselecteerde kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De geheimhoudingsverklaring dient bij het Kadaster ondertekend in het bezit te zijn bij aanvang van de dienstverlening.

Voorwaarden
Op deze offerteaanvraag zijn ook de inkoopvoorwaarden (ARVODI 2018) van toepassing.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 december 2022 in Teams, of op locatie in Apeldoorn . Gelieve hier rekening mee te houden.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij het Kadaster Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door het Kadaster