Vacature ZZP Opdracht: Senior Projectleider Ruimtelijke Projecten – 32 / 36 uren per week – gemeente Nijmegen – 12 / 36 maanden Freelance

ZZP Opdracht: Senior Projectleider Ruimtelijke Projecten – 32 / 36 uren per week – gemeente Nijmegen – 12 / 36 maanden Freelance

Voor de gemeente Nijmegen zoekt Mast Nederland een Senior Projectleider Ruimtelijke Projecten. Reageren op deze vacature kan tot 05 december 2022 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende

Code 8996
Datum vacature 17/11/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Nijmegen zoekt Mast Nederland een Senior Projectleider Ruimtelijke Projecten. Reageren op deze vacature kan tot 05 december 2022 om 10:30 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Senior Projectleider Ruimtelijke Projecten
Standplaats
Nijmegen
Startdatum
01-01-2023
Einddatum
31-12-0023
Optie tot verlenging
4 x 1 jaar
Uren per week
32- 36
Maximale inhuur:
36 / 48 maanden, rekening houdend met wet DBA

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 115,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

De komende jaren liggen er grote uitdagingen om Nijmegen door te laten groeien. In de Waalsprong, in het Waalfront, in de stationsgebieden Nijmegen- Centrum en Nijmegen- Goffert en in de gebieden Winkelsteeg en Dukenburg worden veel woningen en andere functies ontwikkeld en gerealiseerd. Ook in de oude binnenstad van Nijmegen worden grote projecten in ontwikkeling genomen en poppen er her en der in de stad andere initiatieven op.

Al deze opgaven leiden tot een grote diversiteit aan ruimtelijke projecten waarvoor wij binnen het bureau Projectmanagement een Senior Projectleider Ruimtelijke Projecten zoeken die, samen met collega’s, externe partijen en bewoners, actief meewerkt aan de ruimtelijke inrichting van de stad en de ambities van ons bestuur. Je wordt voor verschillende opdrachtgevers in het ruimtelijk domein ingezet.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Vanuit jouw rol als Senior Projectleider Ruimtelijke Projecten stuur en begeleid je op ruimtelijke projecten en processen (zoals tenders/ aanbestedingsprocedures, ambitiedocumenten, bestemmingsplannen, bouwplannen, haalbaarheidsstudies). Daarnaast geef je projectmatig uitvoering aan vastgesteld beleid op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.

Je vertaalt de opdracht in een plan van aanpak;
Je stuurt op de financiën, kwaliteit en tijdige oplevering van een (deel)project;
Je organiseert inspraak en contact met de omgeving;
Je overlegt en werkt samen met diverse interne disciplines zoals stedenbouw, archeologie, mobiliteit, water en groen, maar ook externe partijen zoals nutsbedrijven;
Je stuurt de leden binnen een projectteam aan.
Met je opdrachtgever bespreek je regelmatig de voortgang van het project en leg je verantwoording af.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-01-2023, of zoveel eerder als mogelijk is, tot en met 31-12-2023 voor 32- 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 x 1 jaar. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.

U voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe.

Aantoonbaar een afgeronde hbo/wo- opleiding in een relevante richting (bijvoorbeeld planologie, sociale geografie, ruimtelijke ordening);

Aantoonbaar ervaring met aansturen en begeleiden van projectteamleden;

Aantoonbaar minimaal 5 jaar recente (sinds 2015) ervaring met het werken in grote en complexere projecten in het fysiek domein bij, of in opdracht van, een (gemeentelijke) overheidsorganisatie.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

30%
Ervaring met het leiden van ruimtelijke projecten,
=/> 2 jaar is 10%,
> 3 jaar is 20%,
> 5 jaar is 30%;

15 %
Kennis van (de bewoners, historie en projecten), de stad Nijmegen;

25 %
Kennis van planologisch- juridische procedures;

30 %
Geef 2 voorbeelden uit de praktijk waaruit blijkt dat je je teamleden weet te motiveren en coachen. Elk overtuigend voorbeeld scoort 15%.

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Je bent een enthousiaste, pro- actieve, zelfstarter; een slimme denker en doener die de samenwerking opzoekt en stimuleert. Je ziet wat moet gebeuren en werkt gestructureerd;

Je weet je mensen goed te motiveren, coachen en begeleiden.

Je communiceert vlot en correct op alle niveaus (interne medewerkers, bewoners, externe stakeholders). Daarin ben je sociaal vaardig, je hebt overtuigingskracht en onderhandelingskwaliteiten.

Je bent een eerlijke, betrouwbare en open gesprekspartner en je kan je goed inleven. Je ziet raakvlakken, je bent analytisch en neemt het voortouw.

Je bent een netwerker en zet je netwerk in om de gestelde doelen te behalen.

De interviews zullen plaatsvinden in week 50. Gelieve hier rekening mee te houden.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.