Vacature ZZP Opdracht: Projectmanager Infrastructuur – 24 / 36 uren per week – gemeente Haarlemmermeer – 36 maanden – Freelance

ZZP Opdracht: Projectmanager Infrastructuur – 24 / 36 uren per week – gemeente Haarlemmermeer – 36 maanden – Freelance

Voor de gemeente Haarlemmermeer zoekt Mast Nederland een Projectmanager Infrastructuur. Reageren op deze vacature kan tot 05 december 2022 om 05:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-2-2023 t/m 1-2-2024 |

Code 8952
Datum vacature 15/11/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Haarlemmermeer zoekt Mast Nederland een Projectmanager Infrastructuur. Reageren op deze vacature kan tot 05 december 2022 om 05:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-2-2023 t/m 1-2-2024 | Optie verlenging: 4 x 12 maanden | Standplaats: Hoofddorp | ZZP / Freelance / Interim | Projectmanagement en projectondersteuning | Uren: 24 per week | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 107,50 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Projecten
Geef jij graag leiding aan uiteenlopende ruimtelijke, infrastructurele projecten die aansluiten op de uitdagingen van morgen bij één van de grootste gemeenten in Nederland? Het bouwen aan Haarlemmermeer en het leiden van onze complexe ontwikkelopgaven en infrastructurele projecten vraagt gedrevenheid in combinatie met resultaatgerichtheid, verbindend leiderschap en visie. Zet jij graag je tanden in deze uitdaging en heb je geruime ervaring op dit gebied? Dan pas je goed bij ons als Projectmanager Infrastructuur.

Projecten waaraan wij werken zijn heel divers. Enerzijds richten wij ons op het ontwikkelen van de gebiedsontwikkeling Hyde Park in Hoofddorp, dé nieuwe groene en levendige stadswijk met hoofdstedelijke allure, direct gelegen aan het NS-station van Hoofddorp. Anderzijds werken wij aan de ontwikkeling van Schiphol Trade Park, dé showcase voor het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein van Europa. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van PARK21, een park voor iedereen met ruimte voor sport, recreatie, ontspanning en groen ter grootte van 1000 hectare.

Waar ga je werken?
Cluster Projecten (41 FTE) bestaat uit drie teams: Senior Project- en Programmamanagement, Projectmanagement en Project Management Office (PMO). Cluster Projecten zorgt ervoor dat de gemeente Haarlemmermeer opgaven in het fysiek domein op een professionele project- en programmamatige wijze aanpakt. Het team Projectmanagement bestaat uit 25 ervaren en professionele projectmanagers, inclusief flexibele schil.

Functieprofiel
Wij zoeken een Projectmanager Infrastructuur die het projectmanagement kan uitvoeren van met name infrastructurele projecten, gerelateerd aan gebiedsontwikkelingen en woningbouwopgaven. De infrastructurele projecten hebben betrekking op bijvoorbeeld het verbeteren van ontsluitingen, de aanleg van HOV verbindingen en snelfietspaden.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Projecten
Geef jij graag leiding aan uiteenlopende ruimtelijke, infrastructurele projecten die aansluiten op de uitdagingen van morgen bij één van de grootste gemeenten in Nederland? Het bouwen aan Haarlemmermeer en het leiden van onze complexe ontwikkelopgaven en infrastructurele projecten vraagt gedrevenheid in combinatie met resultaatgerichtheid, verbindend leiderschap en visie. Zet jij graag je tanden in deze uitdaging en heb je geruime ervaring op dit gebied? Dan pas je goed bij ons als Projectmanager Infrastructuur.

Projecten waaraan wij werken zijn heel divers. Enerzijds richten wij ons op het ontwikkelen van de gebiedsontwikkeling Hyde Park in Hoofddorp, dé nieuwe groene en levendige stadswijk met hoofdstedelijke allure, direct gelegen aan het NS-station van Hoofddorp. Anderzijds werken wij aan de ontwikkeling van Schiphol Trade Park, dé showcase voor het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein van Europa. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van PARK21, een park voor iedereen met ruimte voor sport, recreatie, ontspanning en groen ter grootte van 1000 hectare.
Functieprofiel
Wij zoeken een Projectmanager Infrastructuur die het projectmanagement kan uitvoeren van met name infrastructurele projecten, gerelateerd aan gebiedsontwikkelingen en woningbouwopgaven. De infrastructurele projecten hebben betrekking op bijvoorbeeld het verbeteren van ontsluitingen, de aanleg van HOV verbindingen en snelfietspaden.

