Vacature ZZP Opdracht: Leidinggevende / Unitcoördinator WMO – 32 / 36 uren per week – gemeente Zoetermeer – 12 / 24 maanden – freelance

ZZP Opdracht: Leidinggevende / Unitcoördinator WMO – 32 / 36 uren per week – gemeente Zoetermeer – 12 / 24 maanden – freelance

Voor de gemeente Zoetermeer zoekt Mast Nederland een Leidinggevende / Unitcoördinator WMO. Reageren op deze vacature kan tot zondag 14 augustus 2022 om 15:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
6 maanden
Optie

Code 8038
Datum vacature 05/08/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Zoetermeer zoekt Mast Nederland een Leidinggevende / Unitcoördinator WMO. Reageren op deze vacature kan tot zondag 14 augustus 2022 om 15:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
1 maal 6 maanden
Uren per week
32 tot 36

Start
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 95,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
De werkzaamheden vinden plaats bij de afdeling Wmo dat onder het Sociaal Domein valt.

Opdracht
De gemeente Zoetermeer is vanwege ziekte van de unitcoördinator WMO op zoek naar een vervangend leidinggevende.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De unit-coördinator is verantwoordelijk voor de personeelszorg van de unit. Hij/zij zorgt voor een doelmatige verdeling van het werk binnen de unit en tussen de units van het team en bewaakt de kwaliteit van het werk van de individuele medewerkers en van de unit als geheel. Hij/zij levert een bijdrage aan het functioneren van het team als geheel. Van de coördinatoren wordt verwacht dat ze de balans vinden tussen kostenbewust en klantgericht zijn en dat ook overdragen aan de medewerkers Verder is hij/zij belast met de dagelijkse leiding van het team WMO, waaronder functionerings- en beoordelingsgesprekken en klachtenbehandeling.

De werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid van de teammanager.

Functie-eisen

Verantwoordelijk voor de productie en het (eind) resultaat van de unit.
Draagt bij aan het ontwikkelen en implementeren van op de klantgroep afgestemde instrumenten/methodieken (uitvoeringsbeleid).
Is verantwoordelijk voor de operationele ondersteuning van de unit op kwaliteit en kwantiteit van producten en werkwijzen.
Op basis van managementinformatie coördineren, plannen en bewaken van de werkzaamheden van de unit en is verantwoordelijk voor het eindresultaat van de unit.
Is verantwoordelijk voor de gehele op koerscyclus (functioneren en beoordelen) en personele aangelegenheden. Denk hierbij ook aan o.a. het toekennen en accorderen van reiskosten, studiekosten, zorgverlof, ouderschapsverlof, teambuilding van de unit.
Draagt bij aan verzuimbegeleiding en neem als nodig deel aan het SMT overleg.
Organiseert werkoverleggen voor de unit.
Is verantwoordelijk voor het leveren van een input voor het teamjaarplan met focus op hoe kennis en expertise wordt bevorderd.
Verantwoordelijk voor het signaleren en escaleren van het op peil houden van de formatie en bezetting binnen de eigen unit.
Draagt bij aan de werving en selectie van nieuwe medewerkers.
Onderhoudt zowel in- als extern een noodzakelijk netwerk en participeert daarin.
Zorgt voor een goede afstemming van de activiteiten van de unit met activiteiten van andere units/afdelingen binnen de gemeente, zodat integrale producten tot stand komen.
Denkt mee over en participeert in werk- en projectgroepen en levert een actieve bijdrage om nieuwe ontwikkelingen op het brede terrein van het Sociaal Domein in de uitvoering te beleggen.
Signaleert vanuit kostenbewustzijn, effectiviteit en klantgerichtheid verbeter-mogelijkheden rond processen en werkwijzen van de unit.
Faciliteert, coördineert, adviseert, instrueert, ondersteunt en is vraagbaak en coach voor de medewerkers van de unit bij het behalen van hun taakstelling.
Signaleert knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en helpt om werkinhoudelijke problemen op te lossen.
Denkt mee en beslist indien nodig op complexe casussen waarbij “de bedoeling” de leidraad is.
Start waar nodig nieuwe processen op of stelt bestaande processen bij.
Handelt klachten af en legt zo nodig verantwoording af aan de nationale ombudsman.
Opvang en afhandeling van agressie-incidenten.
Oplossen van problemen met cliënten en instanties.
Functieprofiel

HBO opleiding.
Managementopleiding en aantoonbare managementervaring in de publieke sector.
Kennis van de WMO en aanverwante regelingen is een belangrijke pré.
Ervaring met GWS4ALL / Suite4Zorg is eveneens een pré.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever (dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
4. Minimaal een afgeronde wo master opleiding (10 punten);
5. Een afgeronde opleiding / cursus Middelmanagement (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als leidinggevende bij een gemeente (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met GWS – Suite4Zorg (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de toepassing en uitvoering van de WMO (20 punten).

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Daadkrachtig;
Initiatief;
Zelfstandig;
Besluitvaardig;
Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden;
Inlevingsvermogen en mensgericht;
Creativieit.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.