Vacature ZZP Opdracht: Senior Planeconoom – 24 uren per week – gemeente Haarlemmermeer – 36 maanden – Hoofddorp – freelance

ZZP Opdracht: Senior Planeconoom – 24 uren per week – gemeente Haarlemmermeer – 36 maanden – Hoofddorp – freelance

Voor de gemeente Haarlemmermeer zoekt Mast Nederland een Senior Planeconoom. Reageren op deze vacature kan tot 26 augustus 2022 om 08:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 3-10-2022 t/m 2-4-2023 |

Code 8035
Datum vacature 05/08/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Haarlemmermeer zoekt Mast Nederland een Senior Planeconoom. Reageren op deze vacature kan tot 26 augustus 2022 om 08:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 3-10-2022 t/m 2-4-2023 | Optie verlenging: 5 x 6 maanden | Standplaats: Hoofddorp | freelance | Grondzaken, vastgoed en planeconomie | Uren: 24 per week | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 115,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

Gemeente Haarlemmermeer, cluster Grond- en Vastgoedzaken
Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland, opgebouwd uit 31 kernen. Dit levert een gebied vol spannende contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals en niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk.

Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons en bij onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan.

Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor de taakvelden grondzaken en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht.

Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De
uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s
vastgelegd en daarmee geborgd. De beleidsnota’s worden regelmatig geactualiseerd. Advisering aan
ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.
Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en
financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt
hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Team Grondzaken
Team Grondzaken bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16FTE). Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen. Hiertoe behoort het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota’s en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties (koop en verkoop), uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Wij zijn op zoek naar een ervaren (senior) planeconoom die van aanpakken weet. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten.

Je gaat als planeconoom aan de slag in de uitvoering van diverse gebiedsontwikkelingen in de gemeente Haarlemmermeer. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten.
De opdracht omvat de volgende werkzaamheden:
· Opzetten van verkenningen van de financiële haalbaarheid van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
· Verrichten van scenariostudies en risicoanalyses. Hierbij zal de focus liggen de haalbaarheid van beleidsdoelen en ambities en verhaalbaarheid van kosten. Verder is het van belang grip te krijgen op zogenaamde kantelpunten bij de realisering van bovenplans groen en infrastructuur.
· Signaleren van kansen en knelpunten en doen van voorstellen om deze te benutten dan wel op te lossen.
· Verdiepen op duurzaamheid en het opzetten van nieuwe – plan economische – werkwijzen, business cases en (verdien)modellen.
· Toepassen van mogelijkheden voortvloeiend uit de WRO en aankomende Omgevingswet.

Wat wij vragen
Je bent een ervaren planeconoom en toont bevlogenheid met complexe gebiedsontwikkelingen met meerdere stakeholders, zowel privaat als publiek.
Je hebt goed overzicht, bent politiek sensitief en weet ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme.
De kandidaat dient vanaf 3 oktober 2022 of zoveel eerder als mogelijk beschikbaar te zijn. Startdatum in overleg.

Interviewplanning
Maximaal drie kandidaten worden na ontvangst van de offertes en de eerste beoordeling daarvan, door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op 5 en 6 september 2022. Aan kandidaten wordt vriendelijk verzocht bij inschrijving deze data vrij te houden.

De gesprekken vinden plaats op onze locatie Beukenhorst (Taurusavenue 100) te Hoofddorp.

Toelichting op rooster
Maximaal 24 uur per week. Minimaal 50% van de arbeidstijd aanwezig op kantoor, de overige uren thuiswerken.

De 24 uur dient door één persoon te worden ingevuld (geen duo).

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief. Overige eisen:

Opleiding
Op CV aantoonbare, relevante afgeronde HBO of WO opleiding in ruimtelijke ontwikkeling, economie, planologie, bedrijfskunde of aanverwante studies, zoals bouwkunde.

Werkervaring vakgebied
Je hebt op CV aantoonbare actuele ervaring als planeconoom – tenminste 3 jaar in de laatste 6 jaar – op het gebied van grootschalige gebiedsontwikkelingen en transformatieprojecten.

Werkervaring gemeente
Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring bij een middelgrote gemeente in de afgelopen 15 jaar.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
Weging prijsdeel: 25 %

Ervaring vakgebied
Je hebt op CV aantoonbaar ervaring met grootschalige gebiedsontwikkelingen en transformatieprojecten. planologie, zoals in de Opdrachtomschrijving wordt weergegeven, tenminste 3 jaar in de laatste 6 jaar. De mate waarin u aantoonbaar uit CV meer actuele relevante ervaring heeft in dit vakgebied, wordt hoger beoordeeld.
minimaal 3 jaar in de afgelopen 6 jaar (10 %)
minimaal 4 jaar in de afgelopen 6 jaar (15 %)
minimaal 5 jaar in de afgelopen 6 jaar (20 %)
meer dan 6 jaar, w.v. minimaal 5 in laatste 6 jaar (25 %)
Weging: 25 %

Ervaring gemeente
Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (in de afgelopen 15 jaar) met het werken in een politiek gevoelige omgeving en beschikt over een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent vaardig met het omgaan met tegenstrijdige belangen. De mate waarin u aantoonbaar uit CV meer werkervaring bij een gemeentelijke organisatie heeft, wordt hoger beoordeeld.
6-8 jaar in de afgelopen 15 jaar (12 %)
meer dan 8 jaar in de afgelopen 15 jaar (25 %)
Weging: 25 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

  • Je bent een goede netwerker en hebt een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit
  • Je bent communicatief sterk en kan overtuigen
  • Je hebt een klant- en servicegerichte instelling en jouw adviezen hebben impact

De kandidaat dient vanaf 3 oktober 2022 of zoveel eerder als mogelijk beschikbaar te zijn. Startdatum in overleg.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.