Vacature ZZP Opdracht: Secretaris Commissie Behandeling Bezwaarschriften – 16 / 20 uren per week – gemeente Pijnacker-Nootdorp 9 maanden

ZZP Opdracht: Secretaris Commissie Behandeling Bezwaarschriften – 16 / 20 uren per week – gemeente Pijnacker-Nootdorp 9 maanden

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt Mast Nederland een Secretaris Commissie Behandeling Bezwaarschriften. Reageren op deze vacature kan tot zondag 14 augustus 2022 om 15:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende

Code 8028
Datum vacature 05/08/2022

De opdrachtgever

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt Mast Nederland een Secretaris Commissie Behandeling Bezwaarschriften. Reageren op deze vacature kan tot zondag 14 augustus 2022 om 15:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Duur
3 maanden
Optie tot verlenging
2 maal 3 maanden
Uren per week
16 tot 20

Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Zuid-Holland

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is vrij. Jij bepaalt je eigen tarief. We vragen een ZZP tarief, bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. Hier staat dan tegenover dat je goed kan verwoorden in je CV en motivatiebrief waarom jij degene bent die deze klus gaat klaren. Zie hiervoor het onderdeel “Functie-eisen”. Ter indicatie, de opdrachtgever heeft deze functie ingeschaald in schaal: 10 / 11.

Functiebeschrijving

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer bestaat uit een stafbureau en twee teams, te weten Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. De secretaris Commissie Behandeling Bezwaarschriften maakt onderdeel uit van het stafbureau, dat onder directe aansturing staat van het afdelingshoofd.

Opdracht
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is op zoek naar een secretaris Commissie Behandeling Bezwaarschriften. Als secretaris bereid je de commissiezitting inhoudelijk voor en treed je in de zitting op als secretaris. Dit doe je samen met je collega-secretaris en administratief medewerker.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

Je stelt de adviezen op voor de Commissie Behandeling Bezwaarschriften. Je onderhoudt contacten tussen de commissie, vakafdeling en partijen. Ook ondersteun je de commissie bij het uitbrengen van adviezen en bewaak je de voortgang van de bezwaarprocedures. De commissievergaderingen vinden in de regel fysiek op dinsdag- of donderdagavond plaats, éénmaal in de twee weken. In de afgelopen twee jaar zijn veel vergaderingen als gevolg van Corona digitaal gehouden. Jouw collega-secretaris en jij vervullen bij toerbeurt de rol van secretaris tijdens de zittingen.

Kennis/ervaring

Het volgende is op jou van toepassing:

Je hebt een afgeronde opleiding rechten op minimaal HBO bachelor niveau;
Je hebt kennis van en affiniteit met de afwikkeling van (gemeentelijke) bezwaarschriften; Je hebt kennis op het terrein van het algemeen bestuursrecht, m.n. de Awb;
Je hebt kennis op het terrein van Sociaal domein (Participatie, WMO en Jeugd) en/of Ruimtelijk Domein (VTH en Ruimtelijke Ordening);
Je bent zorgvuldig, stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je werk en je bent communicatief sterk;
Je bent beschikbaar op dinsdag- en donderdagavond in verband met commissiezittingen.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

1. Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Uiterlijk per 1 september 2022 beschikbaar voor minimaal 16 uur per week gedurende de gehele inhuurperiode inclusief verlengingsopties;

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Tariefstelling: Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
4. Afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van “Rechten” (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist bij een gemeentelijke organisatie (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist voor een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie (30 punten);
7. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten).

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:

  • Communicatief;
  • Omgevingsbewust;
  • Samenwerkingsgericht;
  • Zorgvuldig
  • Analytisch;
  • Proactief.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 19 augustus 2022 van 09.00 tot 12.00 uur.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.