Vacature ZZP Opdracht: Vergunningverlener Bouw A – 24 / 36 uren per week – gemeente Eemsdelta – 36 maanden – freelance

ZZP Opdracht: Vergunningverlener Bouw A – 24 / 36 uren per week – gemeente Eemsdelta – 36 maanden – freelance

Voor de gemeente Eemsdelta zoekt Mast Nederland een Vergunningverlener Bouw A. Reageren op deze vacature kan tot 15 augustus 2022 om 06:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 15-9-2022 t/m 14-9-2023 |

Code 8041
Datum vacature 05/08/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Eemsdelta zoekt Mast Nederland een Vergunningverlener Bouw A. Reageren op deze vacature kan tot 15 augustus 2022 om 06:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 15-9-2022 t/m 14-9-2023 | Optie verlenging: 2 x 12 maanden | Standplaats: Delfzijl | freelance | Bouwkunde & Civiele techniek | Uren: 24 / 36 per week | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 42,50 – € 75,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Gemeente Eemsdelta

Op 1 januari 2021 is de gemeente Eemsdelta ontstaan uit de voormalige gemeente Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Een nieuwe naam en een nieuwe situatie. Maar met onze vertrouwde kwaliteiten! We zijn een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers.

In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met Middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken.

Wil jij werken bij gemeente Eemsdelta:

  • die goed toegankelijk is voor iedereen die ons nodig heeft?
  • waar we goede initiatieven van inwoners aanmoedigen en zo mogelijk ook uitvoeren?
  • waar je met je collega’s aan innovatieve en duurzame oplossingen werkt?

Kom dan bij ons werken.

Over de gemeente Eemsdelta

Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met onze vertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien we dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op ons afkomen vragen om een andere manier van werken én we kunnen het niet langer alleen. We willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dichtbij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Als vergunningverlener bouw:
Beheer je als casemanager de vergunningsprocedure qua termijnbewaking, win je zo nodig tijdig (extern) advies in en heb je contact met de initiatiefnemer.
Beoordeel je inhoudelijk aanvragen voor meervoudige en complexe omgevingsvergunningen
Samen met je collega’s bespreek je de praktijksituaties en kom je tot de juiste oplossing.
Sta je je mannetje in de communicatie met de verschillende betrokken partijen, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent je steeds bewust van je eigen positie en rol en met je overtuigingskracht kan jij helder aan alle partijen uitleggen waarom jij bepaalde beslissingen neemt.
Is het niet mogelijk een vergunning af te geven, dan leg je dit helder uit en denk je met de aanvrager mee over de mogelijkheden die er binnen de kaders van de wet- en regelgeving zijn (‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’).

Kandidaatomschrijving
Jouw kwaliteiten:
Een afgeronde opleiding op HBO niveau, zoals Planologie, Ruimtelijke Ordening of Bouwkunde;
Bij voorkeur aangevuld met ABW I en II;
Bij voorkeur ervaring met vergunningsprocedures aardbevingsbestendig bouwen;
Aantoonbare ervaring als vergunningverlener Wabo;
Kennis van de technische en juridische wet- en regelgeving m.b.t. de omgeving en bouwregelgeving in het bijzonder;
Je bent een teamspeler;
Je bent communicatief vaardig, ondernemend en proactief.

Interviewplanning
De gesprekken staan gepland voor woensdag 7 september 2022

Toelichting op rooster
De opdracht wordt uitgezet voor gemiddeld 24 – 36 uur per week

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

Aantoonbaar relevante (binnen het vakgebied) HBO werk- en denkniveau

Ervaring in het gestelde, onderbouw.

Verplichte motivatiebrief

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
Weging prijsdeel: 15 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Daarin leg je uit dat je voldoet aan de VTH-kwaliteitscriteria 2.2 voor de taakvelden Casemanagement en Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening. Verder geef je aan wat je in deze functie aantrekt en wat je van de functie verwacht.
Weging: 25 %

Teamspeler
Ons werk is complex en vraagt veel collegiale afstemming bij de beoordeling van situaties. Daarom vinden wij het belangrijk dat je het merendeel van de tijd op kantoor bent en goed in ons team past van vergunningverlening en ruimtelijke ordening. Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal kandidaten interviews afgenomen. Naast de toetsing op kennis en kunde hebben wij daarbij vooral oog of de kandidaat past binnen het team en/of er een klik is met de kandidaat
Weging: 20 %

Aardbevingsbestendig bouwen
In de gemeente Eemsdelta hebben we een grote versterkingsopgave. Dat vraagt in het casemanagement kennis en kunde over het inwinnen van specialistisch advies. Het is een pré als de kandidaat ervaring heeft met het verlenen van omgevingsvergunningen aardbevingsbestendig bouwen.
Weging: 15 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
. De kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek worden tijdens dit gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven bij de opdrachtomschrijving/kandidaat omschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.