Als Projectmanager Infrastructuur ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke, infrastructurele projecten. Je stuurt de voorbereidings- en realisatieprocessen, de contractvorming met externe partijen en de uitvoering aan. Externe partijen zijn bijvoorbeeld de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en aannemers. Je hebt ruime ervaring met onderhandelen met externe partijen in complexe verhoudingen en weet ze eensgezind naar het doel van een project te leiden.
Je geeft op een professionele wijze leiding aan jouw projecten, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en diverse gemeentelijke teams. Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing binnen jouw projecten, monitort de voortgang en je coördineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden. Je hebt een hands- on mentaliteit. Naast het leiden van het project, coördineer je ook op de inhoud. Je staat samen met de technisch projectleider en andere adviseurs binnen de gemeente aan de lat voor een project.
Verder schrijf je heldere projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming. Je hebt ruime kennis van planeconomie en grondexploitaties, contractmanagement, civiel technische zaken en planologie om in de rol van Projectmanager Infrastructuur goed te functioneren. Van de projectmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.

Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project. Je hebt ervaring met participatieprocessen. Binnen het team lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie.

De kandidaat:
voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder;
is flexibel ten aanzien van werktijden;
heeft ruime ervaring als projectmanager met ruimtelijke, infrastructurele projecten;
beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur;
is goed in control op het gebied van bedrijfsvoering;
beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;
weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme;
gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Interviewplanning
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 50 op maandag 12 december en donderdag 15 december 2022. Aan kandidaten wordt vriendelijk verzocht bij inschrijving deze data vrij te houden.
De exacte tijdstippen worden na de selectie doorgegeven.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) ZZP uurtarief.

Toelichting op roosterVoldoet aan de gevraagde inzet van 24 uur tot 36 uur per week en is flexibel ten aanzien van werktijden (eventueel uren buiten kantoortijden).

Opleiding
De kandidaat heeft, op CV aantoonbaar, minimaal een afgeronde HBO/ HTS opleiding in de richting van Bouwkunde, Civiele Techniek, Technische Bedrijfskunde of Planologie.

Werkervaring als projectmanager
De kandidaat heeft, op CV aantoonbaar, minimaal 5 jaar ervaring in het publieke domein (zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat) als projectmanager.

Werkervaring ruimtelijke, infrastructurele projecten
De kandidaat heeft, op CV aantoonbaar, minimaal 5 jaar ervaring in het aansturen van ruimtelijke, infrastructurele projecten.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Weging prijsdeel: 25 %


Motivatiebrief Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

 • Waarom wil je werken bij de gemeente Haarlemmermeer?
 • Waarom spreekt de functie je aan?
 • Welke aspecten of technische kennis maken jou geschikt voor deze functie?
 • Heldere schrijfstijl;
 • Mate van overtuigingskracht.

Weging: 20 %


Functiespecifieke ervaring I
De kandidaat heeft, op CV aantoonbaar, ervaring met meerdere fasen van het project: voorbereidingsfase, planologische uitwerkingsfase, realisatiefase en overdracht naar beheer en onderhoud.
1-2 fasen (5 %)
3-4 fasen (10 %)
3-4 fasen op minimaal drie projecten (15 %)
Weging: 15 %


Functiespecifieke ervaring II
De kandidaat heeft, op CV aantoonbaar, inhoudelijke ervaring op het gebied van contractmanagement, coördineren van aanbestedingen, omgevingsmanagement en/of planologische procedures.
1-3 jaar (5 %)
4-6 jaar (10 %)
Minimaal 7 jaar (15 %)
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

 • Mate van enthousiasme;
 • Manier van leidinggeven;
 • Mate van aansluiting/match met het team;
 • Mate van politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Werken in teamverband;
 • Houding en gedrag;
 • Flexibiliteit.

Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijgt u geen bericht.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.