Vacature ZZP Opdracht: Bedrijfsarts – 10 uren per week – Werkzaak Rivierenland – 24 maanden – freelance – Geldermalsen – Tiel

ZZP Opdracht: Bedrijfsarts – 10 uren per week – Werkzaak Rivierenland – 24 maanden – freelance – Geldermalsen – Tiel

Voor Werkzaak Rivierenland te Geldermalsen / Tiel zoekt Mast Nederland een Bedrijfsarts. Reageren op deze vacature kan tot 29 augustus 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de

Code 8019
Datum vacature 04/08/2022

De opdrachtgever

Voor Werkzaak Rivierenland te Geldermalsen / Tiel zoekt Mast Nederland een Bedrijfsarts. Reageren op deze vacature kan tot 29 augustus 2022 om 11:00 uur.

ZZP / Freelance – interim opdracht met de volgende kenmerken:
Functietitel
Bedrijfsarts
Standplaats
Geldermalsen / Tiel
Startdatum
01-11-2022
Einddatum
31-10-2024
Optie tot verlenging
ja, in termijnen van 12 maanden met een maximum van 2 jaar
Uren per week
10
Opdracht omschrijving
De bedrijfsarts verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van werkzoekenden zonder dienstverband.

Als ZZP topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De ZZP Tariefrange voor deze opdracht is: € 92,50 – € 130,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen.

Functiebeschrijving

De bedrijfsarts verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van werkzoekenden zonder dienstverband.

De eisen die Werkzaak Rivierenland stelt aan de bedrijfsarts (BA) zijn de volgende:

Visie
De visie van de bedrijfsarts sluit aan op de visie van Werkzaak Rivierenland;
De bedrijfsarts is gericht op kansen en mogelijkheden en denkt proactief mee om de re-integratie van werkzoekenden te bevorderen.

Houding
Is onafhankelijk en onpartijdig;
Samenwerkingsgericht; zoekt actief het contact met betrokkenen, en interne professionals;
Werkt nauw samen met de interne psychologen en de bedrijfsverpleegkundigen. Verwijst onderzoeken indien nodig door naar hen;
Communicatief sterk zowel procesgericht als qua inhoud (o.a. duidelijke adviesrapportages en heldere adviezen);
De-medicaliseert waar mogelijk en komt met voorstellen hoe re-integratie te bevorderen;
Is proactief in het signaleren van trends;
Ontwikkelt actief kennis van de organisatie en haar omgeving, verdiept zich in mogelijke re-integratieplekken;
Committeert zich aan de waarden van Werkzaak: Meedoen, verbinden en ontwikkelen.

Kennis en kunde
Heeft ten minste 5 jaar ervaring als bedrijfsarts in een relevante werkomgeving ( waaronder WSW en Participatiewet) en is bekend met de problematiek van de doelgroep;
Kan optreden als arts-gemachtigede namens Werkzaak Rivierenland bij bezwaarprocedures bij het UWV;
Heeft actuele kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), WAO, Wet sociale Werkvoorziening (WSW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet;
Heeft kennis van of is bereid zich verdiepen in het cliëntvolgsysteem Compas, en het verzuimregistratiesysteem Onvia;

Netwerk
Maakt deel uit van een relevant netwerk, zoals een beroepsvereniging, maatschap of beroeps gerelateerde organisatie;
Heeft een uitgebreid netwerk op het gebied van in te zetten interventies;
Heeft een netwerk in de regio Rivierenland op het gebied van zorg;
Moet een verplichte klachtenprocedure hebben.

Praktisch
Werkt op locatie Tiel en Geldermalsen, op vaste werkdagen (voorkeur woensdag- en vrijdagochtend);
Is minimaal 10 uur per week beschikbaar.

Registratie
Werkt binnen de beroepscode;
Dient geregistreerd te zijn als bedrijfsarts en kan deze registratie aantonen bij het indienen van de offerte.

Kandidaatomschrijving – Functietaken

De bedrijfsarts verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van werkzoekenden vanuit
Participatiewet en adviseert daarnaast interne professionals.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief. Gelieve niet te reageren indien je niet aan deze eis en het gestelde in deze alinea kan voldoen:

Een binnen de tariefrange passend ZZP uurtarief.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 november a.s. tot en met 31 oktober 2024 voor minimaal 10 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.

Heeft ten minste 5 jaar recente ervaring als bedrijfsarts in een relevante werkomgeving (waaronder WSW en Participatiewet) en is bekend met de problematiek van de doelgroep.

Afgeronde opleiding tot bedrijfsarts NSPOH/SGOB of vergelijkbaar

Geldige BIG-registratie.

Werkdagen: woensdag- en vrijdagochtend.

Heeft aantoonbare ervaring bij het doen van en adviseren bij bezwaarprocedures bij het UWV.

Heeft een klachtenregeling.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een concurrerend ZZP uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de wensen? Dan maak je meer kans:
25%
Externe heeft ervaring als bedrijfsarts bij 3 organisaties in het re-integratieproces van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (5 punten)
Externe heeft ervaring als bedrijfsarts bij 1 organisatie in het re-integratieproces van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (3 punten)
Externe heeft geen ervaring als bedrijfsarts bij een organisatie in het re-integratieproces van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (0 punten)

25 %
Externe kan tenminste 5 praktijkvoorbeelden beschrijven van re-integratieadviezen bij
complexe dossiers (5 punten)
Externe kan tenminste 3 praktijkvoorbeelden beschrijven van re-integratieadviezen bij
complexe dossiers (3 punten)
Externe kan tenminste 1 praktijkvoorbeeld beschrijven van re-integratieadviezen bij
complexe dossiers ( 1 punt)

25 %
Externe kan tenminste 5 praktijkvoorbeelden noemen waarin hij/zij niet alleen naar de
medische kant van een zaak kijkt, maar ook naar het sociaal-maatschappelijke aspect (5
punten)
Externe kan tenminste 3 praktijkvoorbeelden noemen waarin hij/zij niet alleen naar de
medische kant van een zaak kijkt, maar ook naar het sociaal-maatschappelijke aspect (3
punten)
Externe kan geen praktijkvoorbeelden noemen waarin hij/zij niet alleen naar de medische
kant van een zaak kijkt, maar ook naar het sociaal-maatschappelijke aspect (0 punten)

25 %
Externe kan tenminste 5 situaties beschrijven van trajecten waarin gekozen is voor een
multi-disciplinaire aanpak (5 punten)
Externe kan tenminste 3 situaties beschrijven van trajecten waarin gekozen is voor een
multi-disciplinaire aanpak (3 punten)
Externe kan geen situaties beschrijven van trajecten waarin gekozen is voor een
multi-disciplinaire aanpak (0 punten)

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Communicatievaardigheden

  • Samenwerkingsgericht
  • Culturele sensitiviteit
  • Pro-actief
  • Oplossingsgericht

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als ZZPer aan de slag? We helpen je graag: ZZPers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.

Aanvulling

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je ZZP je uurtarief (inclusief alle kosten), passend binnen de range. Wil je liever in loondienst (projectovereenkomst), geef dit dan duidelijk aan.
3. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties en/of een motivatie. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
4. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
5. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.