Vacature ZZP Opdracht: Practice Lead IT Architectuur – 40 uren per week – KVK Utrecht – 12 / 24 maanden – Utrecht en remote – freelance

ZZP Opdracht: Practice Lead IT Architectuur – 40 uren per week – KVK Utrecht – 12 / 24 maanden – Utrecht en remote – freelance

Voor de KVK, locatie Utrecht, zoekt Mast Nederland een Practice Lead IT Architectuur. Reageren op deze vacature kan tot zondag 14 augustus 2022 om 15:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-9-2022 t/m 31-12-2022

Code 8031
Datum vacature 05/08/2022

De opdrachtgever

Voor de KVK, locatie Utrecht, zoekt Mast Nederland een Practice Lead IT Architectuur. Reageren op deze vacature kan tot zondag 14 augustus 2022 om 15:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Van 1-9-2022 t/m 31-12-2022 | Optie verlenging: 1 x 8 maanden – in overleg | Standplaats: Utrecht en remote | freelance | IT | Uren: 40 per week | Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 100,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

KVK opereert vanuit de wensen en behoeften van de nieuwe generatie ondernemers die snel toegang tot de juiste informatie verlangt, die sector- en grensoverschrijdend zaken doet en volop participeert in (online) netwerken. Wij zijn een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. Hiermee helpen wij ondernemers succesvol te starten, diensten en producten te innoveren en hun groeiambities waar te maken in binnen- en buitenland. Deze ambitie willen wij ook intern uitstralen.

Wat ga je doen?
Jij levert bij de afdeling Solide Fundament een belangrijke bijdrage aan het succes en de herkenbaarheid van KVK. Als Practice Lead IT Architectuur geef je op een inspirerende en verbindende manier leiding aan het implementeren van een nieuwe werkorganisatie en het bouwen van een team IT Architectuur.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Je draagt bij aan de performance van mensen, de ontwikkeling van IT professionals in het vak en in hun persoonlijke ontwikkeling. Je draagt bij aan de organisatiestrategie en werkt daarbij nauw samen met de collega-Practice Leads en vertaalt dit door naar het team. In deze functie rapporteer je direct aan de Directeur IT. Je houdt contact met managers van andere afdelingen, om ze vanuit IT perspectief te adviseren en te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

Wat vragen wij?
Je hebt minimaal een academisch werk- en denkniveau en minstens een paar jaar relevante en leidinggevende werkervaring in een IT-ontwikkelomgeving. Wij zoeken een collega met drive en enthousiasme die het voortouw neemt bij het realiseren van nieuwe ontwikkelingen. Je stuurt vanuit de nieuwe visie en realiseert een hechte teamspirit, je bent resultaatgericht en je kunt uitstekend communiceren met hooggespecialiseerde collega’s. Dat laatste betekent dat je aantoonbaar vaardig bent in het leiding geven aan en samenwerken met vakinhoudelijke IT specialisten. Je bent de inspirator en professionele begeleider bij de ontwikkeling van de afdeling IT Architectuur naar een hoger maturity niveau.

Je bent de drijfveer achter het toekomst gericht moduleren en vereenvoudigen van IT Architectuur (IT landschap en processen) en het rationaliseren van applicaties, waardoor een goed digitaal fundament dat de ambitie van KVK optimaal utiliceert en faciliteert. Je levert een substantiële bijdrage aan de digitalisering strategie van KVK. Je hebt aantoonbare ervaring in het realiseren van optimalisatie van bedrijfsprocessen, waarbij je de aanpak van Lean Six Sigma succesvol kan toepassen.
Je hebt relevante ervaring met Agile werken en kan deze principes adequaat toepassen op een team met IT Architecten.

Kandidaatomschrijving:
Coachen
Is gericht op het ontwikkelen van de competenties van anderen door middel van het geven van opbouwende feedback, inzicht, tips en handvatten. Biedt ruimte en begeleiding.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

De competenties worden getoetst tijdens het interview.
Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of door de KVK terzijde wordt gelegd.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

Overige harde eisen:
Kennis
Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding

Kennis
Afgeronde opleiding is op het gebied van Bachelor Informatica of relevante technische richting (zoals Electronica of Technische Bedrijfskunde of Bedrijfskundige Informatica of Industriële Automatisering)

Kennis
Kandidaat heeft een afgeronde Master in Informatiekunde of Bedrijfskunde

Kennis
Kandidaat is in het bezit van minimaal een Lean Six Sigma Green Belt certificering

Kennis
Kandidaat is in het bezit van Prince 2 of IPMA certificering

Kennis
Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van Agile werken (training gevolgd)

Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als leidinggevende in een complexe IT omgeving

Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 10 jaar) en minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring als leidinggevende van een afdeling/team > 10 FTE, met technische (IT) specialisten

Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 10 jaar) en minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring met stakeholder management vanuit een leidinggevende functie

Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een organisatie die werkt conform de Agile principes

Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met werken bij vergelijkbare overheidsorganisaties

Bovenstaande eisen dienen in het CV vermeld te staan.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
Weging prijsdeel: 30 %

Kennis
Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van Agile voor IT Architecten en heeft een training gevolgd
Weging: 25 %

Ervaring
Kandidaat heeft … jaar aantoonbaar ervaring met het realiseren van optimalisatie van processen door toepassing van Lean Six Sigma
0 tot 3 jaar (5 %)
3 tot 5 jaar (15 %)
5 jaar of meer (25 %)
Weging: 25 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Het interview heeft een tweeledig doel.
Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.
Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.
Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.
Goed 10% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.
Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.
Onvoldoende 0% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.
Weging: 20 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.