Vacature ZZP Opdracht: Projectleider Omgevingsplan – 36 uren per week – gemeente Het Hogeland – 12 maanden – freelance

ZZP Opdracht: Projectleider Omgevingsplan – 36 uren per week – gemeente Het Hogeland – 12 maanden – freelance

Voor de gemeente Het Hogeland zoekt Mast Nederland een Projectleider Omgevingsplan. Reageren op deze vacature kan tot 15 augustus 2022 om 06:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-9-2022 t/m 1-3-2023 |

Code 8040
Datum vacature 05/08/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Het Hogeland zoekt Mast Nederland een Projectleider Omgevingsplan. Reageren op deze vacature kan tot 15 augustus 2022 om 06:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-9-2022 t/m 1-3-2023 | Optie verlenging: 2 x 3 maanden | Standplaats: Uithuizen | freelance | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 36 per week | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 85,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Gemeente Het Hogeland heeft Ruimte!
Het Hogeland is een Noord-Groninger gemeente die groeit. Waar ruimte is voor pioniers en frisdenkers om samen verder te bouwen aan de organisatie. Wij richten ons op ruimte voor inwoners en hun initiatieven. Daarin zijn samenwerking en maatwerk vanzelfsprekend.

Ruimte!
Ruimte is de kern van de ambitie van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het is een begrip dat je letterlijk kunt nemen, maar dat ook vol symbolische betekenis zit. We hebben het over fysieke ruimte – ons prachtige landschap en de bijzondere dorpen, buurtschappen en kernen daarin –, maar ook over ruimte voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om hun leven vorm te geven, om economische kansen te benutten, om de samenleving te ontwikkelen. Ruimte, ook voor bestuurders en medewerkers: om voor inhoudelijke vraagstukken pragmatische oplossingen te bedenken en die, desgewenst, als ‘maatwerk’ uit te voeren. Ruimte is een kracht en ruimte is een behoefte. Gemeente Het Hogeland wil mogelijkheden benutten die ruimte ons in velerlei opzicht biedt.

Opdrachtomschrijving
Gemeente Het Hogeland gaat bij de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023 van start met een tijdelijk omgevingsplan.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Wij zoeken een projectleider Omgevingsplan die
-voldoende organisatorische en vakinhoudelijke kennis heeft
-oog heeft voor individuele behoeften van onze inwoners
-ruime ervaring heeft met projectmatig werken (minimaal 3 jaar)
-aantoonbaar ruime ervaring heeft met het programmatisch en projectmatig voorbereiden van omgevingsplan en Omgevingswet, uiteraard in de gemeentelijke context.

Kandidaat:
Ontwikkelt beleid op meerdere samenhangende beleidsterreinen van het ruimtelijk gebied voor de (middel)lange termijn,
Adviseert vanuit het eigen vakgebied samenhangend aan bestuur, management, projectleiders en collega’s.
Signaleert en analyseert knelpunten en beleid en presenteert oplossing richtingen.
Voert de regie op de uitvoering van beleidsprogramma’s en is daarin richtinggevend.
participeert in grootschalige projecten en programma’s.
Verricht onderzoek of laat onderzoek verrichten (en voert dan regie) t.b.v. ruimtelijke ontwikkelingen, projecten en programma’s.
Kan belast zijn met behandeling van bezwaar- en beroepsschriften op het gebied van ruimtelijke ordening en vertegenwoordigt de gemeente in juridische procedures.
Onderhoudt contacten met gerelateerde projecten en ontwikkelingen
Heeft ervaring met projecten in een politiek gevoelige omgeving
Begeleidt jongere collega’s bij hun groei in het RO-vak

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

Opleiding
Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau

Werkervaring 1
U heeft meer dan 15 jaar werkervaring als beleidsmedewerker RO.

Werkervaring 2
U heeft in de afgelopen twee jaren ten minste één opdracht (project) in de overheidsomgeving uitgevoerd waarbij u was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht (het project) en jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht. De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
Weging prijsdeel: 30 %

Werkervaring 1
Kandidaat heeft ruime aantoonbare betrokkenheid/ervaring met planologische overgang naar omgevingsplannen
Weging: 15 %

Werkervaring 2
Kandidaat heeft ruime ervaring als projectleider met het begeleiden van College en Raad in de transitie naar de Omgevingswet
Weging: 15 %

Werkervaring 3
Kandidaat is in staat goed te handelen in complexe situaties waarin tegengestelde belangen spelen, en toont dit aan met een voorbeeld Weging: 15 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Kandidaat wordt beoordeeld op de mate waarin de in te zetten kandidaat blijk geeft de voorliggende taken te doorgronden. Er worden uitsluitend vragen gesteld die gerelateerd zijn aan teksten uit de gepubliceerde uitvraag.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.